Alle aannemers zijn lid van Embuild en hebben geen sociale of fiscale schulden

Sluiten

Kwaliteitslabels

Vertrouwensattesten van Embuild

Het afschaffen van de toegang tot het beroep in het Vlaamse Gewest, tegen het advies van de sector in, was een kans voor Embuild om exclusieve instrumenten te ontwikkelen waarmee de leden het consumentenvertrouwen kunnen winnen.

Op basis van het gebruik van elders beschikbare gegevens stelt Embuild drie soorten attesten ter beschikking van de leden :

  • Een attest van lidmaatschap: op dit document wordt verklaard dat het bedrijf lid is van die of die beroepsfederatie, lid van Embuild sinds het jaar dat overeenstemt met het begin van de laatste ononderbroken lidmaatschapsperiode bij deze federatie (bijvoorbeeld NAVAP, Vlaamse schilders).
  • Een erkenningsattest: dit document bewijst de erkenningen (activiteiten en klasse) waarover de onderneming beschikt, dewelke vereist zijn in overheidsopdrachten en staan voor een kwaliteitslabel.
  • Een attest met "activiteiten en beroepsbekwaamheid opgenomen in de KBO": op dit document staan de bouwactiviteiten (Nacebel-code 2008: 41,42 en 43) en informatie over de beroepsbekwaamheid bouw, beter bekend onder de naam "toegang tot het beroep", opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Lid van Embuild

Doorgaans vermelden aannemers op hun website of briefwisseling dat ze lid zijn van een beroepsorganisatie gekend voor kwaliteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening. Dit lidmaatschap biedt duidelijk een meerwaarde voor je als bouwheer.

Als lid van Embuild krijgt jouw aannemer immers deskundig advies, opleidingen op maat en de meest relevante informatie, waardoor hij je als bouwheer correct kan adviseren en begeleiden.

Een aannemer die lid is van Embuild krijgt ook veel professionele ondersteuning. Een lid van de Confederatie kan je immers altijd de meest actuele informatie en nieuwe trends meedelen. Bovendien is een aannemer die lid is van Embuild altijd op de hoogte van de ontwikkelingen op juridisch, sociaal, economisch en technisch gebied. Hij volgt regelmatig (gespecialiseerde) opleidingen waardoor hij zijn kennis op peil houdt.

Tenslotte is het nuttig om weten dat je alle leden van Embuild die in orde zijn met de sociale en fiscale verplichtingen terug kan vinden op deze website. Je kan deze site ook gebruiken om binnenkort na te kijken of een aannemer lid is van de beroepsorganisatie. Noteer eveneens dat de leden van Embuild u een attest van lidmaatschap kunnen bezorgen met vermelding van de beroepsfederatie waarbij ze lid zijn en sinds wanneer.

Charter der Woningbouwers

Ondernemingen die lid zijn van het Charter der Woningbouwers hebben als doelstelling zich bij het brede publiek kenbaar te maken als ernstige aannemers die werken volgens de regels van de kunst, en die daarbij ook de wettelijke belangen van de bouwheer respecteren.

Om lid te mogen worden van het Charter moeten bouwbedrijven aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Zo moeten ze erkend zijn in minimaal klasse 2D, hetgeen betekent dat ze op technisch, economisch en financieel vlak een gezonde onderneming zijn;
  • Daarnaast engageren ze zich uitdrukkelijk tot het naleven van de woningbouwwet (Wet-Breyne), waardoor de bouwheer wordt beschermd via duidelijke afspraken inzake de prijs, het naleven van de uitvoeringstermijn, de oplevering der werken, de voorschotregeling en de waarborgregeling;

Een bouwheer die voor zijn bouwproject een beroep doet op een lid van het Charter weet dus dat hij met een vakman scheep gaat en hij weet ook zijn wettelijke belangen gerespecteerd. De aangesloten leden van het Charter vindt u op www.charterwoningbouw.be/.

Label Dé Parketplaatsers

Parketplaatsers en -bedrijven die dit label dragen, hebben minstens 10 jaar ervaring in het professioneel plaatsen van parket en hebben een gedegen opleiding genoten.

Zij bieden dus een garantie van vakmanschap en een uitvoering van de werken volgens de regels van de kunst en met respect van de geactualiseerde normen.

Meer weten over Dé Parketplaatsers? www.deparketplaatsers.be.

Rescert – Renewable Energy System Certification

Het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest hebben een geharmoniseerd systeem opgezet voor de opleiding en certificering van betrouwbare en kwaliteitsvolle installateurs. De technologieën waar het om gaat zijn de volgende energiesystemen voor de woningbouw/met een kleine omvang:

  • stookketels op biomassa;
  • fotovoltaïsche en thermische systemen op zonne-energie;
  • ondiepe geothermische systemen;
  • warmtepompen

De tijdelijke vereniging RESCert werd opgericht om de certificaataanvragen van de installateurs in de drie gewesten te beheren. De bekwaamheidsattesten hebben heel wat voordelen en worden verleend aan natuurlijke personen (werfcoördinatoren, technisch verantwoordelijken, enzovoort).

Voor meer informatie over de Rescert-certificering: www.rescert.be. 

In Wallonië draagt deze certificering van de installateurs de naam Qualiwall en zij wordt geëist door de Waalse administratie voor de toekenning van premies voor fotovoltaïsche en thermische zonne-energie, warmtepompen, geothermie en stookketels op biomassa. 

U vindt een Qualiwall-installateur op de portaalsite energie in het Waals Gewest: http://energie.wallonie.be - onderdeel Certification des installateurs de systèmes SER. 

Subsidies en premies

Vlaanderen

Vlaanderen heeft een tiental subsidies waar je gebruik van kunt maken. We hebben ze mooi voor je opgelijst. Als je er nog andere zou vinden, geef ze dan zeker door aan ons.

Bekijk alle voordelen voor Vlaanderen

Wallonië

In Wallonië zijn er twee grote categorieën: renovatiepremies en energiepremies.  Bekijk ze hier allemaal!

Bekijk alle voordelen voor Wallonië

Brussels gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent verschillende premies toe, in de vorm van een financiële tegemoetkoming: energiepremies en renovatiepremies. Ter aanvulling bestaan er ook gemeentelijke premies voor installaties met een milieubeschermend effect. 

Bekijk alle voordelen voor Brussels gewest