Alle aannemers zijn lid van Embuild en hebben geen sociale of fiscale schulden

Sluiten

Technische goedkeuring

BENOR

Het merk BENOR toont aan dat een product of een dienst beantwoordt aan een technisch kwaliteitsreferentiekader dat goedgekeurd werd door alle partijen die betrokken zijn bij het op de markt brengen ervan. Eenmaal goedgekeurd, wordt dit referentiekader opgenomen in een normatief document, genaamd ‘Prescriptions Techniques – Technische  voorschriften (PTV)’.

Het merk BENOR dekt systematisch alle relevante kenmerken van het product of van de dienst, met het oog op de toepassing en de concrete gebruikmaking ervan door de gebruiker,  zonder  onderscheid of het gaat om een publieke dan wel een privépersoon. De vermelde prestaties voldoen zo aan de kwaliteitsverwachtingen van de betrokken sector en de klanten ervan.

Het merk BENOR wordt beheerd door een onafhankelijke vzw, de vereniging voor het beheer van het merk BENOR. Deze bestaat uit alle stakeholders betrokken bij de producten en de diensten die onder het merk vallen, of het nu gaat om publieke of privégebruikers, fabrikanten of dienstverleners. Ze omvat ook de sectorale instellingen verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en het certificatieproces van het merk.

De BENOR-licentie is steeds gebaseerd op een certificatie van producten of diensten. Dat betekent het volgende :

  • De fabrikant van het product of de dienstverlener waarborgt de continuïteit van de overeenstemming van zijn product of dienst op basis van een industriële of sectorale zelfcontrole.
  • De certificatie-instelling bevestigt op basis van een periodieke externe controle dat er voldoende garanties zijn om het vertrouwen in de fabrikant of in de dienstverlener te bestendigen: deze is geschikt om de conformiteit van zijn product te waarborgen en levert daar het bewijs van door een BENOR-certificaat voor conformiteit van het product of de dienst af te leveren.

De periodieke externe controle heeft tot doel om de betrouwbaarheid van de zelfcontrole na te gaan en om stalen af te nemen teneinde proefcontroles uit te voeren.

De inhoud en de organisatie van de industriële of sectorale zelfcontrole van de fabrikant of van de dienstverlener, alsook die van de externe controle en van de tests staan beschreven in BENOR-reglementen.

BENOR certificeert de conformiteit van de beoogde producten en diensten met de noodzakelijke eisen om de vereiste kwaliteitsniveaus te bereiken, zoals bepaald door alle bij het productie-, bouw- of dienstenproces betrokken partijen. 

Lees meer op www.benor.be.

ATG

Een ander bewijs voor technische goedkeuring is ATG. Het ATG-merk houdt in dat het bouwproduct of bouwsysteem gunstig beoordeeld werd door een door de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (BUtgb) aangeduide onafhankelijke goedkeuringsoperator. Daarnaast levert de BUtgb ook Europese Technische Beoordelingen (ETA of European Technical Assessments) af, d.w.z. documenten die productprestaties omvatten en die de basis vormen voor CE-markering door de fabrikanten.

Meer info op www.buildwise.be of bij de Belgische Unie voor de Technische Goedkeuring in de Bouw op www.butgb.be.

Subsidies en premies

Vlaanderen

Vlaanderen heeft een tiental subsidies waar je gebruik van kunt maken. We hebben ze mooi voor je opgelijst. Als je er nog andere zou vinden, geef ze dan zeker door aan ons.

Bekijk alle voordelen voor Vlaanderen

Wallonië

In Wallonië zijn er twee grote categorieën: renovatiepremies en energiepremies.  Bekijk ze hier allemaal!

Bekijk alle voordelen voor Wallonië

Brussels gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent verschillende premies toe, in de vorm van een financiële tegemoetkoming: energiepremies en renovatiepremies. Ter aanvulling bestaan er ook gemeentelijke premies voor installaties met een milieubeschermend effect. 

Bekijk alle voordelen voor Brussels gewest