Alle aannemers zijn lid van Embuild en hebben geen sociale of fiscale schulden.

De dag van EPB-verslaggever Dieter Vandenberghe

De dag van EPB-verslaggever Dieter Vandenberghe: “Communicatie is belangrijk.”

Bij bouwen en verbouwen komt heel wat kijken. De epb-verslaggever is een van de vele partners in jouw bouwverhaal. Hij zorgt er mee voor dat het project voldoet aan de laatste wetgeving voor energieprestaties en binnenklimaat. Build Your Home volgde EPB-verslaggever Dieter Vandenberghe bij Lambda, studiebureau voor energieberekening, een dag op zijn werk.

8 uur – eerste mailcheck

Iedere dag start Dieter met het nakijken van e-mails. “Volgens efficiëntie-goeroes is dit een slecht idee, maar ik doe het toch”, lacht Dieter. “Een groot deel van mijn tijd gaat naar het beantwoorden van vragen van architecten en bouwheren. Zij moeten zo snel mogelijk een antwoord krijgen, anders kan het bouwproject vertraging oplopen. Je moet iedere keer nadenken over de beste oplossing. Daarnaast wijzigt de regelgeving met de regelmaat van de klok. Het is dus niet altijd even eenvoudig om snel een antwoord te geven op alle vragen.”

10 uur – opmaken voorstudies en doorsturen

“Vroeger ging ongeveer de helft van mijn tijd aan het maken van voorafberekeningen, maar sinds kort heb ik een collega in dienst”, vertelt Dieter. Deze berekeningen worden gemaakt op basis van het plan van de architect en eventuele extra informatie die meegegeven wordt. Uit deze berekeningen ontstaat dan de startverklaring. Hoewel het niet verplicht is, stelt Dieter een voorstudie op. “We krijgen een plan binnen voor een nieuwbouw of verbouwing en dan tekenen we alles uit in 3D. 

Vervolgens plaatsen we alle gegevens, zoals oppervlaktes, installaties en isolatie, in een softwareprogramma. We bekijken of het gebouw voldoet aan de eisen, en wat er eventueel nog moet gebeuren om aan de eisen te voldoen. Dit alles staat in de voorstudie. Daarnaast wordt vermeld hoe het proces van de EPB-verslaggeving verloopt, en wordt de bouwheer aangeraden om  voldoende bewijzen te verzamelen voor alles wat wordt toegepast. Dit omdat ik achteraf een eindaangifte moet doen bij de Vlaamse Overheid met de werkelijke waardes.”

De voorstudie is voor Dieter een belangrijk communicatiedocument. “Je bent bij het bezorgen van een startverklaring verplicht om één advies mee te geven, zodat de klant aan alle epb-eisen kan voldoen. Maar met een voorstudie is het voor de bouwheer en architect ook duidelijk wat er allemaal is ingerekend aan isolatie en installaties.”

13 uur – opstellen epb-verslagen

Naast het opstellen van een startverklaring moet de energiedeskundige ook een epb-verslag opstellen. “Op het einde van het bouwproject moet de ganse berekening nog eens nagekeken worden of alles wel correct is. Is de isolatie wel uitgevoerd zoals berekend? Het nakijken gebeurt meestal via de facturen van de klant. Bij onduidelijkheden gaan we bij de klant langs om vaststellingen te doen. Op basis van die facturen en vaststellingen wordt er opnieuw een berekening gemaakt. En daarmee kan je dan de eindaangifte opmaken. Deze wordt dan met de correcte waarden doorgestuurd naar de Vlaamse Overheid.” 

19 uur – klantbezoek

“Het bezoeken van klanten is niet altijd mogelijk tijdens de kantooruren en is ook heel tijdsintensief. Daarom probeer ik ze zoveel mogelijk naar mijn kantoor te laten komen”, vertelt Dieter. “Deze vergaderingen zijn nuttig als er problemen zijn om aan de eisen te voldoen of bij grote bouwprojecten, waarbij alles wat complexer is.”

“Wanneer ik bij een klant langsga, is dit meestal om vaststellingen te doen voor het epb-verslag.” Vandenberghe vindt de communicatie met zijn klanten erg belangrijk. “Meestal bouw je maar een keer in je leven. Dus het is voor de meeste bouwheren allemaal wat nieuw. Daarom laat je je het best begeleiden door experten die er veel mee in aanraking komen.”

Waarom is epb-verslaggeving zo belangrijk?

“De regelgeving rond epb is erg strikt”, verklaart Dieter. “Wanneer ze niet correct wordt opgevolgd kan de bouwheer een boete krijgen. Die kan oplopen tot duizenden euro’s. Het is daarom ook belangrijk om je goed te laten begeleiden tijdens het proces.”

Subsidies en premies

Vlaanderen

Vlaanderen heeft een tiental subsidies waar je gebruik van kunt maken. 

Bekijk alle voordelen voor Vlaanderen

Wallonië

In Wallonië zijn er twee grote categorieën: renovatiepremies en energiepremies.  Bekijk ze hier allemaal!

Bekijk alle voordelen voor Wallonië

Brussels gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent verschillende premies toe, in de vorm van een financiële tegemoetkoming: energiepremies en renovatiepremies. Ter aanvulling bestaan er ook gemeentelijke premies voor installaties met een milieubeschermend effect. 

Bekijk alle voordelen voor Brussels gewest

Onze gouden tips

De 10 gouden tips geven de consument raad  over hoe best tewerk wordt gegaan opdat  zijn bouw- of verbouwproject een succesverhaal kan worden, samen met de aannemer.

Onze 10 gouden tips