Sluiten

Kwaliteitslabels

Vertrouwensattesten van de Confederatie Bouw

Het afschaffen van de toegang tot het beroep in het Vlaamse Gewest, tegen het advies van de sector in, was een kans voor de Confederatie Bouw om exclusieve instrumenten te ontwikkelen waarmee de leden het consumentvertrouwen kunnen winnen.

Op basis van het gebruik van elders beschikbare gegevens stelt de Confederatie drie soorten attesten ter beschikking van de leden (andere attesten kunnen later aan het aanbod worden toegevoegd):

  • Een attest van lidmaatschap: op dit document wordt verklaard dat het bedrijf lid is van die of die beroepsfederatie, lid van de Confederatie sinds het jaar dat overeenstemt met het begin van de laatste ononderbroken lidmaatschapsperiode bij deze federatie (bijvoorbeeld NAVAP, Vlaamse schilders). Dit lidmaatschap biedt duidelijk een meerwaarde voor u als bouwheer.Als lid van de Confederatie krijgt uw aannemer immers deskundig advies, opleidingen op maat en de meest relevante informatie, waardoor hij u als bouwheer correct kan adviseren en begeleiden. Een aannemer die lid is van de Confederatie Bouw krijgt ook veel professionele ondersteuning. Een lid van de Confederatie kan u immers altijd de actueelste informatie en nieuwe trends meedelen. Bovendien is een aannemer die lid is van de Confederatie altijd op de hoogte van de ontwikkelingen op juridisch, sociaal, economisch en technisch gebied. Hij volgt regelmatig (gespecialiseerde) opleidingen waardoor hij zijn kennis op peil houdt.
  • Een erkenningsattest: dit document bewijst de erkenningen (activiteiten en klasse) waarover de onderneming beschikt., vereist in overheidsopdrachten en staat voor kwaliteitslabel
  • Een attest met "activiteiten en beroepsbekwaamheid opgenomen in de KBO": Op dit document staan de bouwactiviteiten (Nacebel-code 2008: 41,42 en 43) en informatie over de beroepsbekwaamheid bouw, beter bekend onder de naam "toegang tot het beroep", opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Lid Confederatie Bouw

Tenslotte is het nuttig om weten dat alle leden-aannemers vermelden doorgaans op hun website of in hun briefwisseling dat ze lid zijn van de beroepsorganisatie die bekend is voor degelijke en betrouwbare dienstverlening. Dit lidmaatschap biedt duidelijk een meerwaarde voor u als bouwheer.

Als lid van de Confederatie krijgt uw aannemer immers deskundig advies, opleidingen op maat en de meest relevante informatie, waardoor hij u als bouwheer correct kan adviseren en begeleiden.

Een aannemer die lid is van de Confederatie Bouw krijgt ook veel professionele ondersteuning. Een lid van de Confederatie kan u immers altijd de actueelste informatie en nieuwe trends meedelen. Bovendien is een aannemer die lid is van de Confederatie altijd op de hoogte van de ontwikkelingen op juridisch, sociaal, economisch en technisch gebied. Hij volgt regelmatig (gespecialiseerde) opleidingen waardoor hij zijn kennis op peil houdt.

Alle leden van de Confederatie die in orde zijn met de sociale en fiscale verplichtingen vindt u terug op Build Your Home. Surf gerust naar die site (www.buildyourhome.be) om er uw aannemer te zoeken! U kan deze site ook gebruiken om na te kijken of een aannemer lid is van de beroepsorganisatie.

Merk op dat de leden van de Confederatie u ook een attest van lidmaatschap kunnen bezorgen met vermelding van de federatie waarbij ze zijn aangesloten en hoelang ze al lid zijn.

Charter der Woningbouwers

Ondernemingen die lid zijn van het Charter der Woningbouwers hebben als doelstelling zich bij het brede publiek kenbaar te maken als ernstige aannemers die werken volgens de regels van de kunst, en die daarbij ook de wettelijke belangen van de bouwheer respecteren.

