Alle aannemers zijn lid van Embuild en hebben geen sociale of fiscale schulden.

Met een goed onderhouden verwarmingsinstallatie staat u nooit in de kou

Uw centraleverwarmingsinstallatie professioneel onderhouden, is belangrijk voor uw veiligheid en uw portemonnee. Maar wist u dat u ook wettelijk verplicht bent om uw cv-installatie op geregelde tijdstippen te laten nakijken? We zetten per gewest de voordelen van een goed onderhouden installatie op een rijtje. 

Verplicht periodiek onderhoud

U kent ze wel, de donkere wintermaanden waarin het vaak berekoud is. En u blij bent wanneer u zich ’s avonds in uw warme zetel nestelt. Maar wat als uw centraleverwarmingsinstallatie het net dan laat afweten? Terwijl uw lichaamstemperatuur daalt, stijgt uw stressniveau. Snel een specialist naar uw woning krijgen, is niet evident. Maar uw huis en uw gezinsleden koelen wel meteen af. 

Met een professioneel onderhoud van uw centraleverwarmingsinstallatie vermijdt u negatieve verrassingen. U rekent minder vaak af met vervelende pannes en verhoogt de levensduur van uw installatie. Hou ook in uw achterhoofd dat een goed onderhouden cv-ketel zuiniger is, een properdere verbranding heeft en dus minder energie verbruikt.

Meer dan genoeg redenen om het onderhoud van uw cv-installatie ernstig te nemen. Dat vindt ook de overheid. Daarom bent u wettelijk verplicht om uw centraleverwarmingstoestellen te laten onderhouden door een erkende vakman. En dat in de drie gewesten.

Vlaanderen

Woont u in het Vlaams Gewest, verwarmt u met stookolie en heeft uw toestel een vermogen van minimaal 20 kilowatt (kW)? Dan bent u verplicht om jaarlijks uw schouw te vegen en uw ketel te onderhouden. Voor gasinstallaties geldt een tweejaarlijkse veeg- en onderhoudsplicht. Tijdens die controle gaat een erkende technicus na of uw toestel proper en in goede staat is. Tegelijk controleert hij de verbrandingswaarden en de rookgasafvoer. En heeft hij oog voor de verluchting van uw stookruimte en de aanvoer van verbrandingslucht.

Zit de onderhoudsbeurt erop? Dan krijgt u een reinigings- en een verbrandingsattest met daarop het erkenningsnummer en de handtekening van uw technicus. Bewaar altijd de twee recentste attesten. Bent u huurder? Bezorg de attesten dan aan uw huisbaas.

Voor elektrische en afzonderlijke verwarmingstoestellen of installaties met een vermogen lager dan 20 kilowatt geldt de verplichte controle niet. Toch raden we u aan om ook die geregeld te laten checken. Zo garandeert u een veilige leefomgeving voor u en uw gezinsleden.

 

Brussel

Als inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet u zich houden aan de periodieke EPB-controle (energieprestaties van gebouwen) voor verwarmingsketels. Die bepaalt dat een professioneel erkende vakman uw ketel en het rookafvoersysteem grondig nakijkt. De frequentie van die controles hangt af van de brandstof waarmee u verwarmt:

• centraleverwarmingsinstallaties op stookolie: jaarlijks
• centraleverwarmingsketels en -toestellen op gas: tweejaarlijks

Vervangt u uw bestaande verwarmingsketel door een nieuwe? Dan bent u verplicht om een EPB-oplevering te laten voorzien door een erkende vakman.

Wallonië

In Wallonië geldt dezelfde regeling als in de twee andere gewesten. Als inwoner van het Waals Gewest laat u dus uw stookolieketel jaarlijks nakijken door een erkende vakman. Verwarmt u met gas? Dan onderhoudt uw technicus uw cv-installatie één keer per twee jaar. 

Gezocht: schoorsteenveger

Verlies ook uw schoorsteen niet uit het oog. Verwarmt u met stookolie of hout? Dan bent u in elk gewest verplicht om uw schoorsteen jaarlijks te laten vegen. Zo vermijdt u een te grote opstapeling van roet- of asafzetting die bij de verbranding ontstaan.

Voor cv-installaties op gas is een jaarlijkse reiniging van uw schoorsteen niet verplicht in de drie gewesten. In Vlaanderen geldt wel een verplichting voor gastoestellen van het type B en C. De eerste haalt de verbrandingslucht uit de ruimte waarin het toestel staat, terwijl de andere luchtdicht is.

Geef stille doder geen kans

We zeiden het al: uw verwarmingsketel goed onderhouden, is behalve wettelijk verplicht ook een goede zaak voor uw portemonnee. Want uw installatie werkt langer en is zuiniger. 

Maar denk ook aan uw veiligheid. Een goed werkende cv-installatie werpt een dam op tegen koolstofmonoxide (CO). Dat gas ontstaat wanneer brandstof verbrandt en wordt vaak omschreven als een stille doder. De reden? U ruikt of ziet het gas niet en raakt erdoor bedwelmd zonder dat u het beseft. Elk jaar opnieuw vallen er meerdere CO-doden. Uw verwarmingsinstallatie tijdig laten controleren, kan uw leven en dat van uw huisgenoten redden. 

Subsidies en premies

Vlaanderen

Vlaanderen heeft een tiental subsidies waar je gebruik van kunt maken. 

Bekijk alle voordelen voor Vlaanderen

Wallonië

In Wallonië zijn er twee grote categorieën: renovatiepremies en energiepremies.  Bekijk ze hier allemaal!

Bekijk alle voordelen voor Wallonië

Brussels gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent verschillende premies toe, in de vorm van een financiële tegemoetkoming: energiepremies en renovatiepremies. Ter aanvulling bestaan er ook gemeentelijke premies voor installaties met een milieubeschermend effect. 

Bekijk alle voordelen voor Brussels gewest

Onze gouden tips

De 10 gouden tips geven de consument raad  over hoe best tewerk wordt gegaan opdat  zijn bouw- of verbouwproject een succesverhaal kan worden, samen met de aannemer.

Onze 10 gouden tips