Alle aannemers zijn lid van Embuild en hebben geen sociale of fiscale schulden.

Investeer in later, denk aan water

Investeer in later, denk aan water

Energie-efficiënt bouwen, we staan er steeds vaker bij stil. Maar waterbewust (ver)bouwen, heb je daar al aan gedacht? Naar aanleiding van de Wereldwaterdag gisteren lijsten we systemen op die je helpen verantwoord om te gaan met water. In veel gemeentes kan je premies krijgen om die systemen te installeren. 

Gescheiden afvoersystemen

Bij gescheiden afvoerleidingen worden afvalwater en regenwater afgevoerd via aparte leidingen. Op deze manier voorkom je dat het regenwater in de riolering terecht komt. Er zijn verschillende opties: hergebruik, infiltratie in de grond, tijdelijke opslag of lozing in de regenwaterafvoer van het gescheiden rioleringsstelsel. Zo komt enkel het afvalwater terecht in de riolering. 

Bespaar extra werk door tijdens de graafwerken rond je woning onmiddellijk gescheiden leidingen te voorzien. 

Opgelet:  Je moet je privériolering voor de afvoer van afval- of regenwater verplicht laten keuren. 

Infiltratievoorziening

Bij infiltratie sijpelt niet-verontreinigd regenwater door de bodem om grondwaterreserves aan te vullen. Op die manier stroomt het niet in de riolering. Er is een grote variatie aan infiltratievoorzieningen.

Voorbeelden: infiltratiekom, wadi, dolomietverharding, mulchbedekking of houtspaanders, grasbetontegels, kunststofgrastegels, waterdoorlatende betonstraatstenen, infiltratieputten, -kolken, -buizen, en -blokken.

De keuze hangt af van de beschikbare ruimte en de infiltratiegevoeligheid van de bodem.

Infiltratiesystemen zijn verplicht bij

  • De nieuw- en herbouw van overdekte gebouwen groter dan 40m²
  • De (her)aanleg van ondoorlatende verhardingen (en afwateringssystemen) zoals een oprit of terras, groter dan 40m²

Regenwaterput

In Vlaanderen is het wettelijk verplicht om hemelwater op te vangen in een waterput. Dat regenwater kan je hergebruiken voor het toilet, de wasmachine, de tuin of om schoon te maken.

Het volume van de put wordt bepaald door de stedenbouwkundige regels. Zo moet je voor een eengezinswoning groter dan 40m² een put van 5000l voorzien in Vlaanderen. 

Een regenput is niet verplicht als je een volledig groendak hebt. Bij een gedeeltelijk groendak mag je de groene oppervlakte van de totale dakoppervlakte aftrekken om het nodige volume van de waterput te berekenen. 

 

Groendak

Groendaken zijn dakbedekkingen die bestaan uit levende planten, die bestendig zijn tegen wind, hitte, vorst en uitdroging. Zulke daken bieden heel wat voordelen voor het leefmilieu:

  • lucht- en klimaatzuiverend effect
  • positieve invloed op de waterhuishouding. Groendaken kunnen dan ook de nood aan een regenwaterput compenseren (zie hierboven).
  • goed voor de biodiversiteit
  • vormt een geluidsisolatie, warmtewering en verhoogt de brandveiligheid
  • bevordert de levensduur van het dak.

Je kan kiezen tussen volledige en gedeeltelijke groendaken. In een aantal gemeenten komen ze in aanmerking voor een renovatiepremie of een subsidie. 

Vraag bij je gemeente na of je een bouwvergunning nodig hebt om een groendak aan te leggen. 

Individuele behandeling van afvalwater (IBA)

Wanneer je je huis niet kan aansluiten op de riolering, door een te grote afstand, moet je zelf je afvalwater zuiveren. Daarom is het verplicht voor de eigenaar om waterzuivering te voorzien. In sommige gemeenten komt de rioolbeheerder hier tussen. Dat kan aan de hand van een gemeentelijke subsidie of door de plaatsing en het onderhoud op zich te nemen.

Opgelet: Een IBA dient om grijs en zwart afvalwater te zuiveren. Regenwater moet afgekoppeld worden van de afvalwaterleiding zodra de IBA aangesloten is.

De individuele behandeling van afvalwater gebeurt in drie stappen: 

  1. Voorbehandeling: de bezinkbare bestanddelen worden gescheiden van het afvalwater. Ze komen terecht in een voorbezinktank die ze vloeibaar maakt.
  2. Biologische zuivering: opgeloste, vervuilende stoffen worden uit het afvalwater gefilterd.
  3. Nabehandeling: de laatste zwevende deeltjes worden verwijderd. 

Ook voor IBA’s kan je kiezen tussen allerlei verschillende systemen. Voor de biologische zuivering is er een onderscheid tussen compactsystemen en plantensystemen. 

Wil je weten op welke premies jij recht hebt in jouw gemeente? Check dan zeker premiezoeker.be.

Voor meer informatie en aanvraagformulieren kan je terecht bij jouw gemeente en rioolbeheerder. 

Subsidies en premies

Vlaanderen

Vlaanderen heeft een tiental subsidies waar je gebruik van kunt maken. 

Bekijk alle voordelen voor Vlaanderen

Wallonië

In Wallonië zijn er twee grote categorieën: renovatiepremies en energiepremies.  Bekijk ze hier allemaal!

Bekijk alle voordelen voor Wallonië

Brussels gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent verschillende premies toe, in de vorm van een financiële tegemoetkoming: energiepremies en renovatiepremies. Ter aanvulling bestaan er ook gemeentelijke premies voor installaties met een milieubeschermend effect. 

Bekijk alle voordelen voor Brussels gewest

Onze gouden tips

De 10 gouden tips geven de consument raad  over hoe best tewerk wordt gegaan opdat  zijn bouw- of verbouwproject een succesverhaal kan worden, samen met de aannemer.

Onze 10 gouden tips