Alle aannemers zijn lid van Embuild en hebben geen sociale of fiscale schulden

Sluiten

Tienjarige aansprakelijkheid

Na oplevering van de werken zijn de aannemer en de architect nog 10 jaar “aansprakelijk” voor het bouwwerk. Op de tienjarige aansprakelijkheid kan een beroep worden gedaan bij een ernstig gebrek, te wijten aan een fout van de architect en/of de aannemer, waarbij de stevigheid van het gebouw in het gedrang komt. Voorbeelden hiervan zijn: funderingen die niet aangepast zijn, slechte dakafdichting enzovoort. De tienjarige aansprakelijkheid is automatisch van toepassing.

Het is dus niet nodig een specifiek beding op te nemen in de overeenkomst, maar vaak wordt bepaald dat zij aanvangt bij de voorlopige oplevering in plaats van bij de definitieve oplevering. Als de bouw of verbouwingswerken in het “zwart” werden uitgevoerd, dan heb je als bouwheer GEEN ENKEL verhaal bij gebreken aan gedane werken. Ook hebt je bij zwartwerk géén rechten of mogelijk verhaal bij bouwtechnische geschillen! 

Subsidies en premies

Vlaanderen

Vlaanderen heeft een tiental subsidies waar je gebruik van kunt maken. We hebben ze mooi voor je opgelijst. Als je er nog andere zou vinden, geef ze dan zeker door aan ons.

Bekijk alle voordelen voor Vlaanderen

Wallonië

In Wallonië zijn er twee grote categorieën: renovatiepremies en energiepremies.  Bekijk ze hier allemaal!

Bekijk alle voordelen voor Wallonië

Brussels gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent verschillende premies toe, in de vorm van een financiële tegemoetkoming: energiepremies en renovatiepremies. Ter aanvulling bestaan er ook gemeentelijke premies voor installaties met een milieubeschermend effect. 

Bekijk alle voordelen voor Brussels gewest