Alle aannemers zijn lid van Embuild en hebben geen sociale of fiscale schulden.

Technisch bouwgeschil? De verzoeningscommissie brengt vrede

Technisch bouwgeschil? De verzoeningscommissie brengt vrede

Last van vochtproblemen of een raam dat niet goed afsluit? Geraak je niet tot een akkoord met je aannemer? Dan is de verzoeningscommissie misschien wel de oplossing. Sinds haar oprichting heeft ze meer dan 700 klachten behandeld; 75 procent daarvan werd afgesloten met een verzoening tussen de partijen.

“Ongeveer 80 procent van alle dossiers worden ingediend door de bouwheer”, vertelt Baudouin van Lierde. Hij zetelt als jurist namens de Confederatie bouw in de verzoeningscommissie. “De Commissie is paritair samengesteld en bestaat uit de Federatie voor Architecten, Confederatie Bouw, Bouwunie en Test-Aankoop.”

Dossier indienen

Vooraleer je de commissie kan inschakelen, moet er hiervoor een akkoord zijn met de andere partij(en). “Wij raden aan om hiervoor al een clausule (te downloaden van de site www.bouwverzoening.be) te voorzien in het aannemings- én architectuurcontract. Het is immers veel moeilijker om zo’n clausule ondertekend te krijgen na het ontstaan van het geschil, omdat het vertrouwen tussen de partijen dan meestal ernstig verstoord is.”

Je kan het dossier op papier indienen of via het formulier op de website van de verzoeningscommissie. Vervolgens wordt de tegenpartij verwittigd, en krijgt hij een antwoordformulier voor zijn opmerkingen. “Wanneer de Commissie het dossier dan als volledig beschouwt, wordt er een datum vastgelegd voor de zitting. Meestal gebeurt deze zitting zonder advocaat, omdat de Commissie de zaak enkel op technisch – en dus niet op juridisch vlak – bekijkt. We vragen de partijen om de zaak en eventuele ondertussen nieuwe opgedoken feiten toe te lichten. Het is dus niet de bedoeling om de commissie van je gelijk trachten te overtuigen.”

In vijf stappen naar een oplossing voor een bouwgeschil

  1. Dien een dossier met bewijsstukken in via http://www.bouwverzoening.be.
  2. De partijen worden gehoord tijdens een zitting van de Commissie.
  3. Een expert wordt aangesteld.
  4. Plaatsbezoek van de expert, die een verzoeningsvoorstel ter plaatse of in een latere fase opstelt.
  5. Wanneer het voorstel niet aanvaard wordt, dan stelt de expert een voorlopig technisch verslag op. Daarna geven de partijen hun opmerkingen en vervolgens maakt de expert een definitief verslag op. Hierna kunnen de partijen zelf een verzoening bereiken of een rechtszaak opstarten. 

De expert

Nadat de partijen zijn gehoord, stelt de commissie een expert aan. “We leggen hierbij de nadruk op de filosofie van onze procedure, en dat is verzoenen”, zegt van Lierde. “Wanneer de zaak meerdere technische problemen bevat, gaan we meestal een architect of ingenieur als expert aanstellen. Bij slechts één technisch probleem, verkiezen we een aannemer-deskundige. Na de zitting moet de expert binnen de veertien dagen een afspraak maken voor een plaatsbezoek. Daar wordt al vaak een verzoening bereikt. Indien geen verzoening mogelijk is ter plaatse of in een latere fase van de procedure, stelt de expert een voorlopig technisch verslag op. Dat verslag wordt definitief na opname van de hierop door de partijen gemaakte opmerkingen.”

“Het is geen verloren zaak als er geen verzoening wordt bereikt”, vertelt van Lierde. “Het technisch verslag dat de expert opstelt is bindend. Wanneer een partij alsnog naar de rechter stapt, is er geen nieuwe expertise meer nodig. De rechter zal zich in zijn vonnis uitspreken over de juridische aansprakelijkheid van de verschillende partijen op basis van het verslag.”

Soms gebeurt het dat de expert niet meteen bij het eerste plaatsbezoek de oorzaak van het probleem kan vaststellen en dat verder onderzoek, bijvoorbeeld door een labo, noodzakelijk is. “De expert moet hierover de partijen eerst toelichten. Als dan ten minste een van de partijen akkoord gaat met verder onderzoek, wordt de procedure voortgezet. Bedoeling hierbij is te vermijden dat de expertisekosten onredelijk hoog worden ten opzichte van de financiële omvang van het geschil. Dan kunnen de partijen in onderling akkoord de procedure stopzetten.”

“De vaste procedurekosten bedragen 200 euro per partij. Mogelijke bijkomende kosten worden berekend volgens de tarifering, bepaald in het procedurereglement, en gelijk verdeeld onder de partijen, tenzij er een andere regeling in het verzoeningsvoorstel wordt getroffen. De verzoeningsprocedure is snel en de kosten zijn laag, omdat de commissie zich beperkt tot de technische kant van de zaak.”

Vind meer handige contactadressen op de pagina Bouwen van A tot Z

Subsidies en premies

Vlaanderen

Vlaanderen heeft een tiental subsidies waar je gebruik van kunt maken. 

Bekijk alle voordelen voor Vlaanderen

Wallonië

In Wallonië zijn er twee grote categorieën: renovatiepremies en energiepremies.  Bekijk ze hier allemaal!

Bekijk alle voordelen voor Wallonië

Brussels gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent verschillende premies toe, in de vorm van een financiële tegemoetkoming: energiepremies en renovatiepremies. Ter aanvulling bestaan er ook gemeentelijke premies voor installaties met een milieubeschermend effect. 

Bekijk alle voordelen voor Brussels gewest

Onze gouden tips

De 10 gouden tips geven de consument raad  over hoe best tewerk wordt gegaan opdat  zijn bouw- of verbouwproject een succesverhaal kan worden, samen met de aannemer.

Onze 10 gouden tips