Alle aannemers zijn lid van Embuild en hebben geen sociale of fiscale schulden.

Wees alert voor asbest

Wees alert voor asbest

Sloopwerken of een grondige renovatie gepland? Ga voorzichtig om met oude bouwmaterialen. In huizen gebouwd tussen 1950 en 2000 zit vaak asbest. Onder meer in golfplaten, afvoerbuizen en vloertegels. De campagne "Wees ALERT voor ASBEST" wil bouwers en verbouwers bewustmaken van de zware gezondheidsrisico’s van vrijgekomen asbestvezels.

Het gebruik van asbest is sinds 1998 verboden. En daar zijn goede redenen voor. Asbestvezels inademen, kan namelijk ernstige ziektes veroorzaken, soms zelfs met dodelijke afloop. Je denkt dus best twee keer na voor je bepaalde materialen verwijdert. Veel problemen duiken overigens pas op 25 tot 40 jaar na de blootstelling.

Zelf verwijderen? Ja, maar ...

Asbest vormt alleen een gevaar als er vezels vrijkomen. De kans dat dit gebeurt, neemt toe naarmate de materialen in kwestie het einde van hun levensduur naderen. Zeker als ze barsten of scheuren vertonen. Ook als je materialen stukslaat of doorboort, is er er een verhoogd risico. 

Je mag als particulier alleen hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen. In zulke toepassingen zit het asbest letterlijk vast aan andere materialen. Het klassieke voorbeeld zijn golfplaten. Je kan die zelf wegnemen. Maar breken, slijpen of doorboren... is uit den boze. Laat machines links liggen en verwijder zoveel mogelijk materialen met de hand.

Neem maatregelen

Let erop dat je bij het verwijderen zo weinig mogelijk stof produceert. Hou bij buitenwerken je ramen en deuren dicht en schakel de ventilatie en airconditioning uit. Het best is om het oppervlak van de materialen te bevochtigen met water waaraan een fixatiemiddel is toegevoegd. Uiteraard draag je bescherming: een overall en een stofmasker type P3.

Na de werken gooi je wegwerpbare beschermingsmiddelen onmiddellijk weg. Niet-wegwerpbare kledij moet direct in de wasmachine. Maak alles schoon met overvloedig water. Maar laat de stofzuiger op non-actief. Want die blaast alle rommel opnieuw het huis in.

Om welke materialen gaat het?

Alles samen zijn er ruim 3.500 verschillende toepassingen van asbest gekend. Tot 1998 vond je veel asbesthoudende materialen terug in dakbedekkingen: leien en golfplaten maar ook harde platen voor het onderdak. Voorts zit er ook asbestcement in:

  • Bloembakken
  • Schoorstenen
  • Gevelafwerking
  • Waterafvoerbuizen
  • Stijve isolatieplaten
  • Oude vloerbekleding
  • Dakpannen en nokken
  • afdichtkoord voor kacheldeuren
  • Isolatie rond leidingen en verwarmingsbuizen
  • ...

Toch maar niet doen dan?

Dat niet alle particulieren warmlopen om zelf asbesthoudende materialen verwijderen, is begrijpelijk. Als leek is het moeilijk om met zekerheid te zeggen of een materiaal effectief asbest bevat. Het is bovendien ook niet toegestaan om losgebonden asbest te verwijderen, waarbij de vezels gemakkelijk vrijkomen. Meteen twee redenen om een beroep te doen op een ervaren professional.

Subsidies en premies

Vlaanderen

Vlaanderen heeft een tiental subsidies waar je gebruik van kunt maken. 

Bekijk alle voordelen voor Vlaanderen

Wallonië

In Wallonië zijn er twee grote categorieën: renovatiepremies en energiepremies.  Bekijk ze hier allemaal!

Bekijk alle voordelen voor Wallonië

Brussels gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent verschillende premies toe, in de vorm van een financiële tegemoetkoming: energiepremies en renovatiepremies. Ter aanvulling bestaan er ook gemeentelijke premies voor installaties met een milieubeschermend effect. 

Bekijk alle voordelen voor Brussels gewest

Onze gouden tips

De 10 gouden tips geven de consument raad  over hoe best tewerk wordt gegaan opdat  zijn bouw- of verbouwproject een succesverhaal kan worden, samen met de aannemer.

Onze 10 gouden tips