Alle aannemers zijn lid van Embuild en hebben geen sociale of fiscale schulden

Sluiten

Verzekeringen

Inkomensverliesverzekering

Als je een bestaande woning koopt of een nieuwe woning bouwt of laat bouwen in Wallonië, kan je bij een hypothecaire lening een gratis inkomensverliesverzekering sluiten. Deze verzekering betaalt een tegemoetkoming uit bij inkomensverlies gedurende maximaal drie jaar, op voorwaarde dat dit inkomensverlies optreedt in de eerste acht jaar van de lening. Er zijn bovendien toekenningsvoorwaarden die verband houden met de eigendom en de beroepssituatie van de kredietnemer.

Meer informatie over inkomensverliesverzekering kan je vinden hier

  • In Brussel bestaat zo’n verzekering op dit moment niet.
  • In Vlaanderen is een gelijkaardige verzekering, die een periode van tien jaar dekt, ook beschikbaar voor wie een hypothecaire lening aangaat. Wie onvrijwillig zijn baan verliest of arbeidsongeschikt wordt, heeft, dankzij deze verzekering, recht op financiële hulp gedurende drie jaar (maximaal € 600 per maand).

 

Schuldsaldoverzekering  

De schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering die wordt afgesloten op het moment dat een hypothecair krediet wordt aangegaan. Ze garandeert de terugbetaling van het nog openstaande bedrag van jouw lening, wanneer je overlijdt vóór de vervaldag van het contract.

Contacteer jouw verzekeraar of vraag informatie aan bij www.federale.be.

 

Brandverzekering Multirisk Woning

Een brandverzekering is doorgaans meer dan alleen een verzekering tegen brand. Er kan schade aan de woning en de inboedel ontstaan door brand, blikseminslag, een elektriciteitsprobleem, een natuurramp, storm, hagel, water, glasbreuk, inbraak, vandalisme, enzovoort. Opteer voor een verzekering die voorziet in billijke vergoedingen en gratis bijstand dag en nacht bij een schadegeval. Denk ook aan de mogelijkheid om een waarborg diefstal en rechtsbijstand af te sluiten.

Contacteer jouw verzekeraar of vraag informatie aan bij www.federale.be

 

Verzekering voor aannemers en andere dienstverleners

  • Verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, architecten en andere dienstverleners:

Met betrekking tot de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners is de wet van 31 mei 2017 van toepassing. Deze wet voorziet in een verzekeringsplicht die de risico's dekt die vallen onder de tienjarige aansprakelijkheid voor de ruwbouw, met name de risico's in verband met de soliditeit en de stabiliteit van de woning, alsmede de waterdichtheid, wanneer deze laatste de soliditeit of de stabiliteit van de woning in gevaar brengt.​

Klik hier om meer info te krijgen over andere verzekeringen. 

 

 

Subsidies en premies

Vlaanderen

Vlaanderen heeft een tiental subsidies waar je gebruik van kunt maken. We hebben ze mooi voor je opgelijst. Als je er nog andere zou vinden, geef ze dan zeker door aan ons.

Bekijk alle voordelen voor Vlaanderen

Wallonië

In Wallonië zijn er twee grote categorieën: renovatiepremies en energiepremies.  Bekijk ze hier allemaal!

Bekijk alle voordelen voor Wallonië

Brussels gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent verschillende premies toe, in de vorm van een financiële tegemoetkoming: energiepremies en renovatiepremies. Ter aanvulling bestaan er ook gemeentelijke premies voor installaties met een milieubeschermend effect. 

Bekijk alle voordelen voor Brussels gewest