Alle aannemers zijn lid van Embuild en hebben geen sociale of fiscale schulden.

Vlaamse huizen krijgen woningpas

Een huis bouwen of verbouwen is niet alleen een kwestie van aannemers zoeken, er komt ook veel papierwerk aan te pas. Denk aan bodemattesten, een energieprestatiecertificaat, ... De meeste van die documenten moest je tot kort voor apart opvragen. Maar vanaf nu worden ze gegroepeerd op de woningpas.

De woningpas is een gratis digitaal paspoort dat overheidsinformatie over huizen bundelt en ter beschikking stelt van de eigenaar.

Welke informatie?

In de beginfase vind je op de woningpas hoofdzakelijk administratieve informatie over het gebouw, de ligging en – als er één is opgesteld – het energieprestatiecertificaat. In een latere fase komen er ook andere attesten bij. Het wordt dan onder meer mogelijk om zelf documenten en foto’s op te laden en te delen met bijvoorbeeld je aannemer. Eigenaars van een appartement moeten nog even wachten om hun woningpas te bekijken.

Energie-renovatie

De woningpas zorgt niet alleen voor administratieve vereenvoudiging maar moet eigenaars er ook toe aanzetten om hun huis energiezuiniger te maken. Wanneer ze beschikken over een EPC of een EPB-aangifte, kunnen ze een vergelijking maken met gelijkaardige huizen in de buurt. Door inzicht te krijgen in de staat van het gebouw, wordt het voor eigenaars gemakkelijker om de nood aan verbeterings- of renovatiewerken correct in te schatten.

Jouw woningpas opvragen? Log in op woningpas.vlaanderen.be om aan te melden.

Wat je vandaag al kan doen?

Nuttige informatie en advies over je huis raadplegen:

 • het bouwjaar, het renovatiejaar en een aantal kenmerkende oppervlaktes en volumes van je huis
 • het energieprestatiecertificaat (EPC), dat je kan downloaden en vergelijken met de gemiddelden van vergelijkbare woningen in je gemeente, provincie en gewest
 • de isolatiescore per onderdeel (bijvoorbeeld beglazing, muren, dak) met het bijbehorende advies
 • de details van je installaties (verwarming, sanitair warm water, koeling, ventilatie en zonnepanelen)
 • informatie over mogelijke bodemverontreiniging 

Visuele informatie over de omgeving van je huis bekijken: 

 • informatie over de ruimtelijke ordening 
 • de overstromingsgevoeligheid van de omgeving waar je huis ligt
 • informatie over de erfgoedwaarde van je woning en de omgeving ervan

Overzicht van attesten raadplegen

 • stappenplan bij het (ver)bouwen of (ver)kopen van een woning
 • stappenplan om te bepalen welke attesten je nodig hebt
 • de procedure om de attesten aan te vragen

Subsidies en premies

Vlaanderen

Vlaanderen heeft een tiental subsidies waar je gebruik van kunt maken. 

Bekijk alle voordelen voor Vlaanderen

Wallonië

In Wallonië zijn er twee grote categorieën: renovatiepremies en energiepremies.  Bekijk ze hier allemaal!

Bekijk alle voordelen voor Wallonië

Brussels gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent verschillende premies toe, in de vorm van een financiële tegemoetkoming: energiepremies en renovatiepremies. Ter aanvulling bestaan er ook gemeentelijke premies voor installaties met een milieubeschermend effect. 

Bekijk alle voordelen voor Brussels gewest

Onze gouden tips

De 10 gouden tips geven de consument raad  over hoe best tewerk wordt gegaan opdat  zijn bouw- of verbouwproject een succesverhaal kan worden, samen met de aannemer.

Onze 10 gouden tips