Alle aannemers zijn lid van Embuild en hebben geen sociale of fiscale schulden.

Tienjarige aansprakelijkheid

Dat de wet rond de tienjarige aansprakelijkheid niet het eerste is waar je aan denkt wanneer je een huis wilt bouwen of renoveren, is niet zo verbazingwekkend. Sommigen beschouwen de wet als vanzelfsprekend, anderen hebben er zelfs nog nooit van gehoord. 

Toch loont het de moeite om even stil te staan bij de inhoud en de uitwerking ervan. Volgens bouwheer Houtan Haeri en zijn aannemer Lode Demuynck is de tienjarige aansprakelijkheid de perfecte stok achter de deur voor beide partijen.


De tienjarige aansprakelijkheid in een notendop

De tienjarige aansprakelijkheid betekent letterlijk dat de architect en de aannemer, na de oplevering, nog tien jaar aansprakelijk zijn voor de werken die ze hebben uitgevoerd.
Wanneer de architect of de aannemer verantwoordelijk is voor een ernstig gebrek waarbij de stevigheid van het gebouw in gedrang komt, dan treedt deze aansprakelijkheid automatisch in.

Denk hierbij aan fouten in de funderingen, vocht- en schimmelvorming die de stevigheid van het gebouw aantasten, enzovoort.

Of de tienjarige aansprakelijkheid aanvangt bij de voorlopige oplevering of bij de definitieve oplevering, verschilt van aannemer tot aannemer.
Toch wordt algemeen aangenomen dat deze bij de voorlopige oplevering start”, stelt Lode.

Naast die tienjarige aansprakelijkheid geniet de bouwheer ook van een garantie op kleine gebreken, zoals een lekkende kraan of een slecht afgestelde verwarming, bijvoorbeeld. Het zijn die kleine gebreken die veel vaker voorkomen. Tijdens mijn dertigjarige carrière heb ik slechts twee keer te maken gehad met een ernstig gebrek.

Toen Houtan in 2015 een stuk grond zocht in het West-Vlaamse Moorslede, kwam hij in contact met aannemer Lode Demuynck, die hij reeds kende als klant van Koraton, het bedrijf waar hij als salesmanager werkt.

Mijn vrouw is podoloog, dus we zochten een ruime grond voor een huis met praktijk. Lode bood me een mooi stuk grond aan waar hij voor ons een sleutel-op-de-deur-woning in pastoriestijl op zou bouwen.” 

 

Tijdens het tekenen van het contract las Houtan een stukje over de tienjarige aansprakelijkheid:
Ik had er weleens van gehoord, omdat ik zelf in de bouwsector werk. Het bedrijf waar ik voor werk, levert welvingen en structuurelementen, en is ook verplicht om die tienjarige aansprakelijkheid aan zijn klanten – aannemers in dat geval – te garanderen.” 

Subsidies en premies

Vlaanderen

Vlaanderen heeft een tiental subsidies waar je gebruik van kunt maken. 

Bekijk alle voordelen voor Vlaanderen

Wallonië

In Wallonië zijn er twee grote categorieën: renovatiepremies en energiepremies.  Bekijk ze hier allemaal!

Bekijk alle voordelen voor Wallonië

Brussels gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent verschillende premies toe, in de vorm van een financiële tegemoetkoming: energiepremies en renovatiepremies. Ter aanvulling bestaan er ook gemeentelijke premies voor installaties met een milieubeschermend effect. 

Bekijk alle voordelen voor Brussels gewest

Onze gouden tips

De 10 gouden tips geven de consument raad  over hoe best tewerk wordt gegaan opdat  zijn bouw- of verbouwproject een succesverhaal kan worden, samen met de aannemer.

Onze 10 gouden tips