Sluiten

Verzoeningscommissie en bouwgeschillen

Deze Commissie werd in 2001 opgericht door Test-Aankoop, de Confederatie Bouw en andere bouwpartners. Zij tracht technische bouwgeschillen op te lossen die zich voordoen tussen consumenten, architecten en/of aannemers waardoor nodeloos lange rechtszaken worden vermeden. De procedure moet immers binnen de termijn van 3 maanden afgerond zijn en die termijn kan maar één keer verlengd worden. Aangezien ze onder meer voldoet aan de essentiële wettelijke eisen van onpartijdigheid en pariteit werd de Verzoeningscommissie erkend als enige ‘gekwalificeerde entiteit’ in de bouw en zij heeft de steun van de FOD Justitie.

Om de Commissie te kunnen inschakelen, moeten de partijen die een geschil hebben, dus in elk geval de bouwheer en de architect en/of een of meer aannemers, akkoord gaan om het geschil voor te leggen aan de Commissie in plaats van aan de rechtbanken. Daarom is een standaard beding dat bevoegdheid verleent aan de Commissie beschikbaar op de site www.bouwverzoening.be. Het ondertekenen van de aannemings- en/of architectuurovereenkomst geldt als akkoord gaan met het standaard bevoegdheidsbeding als dit is opgenomen in de overeenkomst of de algemene voorwaarden. Is dit niet gebeurd, dan kan dit beding uiteraard ook worden ondertekend door de partijen die een geschil hebben na het ontstaan van het geschil. Naast het voordeel van de betaling van een bescheiden basisprijs (€ 332,75 per partij) blijven de partijen meester over de kosten van eventuele bijkomende onderzoeksdaden. Daarbij is het zo dat de tarieven die beschikbaar zijn op de site en die door de commissie zijn vastgesteld nageleefd moeten worden door de deskundigen-verzoeners die zij aanstelt.

Op de site van de Commissie staan niet enkel het standaard bevoegdheidsbeding en de tarieven maar ook alle informatie over de procedure. Surf naar www.bouwverzoening.be.