Om lid te mogen worden van het Charter moeten bouwbedrijven aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Zo moeten ze erkend zijn in minimaal klasse 2D, hetgeen betekent dat ze op technisch, economisch en financieel vlak een gezonde onderneming zijn;
  • Daarnaast engageren ze zich uitdrukkelijk tot het naleven van de woningbouwwet (Wet-Breyne), waardoor de bouwheer wordt beschermd via duidelijke afspraken inzake de prijs, het naleven van de uitvoeringstermijn, de oplevering der werken, de voorschotregeling en de waarborgregeling;

Een bouwheer die voor zijn bouwproject een beroep doet op een lid van het Charter weet dus dat hij met een vakman scheep gaat en hij weet ook zijn wettelijke belangen gerespecteerd. De aangesloten leden van het Charter vindt u op www.charterwoningbouw.be/.

Label Dé Parketplaatsers

Parketplaatsers en -bedrijven die dit label dragen, hebben minstens 10 jaar ervaring in het professioneel plaatsen van parket en hebben een gedegen opleiding genoten.

Zij bieden dus een garantie van vakmanschap en een uitvoering van de werken volgens de regels van de kunst en met respect van de geactualiseerde normen.

Meer weten over Dé Parketplaatsers? www.deparketplaatsers.be.

Construction Quality

Het CQ-label bewijst dat het bouwbedrijf goed georganiseerd is, dat de klanttevredenheid voorrang krijgt bij het algemeen beleid en dat de onderneming op technisch gebied de strengste kwaliteitsnormen naleeft. Dit betekent dat een bedrijf een constante kwaliteit beoogt te garanderen bij het uitvoeren van de werken.

Om het CQ-label te kunnen verkrijgen, moet het bedrijf aantonen dat het beschikt over een goede organisatie, vakbekwaam personeel, dat het conform en passend materieel gebruikt en de regels van de kunst naleeft. Met andere woorden: dat het bedrijf competent is om de werken uit te voeren die u het opdraagt. De doorlichtingen die deels op het kantoor van de onderneming en deels op de bouwplaatsen worden uitgevoerd, maken het mogelijk na te gaan of de onderneming aan deze criteria voldoet en vooral dat ze haar vak onder de knie heeft.

Vanuit dit standpunt werden er referentiëlen per “beroep” ontwikkeld in samenspraak met de federaties, zodat er rekening gehouden wordt met de bijzonderheden van elk “beroep”. Deze referentiëlen bepalen de criteria waaraan een onderneming moet voldoen om het label te krijgen.

De audits worden uitgevoerd door een onafhankelijke instelling, de Belgian Construction Certification Association (BCCA).

U kan een lijst met aannemers die over een Construction Quality-label beschikken, vinden op de website www.constructionquality.be.

Rescert – Renewable Energy System Certification

Het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest hebben een geharmoniseerd systeem opgezet voor de opleiding en certificering van betrouwbare en kwaliteitsvolle installateurs. De technologieën waar het om gaat zijn de volgende energiesystemen voor de woningbouw/met een kleine omvang:

  • stookketels op biomassa;
  • fotovoltaïsche en thermische systemen op zonne-energie;
  • ondiepe geothermische systemen;
  • warmtepompen

De tijdelijke vereniging RESCert werd opgericht om de certificaataanvragen van de installateurs in de drie gewesten te beheren. De bekwaamheidsattesten hebben heel wat voordelen en worden verleend aan natuurlijke personen (werfcoördinatoren, technisch verantwoordelijken, enzovoort).

Voor meer informatie over de Rescert-certificering: www.rescert.be. 

In Wallonië draagt deze certificering van de installateurs de naam Qualiwall en zij wordt geëist door de Waalse administratie voor de toekenning van premies voor fotovoltaïsche en thermische zonne-energie, warmtepompen, geothermie en stookketels op biomassa. 

U vindt een Qualiwall-installateur op de portaalsite energie in het Waals Gewest: http://energie.wallonie.be - onderdeel Certification des installateurs de systèmes SER. 

NRQual-label in Wallonië

Het NRQual-label toont aan dat een bedrijf kwaliteitswaarborgen biedt op het gebied van ontwerp en plaatsing van installaties voor hernieuwbare energie en op het gebied van de verkoopsvoorwaarden. Een beroep doen op een bedrijf dat een label draagt, zal de burgers de verzekering geven dat opgeleide, ernstige en kwaliteitsvolle ondernemingen kwaliteitsdienstverlening zullen leveren. Het NRQual-label wordt toegekend voor fotovoltaïsche technieken, warmtepompen en installaties voor thermische zonne-energie.

U vindt een bedrijf met het NRQual-label op de site van Quest: www.questforquality.be.