Sluiten

Verzekeringen

Inkomensverliesverzekering / verzekering gewaarborgd wonen

Als u een eigen woning koopt, bouwt of renoveert in Vlaanderen, kan u bij een hypothecaire lening een gratis verzekering gewaarborgd wonen (VGW) afsluiten. Deze is wel gekoppeld aan het inkomen en ook aan het bereiken van energienormen voor uw woning. Wie onvrijwillig zijn baan verliest of arbeidsongeschikt wordt, heeft 3 jaar recht op een tegemoetkoming van de verzekering (max. € 500/maand in het eerste jaar, € 400/maand in het tweede en € 300/maand tijdens het derde jaar).

Meer informatie over inkomensverliesverzekering kunt u vinden op www.vlaanderen.be/nl/bouwenwonen- en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies/verzekering-gewaarborgd-wonen). 

In Brussel kan de eigenaar zoals in Vlaanderen ook bij het afsluiten van een hypothecaire lening voor de aankoop, bouw of renovatie van een woning een gratis verzekering tegen inkomensverlies afsluiten.

Ook in Brussel zijn er bepaalde toekenningsvoorwaarden zoals de verplichting de woning zelf te bewonen en als enige woning te bezitten. Ook in Wallonië heeft de koper / (ver)bouwer die een hypothecaire lening aangaat recht op een gratis verzekering tegen inkomensverlies gedurende max. 3 jaar en binnen de eerste 8 jaar na afsluiten van de lening. Ook in Wallonië zijn er toekenningsvoorwaarden inzake eigendom en inkomen.

Vergeet zeker deze gratis verzekering niet af te sluiten.

Schuldsaldoverzekering  

De schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering die wordt afgesloten op het moment dat een hypothecair krediet wordt aangegaan. Ze garandeert de terugbetaling van het nog openstaande bedrag van uw lening, wanneer u overlijdt vóór de vervaldag van het contract.

Contacteer uw verzekeraar of vraag informatie aan bij www.federale.be.

Brandverzekering Multirisk Woning

Een brandverzekering is doorgaans meer dan alleen een verzekering tegen brand. Er kan schade aan de woning en de inboedel ontstaan door brand, blikseminslag, een elektriciteitsprobleem, een natuurramp, storm, hagel, water, glasbreuk, inbraak, vandalisme, enzovoort. Opteer voor een verzekering die voorziet in billijke vergoedingen en gratis bijstand dag en nacht bij een schadegeval. Denk ook aan de mogelijkheid om een waarborg diefstal en rechtsbijstand af te sluiten.

Contacteer uw verzekeraar of vraag informatie aan bij www.federale.be.