Alle aannemers zijn lid van Embuild en hebben geen sociale of fiscale schulden

Sluiten

(Keurings)Attesten en certificaten

Bij bouwen, renoveren of verkopen zijn bepaalde attesten of certificaten verplicht die worden verleend door erkende instanties. Sommige documenten kunnen worden gevraagd door de distributienetbeheerder voordat hij jouw water-, stookolie- of gasinstallatie zal aansluiten. Soms vraagt jouw verzekeraar die documenten. Bij verkoop zal de notaris deze certificaten en attesten opvragen en de kopers hierover informeren.

Sommige netbeheerders of overheden geven premies voor bepaalde verbouwingswerken maar eisen wel deze (keurings)attesten en -certificaten. 

Het spreekt voor zich dat de aannemer je kan begeleiden bij de vakkundige uitvoering van de installaties zodat je zonder problemen deze wettelijk verplichte (keurings)attesten en -certificaten afgeleverd krijgt. 

 

Bodemattest

Een bodemattest is verplicht in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In Wallonië dienen bij de overdracht van een bouwgrond alleen studies, en zelfs een voorafgaande sanering, te worden uitgevoerd door de verkoper als op die grond een activiteit heeft plaatsgevonden die mogelijk vervuiling heeft veroorzaakt. De inhoud van het bodemattest moet ook opgenomen worden in de verkoopovereenkomsten en zal door de notaris in de akte worden vermeld. Zo wordt de koper beschermd.

Een bodemattest is geen bodem- of grondonderzoek. Het bodemattest zegt dus niets over de draagkracht van de grond. 

Meer informatie over het bodemattest in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op www.leefmilieubrussel.be of www.ibgebim.be.
Voor Vlaanderen: www.ovam.be.
Voor Wallonië: http://dps.environnement.wallonie.be.

 

Energieprestatiecertificaat - EPC-certificaat 

De EPB-reglementering, waarbij EPB staat voor de energieprestatie van gebouwen, legt eisen op inzake thermische isolatie, energieprestatie, netto-energiebehoefte, binnenklimaat, hernieuwbare energie en/of installaties.

Het Energieprestatiecertificaat is een wettelijk verplicht document dat bij verhuur/verkoop van een woning, gebouw of appartement dient voorgelegd te worden aan de koper/huurder. Het Energieprestatiecertificaat informeert de koper/huurder over de energiezuinigheid van het gebouw. Het EPC-certificaat vermeldt de energiescore (letter van A tot G) en geeft een richtwaarde aan van het gebruik van energie in functie van de woonoppervlakte (in Kwh/m² per jaar).

Daarnaast informeert het EPC-certificaat over energiebesparende maatregelen die nodig zijn om tot een betere energiescore te komen. Het Energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig..

Het EPC-certificaat is NIET hetzelfde als een energie-audit of een EPB-verslag.

 

Attest elektrische installatie

De keuring moet gebeuren door een erkende controleorganisatie die het keuringsattest aflevert dat verplicht is bij de verkoop van een bestaande woning, bij verbouwingswerken (uitbreiding en verzwaring van de installatie) en bij nieuwbouwprojecten (vereist voor aansluiting op het elektriciteitsnet). Het keuringsbewijs is 25 jaar geldig.

Bij een negatief keuringsattest kan de verkoop wel doorgaan, maar dan moet de elektrische installatie binnen de 18 maanden na het verlijden van de verkoopakte verplicht aangepast worden.

Laat de werken dus altijd uitvoeren door een vakbekwame aannemer die lid is van Embuild. 

Een lijst van de erkende controleorganisaties die het keuringsattest voor elektrische installaties mogen afleveren vind je op www.economie.fgov.be.

 

Attest gasinstallaties

De gasinstallaties moeten verplicht regelmatig gekeurd worden. Het keuringsattest wordt uitgereikt door een erkende controleorganisatie. Zoals voor de elektrische installaties wordt er geen gasmeter geopend als dit keuringsattest niet kan worden voorgelegd. CO-vergiftiging door gebrekkig onderhoud of gebrekkige controle komt helaas nog steeds voor en leidt tot dodelijke ongevallen die voorkomen kunnen worden. 

Meer over attesten, controle en keuring van gasinstallaties op www.gas-keuring.be en www.economie.fgov.be voor alle erkende controleorganisaties, zie ook www.lne.be. 

 

Attest stookolietanks

Voor de plaatsing en verwijdering van stookolietanks is er een verplicht attest vereist dat enkel door een erkende keuringsorganisatie wordt afgegeven. Deze attesten zijn 10 jaar geldig na controle. De installaties moeten nadien regelmatig gecontroleerd en gekeurd worden. De specifieke controle- en keuringseisen kunnen verschillen in Vlaanderen, Brussel of Wallonië afhankelijk van zowel bovengrondse als ondergrondse stookolietanks, hun leeftijd of soort (enkel- of dubbelwandig, in plastic of metaal).

Voor meer informatie kan je terecht bij www.leefmilieubrussel.be, www.energiesparen.be, en voor extra premies en de saneringspremie voor stookolietanks kan je terecht bij www.informazout.be.

 

Attest waterinstallaties

De aansluiting op het waterdistributienet en het openstellen van de watermeter vereist het voorleggen van een keuringsattest dat wordt afgeleverd na controle en keuring van de waterinstallatie.

 

Attest installatie zonnepanelen

Ook voor de aansluiting van de installaties van zonnepanelen is er een controle en gelijkvormigheidsonderzoek nodig dat wordt uitgevoerd door een erkende controleorganisatie. Dit attest moet bij de netbeheerder en bij de gewestelijke officiële instanties aangevraagd worden: VREG (Vlaanderen), BruGEL (Brussel) en CWaPE (Wallonië). 

Via de zoekfunctie op deze website kan je makkelijk vakbekwame installateurs van zonnepanelen vinden. Zie ook www.vreg.be, www.energiesparen.be, www.brugel.be, www.leefmillieubrussel.be, www.cwape.be.

Subsidies en premies

Vlaanderen

Vlaanderen heeft een tiental subsidies waar je gebruik van kunt maken. We hebben ze mooi voor je opgelijst. Als je er nog andere zou vinden, geef ze dan zeker door aan ons.

Bekijk alle voordelen voor Vlaanderen

Wallonië

In Wallonië zijn er twee grote categorieën: renovatiepremies en energiepremies.  Bekijk ze hier allemaal!

Bekijk alle voordelen voor Wallonië

Brussels gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent verschillende premies toe, in de vorm van een financiële tegemoetkoming: energiepremies en renovatiepremies. Ter aanvulling bestaan er ook gemeentelijke premies voor installaties met een milieubeschermend effect. 

Bekijk alle voordelen voor Brussels gewest