Alle aannemers zijn lid van Embuild en hebben geen sociale of fiscale schulden.

Wat betekent een renovatieverplichting?

Wat betekent een renovatieverplichting?

Onlangs heeft de Vlaamse regering beslist dat particulieren bij de aankoop van een energieverslindende woning met E-label of slechter binnen de vijf jaar een energierenovatie moeten doorvoeren om minstens tot een D-label te komen. Volgens het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) voldoen vandaag om en bij de 40% van de woningen niet aan het D-label. De energieprestatie van je woning vind je terug in je energieprestatiecertificaat (EPC). Daarin krijg je een overzicht van de nodige ingrepen en prijsindicaties. Klik hier voor een voorbeeld-EPC.


De meest voor de hand liggende ingrepen om een woning te renoveren van een F/E- naar een D-label en die ook de minste investering vergen om aan het label D te komen zijn de volgende: 

 1.  isolatie van de dakschil volgens de huidige EPB-eisen ( U<0.24), 
 2.  buitenschrijnwerk volgens de huidige EPB-eisen (U<1.5 en beglazing U<1.0) 
 3.  verwarming voorzien met een gascondensatieketel.

Hieronder vind je de nodige ingrepen en een kostenraming om te evolueren naar label D afhankelijk van het woningtype en van de huidige energieprestatie. Dergelijke kostenraming is afkomstig uit de EPC-software; biedt een prijsvork die in functie van de woning nog te personaliseren is; en slaat enkel op de materialen en de verwerking & plaatsing ervan die de directe energiebesparing opleveren, niet op de bijkomende kosten die nodig zijn voor afwerking (denk bijv. aan het vervangen van de dakbekleding indien men de dakisolatie aan de buitenzijde aanbrengt. 
 

Om te kunnen spreken van een ingrijpende energetische renovatie en opdat de woning zou voldoen aan de finale doelstellingen van 2050 blijven er dan nog belangrijke ingrepen uit te voeren zoals, isolatie van de buitenmuren, plaatsen van een ventilatie installatie, vervangen van de stookinstallatie door een warmtepomp, plaatsen van zonnepanelen. Deze ingrepen vergen echter nog belangrijke bijkomende investeringen. Maar die kunnen gefaseerd worden uitgevoerd worden.

Argumenten pro renovatieverplichting

 1. Het gaat niet om een absolute verplichting, omdat je ook een woning kan kopen die geen energetische renovatieverplichting vergt.
 2. De kandidaat-koper wordt via het bestaande EPC-certificaat duidelijk op voorhand geïnformeerd over de energetische ingrepen die nog zullen moeten gebeuren, en krijgt tegelijk een raming van de kosten die deze ingrepen met zich mee zullen brengen. Uit een recente enquête van de VCB is trouwens gebleken dat steeds meer kopers nu al aandacht hebben voor de inhoud van het EPC-certificaat.
 3. De kandidaat-koper wordt aangezet om te denken in termen van een woonbudget voor de verwerving van een energetisch efficiënte woning in plaats van een louter aankoopbudget.
 4. De kandidaat-koper wordt aangespoord om in overleg met zijn bank een goede totale inschatting te maken van het totale budget dat hij nodig heeft, waardoor er minder risico op verrassingen zijn.
 5. De bouwer van een nieuwbouwwoning krijgt nu al een veel  strenger E-peil opgelegd dan het verplichte EPC-peil dat nu bij de beslissing over de renovatieverplichting wordt overwogen. Het voorziene D-label zou dan ook wel wat strenger mogen zijn.
 6. Kopers krijgen niet alleen het voordeel via een lagere energiefactuur maar ook een grotere waardevastheid van de woning.
 7. Naar de klimaatdoelstellingen toe betekent de renovatieverplichting dat tegen 2050 (tegen het huidige ritme waartegen woningen worden verkocht) meer dan 90 procent van de bestaande woningen energetisch gerenoveerd zullen zijn. Door de energetische renovatieverplichting te koppelen aan de verkoop van een woning, zal het renovatieritme verdrievoudigen.
 8. De huidige vicieuze cirkel waarbij gezinnen woningen kopen zonder dat ze een budget overhouden om die in de volgende jaren ook energetisch te renoveren, wordt doorbroken. Door de algemene renovatieverplichting zullen de verkoopprijzen van energetisch slecht scorende woningen worden gecorrigeerd. Voor minder bemiddelde jonge gezinnen die een woning willen kopen, zal de overheid aanvankelijk wel moeten voorzien in steunmaatregelen, zoals goedkopere renovatieleningen.
 9. Met deze maatregel kunnen de klimaatdoelstellingen worden gehaald zonder dat  de gezinnen die nu al eigenaar zijn, extra lasten krijgen opgelegd. Uit recente studies is gebleken dat de helft financieel niet bij machte is om hun woning energetisch te renoveren. De huidige eigenaars van woningen met een slecht EPC-peil zijn voor en groot deel ouderen en vaak gepensioneerden met te weinig inkomen of financiële middelen om een degelijke energetische renovatie te kunnen betalen.
 10. De ervaring met de invoering van het E-peil voor nieuwbouw in 2006 heeft aangetoond dat zodra de gezinnen zien dat de overheid een norm oplegt en die naar de toekomst zal verstrengen, automatisch het beter willen doen dan wat de norm oplegt. Van bij de invoering van het E-peil lag het werkelijke E-peil van de nieuwbouwwoningen  steeds merkelijk lager dan het wettelijk opgelegde peil. Op dit ogenblik bedraagt het wettelijk maximale E-peil 30 maar volgens de laatst beschikbare cijfers van het Vlaams Energie en Klimaatagentschap (VEKA) scoren gemiddeld de nieuwe woningen al onder de 20. We verwachten dat bij de invoering van een maximaal EPC-peil na aankoop van de woningen de gezinnen de waardevastheid van hun woning zullen willen verhogen door het beter te doen dan wat het opgelegde EPC-peil voorschrijft.

Subsidies en premies

Vlaanderen

Vlaanderen heeft een tiental subsidies waar je gebruik van kunt maken. 

Bekijk alle voordelen voor Vlaanderen

Wallonië

In Wallonië zijn er twee grote categorieën: renovatiepremies en energiepremies.  Bekijk ze hier allemaal!

Bekijk alle voordelen voor Wallonië

Brussels gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent verschillende premies toe, in de vorm van een financiële tegemoetkoming: energiepremies en renovatiepremies. Ter aanvulling bestaan er ook gemeentelijke premies voor installaties met een milieubeschermend effect. 

Bekijk alle voordelen voor Brussels gewest

Onze gouden tips

De 10 gouden tips geven de consument raad  over hoe best tewerk wordt gegaan opdat  zijn bouw- of verbouwproject een succesverhaal kan worden, samen met de aannemer.

Onze 10 gouden tips