Sluiten

Verzekeringen

Inkomensverliesverzekering

Als u een bestaande woning koopt of een nieuwe woning bouwt of laat bouwen in Wallonië, kan u bij een hypothecaire lening een gratis inkomensverliesverzekering sluiten. Deze verzekering betaalt een tegemoetkoming uit bij inkomensverlies gedurende maximaal drie jaar, op voorwaarde dat dit inkomensverlies optreedt in de eerste acht jaar van de lening. Er zijn bovendien toekenningsvoorwaarden die verband houden met de eigendom en de beroepssituatie van de kredietnemer.

Meer informatie over inkomensverliesverzekering kunt u vinden op https://www.wallonie.be/fr/demarches/beneficier-dune-assurance-gratuite-pour-le-remboursement-dun-pret-hypothecaire-en-cas-de-perte-de#header.

In Brussel bestaat zo’n verzekering op dit moment niet.

In Vlaanderen is een gelijkaardige verzekering, die een periode van tien jaar dekt, ook beschikbaar voor wie een hypothecaire lening aangaat. Wie onvrijwillig zijn baan verliest of arbeidsongeschikt wordt, heeft, dankzij deze verzekering, recht op financiële hulp gedurende drie jaar (maximaal € 600 per maand).

 

Verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, architecten en andere dienstverleners

Wat betreft de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouw geldt de wet van 31 mei 2017. Deze verzekeringsplicht dekt de risico’s die onder de tienjarige aansprakelijkheid voor de gesloten ruwbouw vallen, namelijk de risico’s verbonden aan de soliditeit, stabiliteit en de waterdichtheid van de woning, wanneer deze laatste de soliditeit of stabiliteit van de woning in gevaar brengt.

Schuldsaldoverzekering  

De schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering die wordt afgesloten op het moment dat een hypothecair krediet wordt aangegaan. Ze garandeert de terugbetaling van het nog openstaande bedrag van uw lening, wanneer u overlijdt vóór de vervaldag van het contract.

Contacteer uw verzekeraar of vraag informatie aan bij www.federale.be.

Brandverzekering Multirisk Woning

Een brandverzekering is doorgaans meer dan alleen een verzekering tegen brand. Er kan schade aan de woning en de inboedel ontstaan door brand, blikseminslag, een elektriciteitsprobleem, een natuurramp, storm, hagel, water, glasbreuk, inbraak, vandalisme, enzovoort. Opteer voor een verzekering die voorziet in billijke vergoedingen en gratis bijstand dag en nacht bij een schadegeval. Denk ook aan de mogelijkheid om een waarborg diefstal en rechtsbijstand af te sluiten.

Contacteer uw verzekeraar of vraag informatie aan bij www.federale.be.