Alle aannemers zijn lid van Embuild en hebben geen sociale of fiscale schulden.

Duurzame alternatieven voor dure bouwmaterialen

Onze energieprijzen blijven stijgen, de prijzen voor grondstoffen als graan en tarwe swingen de pan en ook voor wie aan het verbouwen is, tikt de rekening aardig aan. Bouwmaterialen zijn een fors stuk duurder geworden. Wie (ver)bouwt kan best eens de verschillende alternatieven onder de loep nemen om de goedkoopste te identificeren en ook de beste o.a. in termen van energiezuigidheid. Wat je vandaag duurzaam en doordacht verbouwt, wint zichzelf op termijn terug.

Gepaste contracten

Concreet zijn de prijzen van bouwmaterialen met 20 procent gestegen in 2020. Dit blijkt uit de cijfers van de Commissie van de prijslijst der bouwmaterialen. De oorlog in Oekraïne gaf die stijging verder nog een duwtje in de rug. Daarnaast blijven offertes voor materialen minder lang geldig . Bijna de helft van de ondervraagde bouwbedrijven gaf te kennen dat deze offertes maar een paar dagen geldig houden, sommige zelfs maar een paar uur. De aannemers moeten rekening houden met deze situatie en gepaste clausules, zoals gedetailleerde prijsherzieningsformule of dagprijzen, in hun contracten voorzien. En ook gepaste clausules voor wat de leveringstermijn betreft. Zij zijn uiteraard afhankelijk van de leveringstermijnen van hun leveranciers en die zijn nu meestal langer dan gewoon. Dergelijke clausules zijn de basis voor een evenwichtig en transparant contract en daar heeft iedereen baat bij

Positief BTW-nieuws

Prijsstijgingen, het is een woord dat we de voorbije maanden vaak hebben gehoord, maar er is ook goed nieuws. De toepassing van het verlaagde btw-tarief (6%) op sloop en heropbouw werd verlengd tot eind 2023. De verlaagde btw van zes procent is nu ook tijdelijk van toepassing voor zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen bij werken aan gebouwen die geen 10 jaar oud zijn. Zonder meer goed nieuws voor wie dergelijke investeringen overweegt en de stijgende energieprijzen wil counteren. Ook voor bijkomende werken zoals grondboringen voor systemen met geothermische warmtepompen wordt een btw-verlaging voorzien. Goed nieuws volgens de bouwsector omdat de toepassing daardoor meer aandacht krijgt. De technologie erachter bestaat al twintig jaar, maar in België kwam het gebruik ervan slechts langzaam op gang. Er was veel weerstand van conventionele verwarmingssystemen, al voelt iedereen aan dat het tijdperk van de fossiele brandstoffen ten einde loopt.

Subsidies en premies

Vlaanderen

Vlaanderen heeft een tiental subsidies waar je gebruik van kunt maken. 

Bekijk alle voordelen voor Vlaanderen

Wallonië

In Wallonië zijn er twee grote categorieën: renovatiepremies en energiepremies.  Bekijk ze hier allemaal!

Bekijk alle voordelen voor Wallonië

Brussels gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent verschillende premies toe, in de vorm van een financiële tegemoetkoming: energiepremies en renovatiepremies. Ter aanvulling bestaan er ook gemeentelijke premies voor installaties met een milieubeschermend effect. 

Bekijk alle voordelen voor Brussels gewest

Onze gouden tips

De 10 gouden tips geven de consument raad  over hoe best tewerk wordt gegaan opdat  zijn bouw- of verbouwproject een succesverhaal kan worden, samen met de aannemer.

Onze 10 gouden tips