Alle aannemers zijn lid van Embuild en hebben geen sociale of fiscale schulden.

Belangrijke wijzigingen in 2022 voor Vlaamse bouwpremies

We willen je graag informeren over een aantal belangrijke wijzigingen die de Vlaamse regering onlangs goedkeurde betreffende hun premies.

Het gaat concreet om volgende wijzigingen:

 • tijdelijke verhoging van diverse energiepremies voor eindfacturen in 2022;
 • tijdelijke premie voor asbestverwijdering in combinatie met zonnepanelen in 2022 voor niet-verwarmde niet-residentiële gebouwen;
 • vanaf 1 oktober 2022 één loket voor “Mijn VerbouwPremie”.

Tijdelijke verhoging van diverse energiepremies (eindfacturen in 2022)

Via de netbeheerder Fluvius kunnen voor diverse energiebesparende investeringen premies aangevraagd worden. Er wordt nu voor eindfacturen in 2022 tijdelijk een verhoging voorzien voor een aantal maatregelen (o.a. verdubbeling voor dakisolatie).

Voor woongebouwen gaat het o.a. om volgende isolatiepremies in 2022:

 • dakisolatie: 8 €/m² - in combinatie met asbestverwijdering 16 €/m²
 • muurisolatie langs buitenzijde: 30 €/m² - in combinatie met asbestverwijdering 38€/m²
 • muurisolatie langs binnenzijde: 15 €/m²

Als men een elektriciteitsmeter voor uitsluitend nachttarief heeft, gelden er hogere premies. Ook voor beschermde afnemers zijn er hogere tarieven van toepassing.

Voor niet-woongebouwen is er ook een verhoging van isolatiepremies in 2022:

 • dakisolatie: 8 €/m² - in combinatie met asbestverwijdering 16 €/m²
 • muurisolatie langs buitenzijde: 30 €/m² - in combinatie met asbestverwijdering 38€/m²
 • muurisolatie langs binnenzijde: 15 €/m²

Ook voor een aantal types warmtepompen is er een tijdelijke verhoging van de premie voor eindfacturen in 2022:

bij particulieren verhoging premie voor lucht/water of hybride warmtepomp;
bij bedrijven verhoging premie voor lucht/water warmtepomp.

Voor facturen vanaf 1/1/2023 zal er normaal terug een lagere premie van toepassing zijn!

Tijdelijke premie asbestverwijdering in combinatie met PV-panelen op niet-verwarmde niet-residentiële gebouwen

In 2022 is er voor niet-verwarmde niet-woongebouwen een tijdelijke premie van 12 €/m² dakoppervlakte waarvan het asbest wordt verwijderd, op voorwaarde dat er op dezelfde site een nieuwe installatie met fotovoltaïsche zonnepanelen wordt geplaatst.

Alle asbesthoudende materialen in het onderdak of de dakbedekking moeten verwijderd worden en het volledige asbesthoudende dakdeel moet vernieuwd worden. De nieuwe PV-installatie moet op het gesaneerde dak of op het dak van een ander gebouw op hetzelfde perceel geplaatst worden. De oppervlakte van de nieuw geplaatste zonnepanelen moet minstens 10% van de gesaneerde dakoppervlakte bedragen.

Belangrijke voorwaarden:

 • tussen 1/1/2022 en 31/12/2022 moet de offerte voor de asbestverwijdering en -afvoer ondertekend en er moet ook minstens 10% voorschot betaald zijn;
 • de zonnepanelen moeten uiterlijk op 31/12/2024 geplaatst zijn (en aangemeld bij Fluvius), en ten vroegste op de datum van de eerste factuur voor de asbestverwijdering.
 • Deze premie zal vanaf 1 april 2022 kunnen aangevraagd worden via de website van Fluvius.

Overzicht van alle toepasselijke voorwaarden: https://www.energiesparen.be/premie-asbestverwijdering-in-combinatie-met-zonnepanelen-2022

Eéngemaakt loket voor ‘Mijn VerbouwPremie’ vanaf 1 juli 2022

Vanaf 1 oktober 2022 zullen particulieren en bedrijven via één online loket een premie kunnen aanvragen voor renovatie én energiebesparende investeringen. Die eengemaakte premie geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaamse Gewest.

Op 1 juli 2022 gaan de aanvraagloketten van Fluvius (voor de diverse energiepremies) en Wonen-Vlaanderen (voor de renovatiepremie) dicht en zullen er gedurende een periode van drie maanden geen premies kunnen ingediend worden.

Mijn VerbouwPremie zal met drie doelgroepen werken: twee inkomensafhankelijke doelgroepen voor de lage en middeninkomens en een algemene doelgroep onafhankelijk van het inkomen.

Daarnaast wordt gewerkt met acht categorieën van werken: gaande van dakrenovatie, buitenmuurrenovatie, renovatie buitenschrijnwerk, renovatie vloeren en funderingen, binnenrenovatie, technische installaties tot hernieuwbare energie (warmtepomp, warmtepompboiler, zonneboiler).

Ook voor niet-woongebouwen voorziet Mijn VerbouwPremie een aantal premies.

Om in aanmerking te komen voor Mijn VerbouwPremie moet het pand minstens 15 jaar oud zijn. Behalve voor de investeringen in hernieuwbare energie. Hiervoor moet het pand minstens 5 jaar vergund zijn en moet, indien van toepassing, de EPB-aangifte tijdig zijn ingediend, conform de eisen.

Belangrijk is dat er zowel aandacht gaat naar woonkwaliteit als energie-efficiëntie tijdens het renovatieproject. Een woning renoveren met premies zonder aandacht te besteden aan bijvoorbeeld isolatie zal dus niet langer mogelijk zijn.

Op de website van het nieuwe loket (www.mijnverbouwpremie.be) kan je met een gebruiksvriendelijke simulator een beter zicht krijgen op welke premies men recht heeft op basis van het inkomen.

Subsidies en premies

Vlaanderen

Vlaanderen heeft een tiental subsidies waar je gebruik van kunt maken. 

Bekijk alle voordelen voor Vlaanderen

Wallonië

In Wallonië zijn er twee grote categorieën: renovatiepremies en energiepremies.  Bekijk ze hier allemaal!

Bekijk alle voordelen voor Wallonië

Brussels gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent verschillende premies toe, in de vorm van een financiële tegemoetkoming: energiepremies en renovatiepremies. Ter aanvulling bestaan er ook gemeentelijke premies voor installaties met een milieubeschermend effect. 

Bekijk alle voordelen voor Brussels gewest

Onze gouden tips

De 10 gouden tips geven de consument raad  over hoe best tewerk wordt gegaan opdat  zijn bouw- of verbouwproject een succesverhaal kan worden, samen met de aannemer.

Onze 10 gouden tips