Alle aannemers zijn lid van Embuild en hebben geen sociale of fiscale schulden.

Build Your Home

Heb je een hoofd vol plannen?

Vraag aan onze vakmannen en vakvrouwen een offerte op basis van jouw zoekcriteria en krijg snel antwoord.

Ik begin eraan!

Build Your Home: 16.000+ aannemers & vakmannen in België

Op Build Your Home vind je meer dan 16.000 betrouwbare vakmannen en aannemers voor jouw project. Alle vakmannen zijn lid van Embuild en hebben bovendien geen sociale of fiscale schulden. Zoek een vakman bij jou in de buurt of per specialisatie.

10 gouden tips om van jouw bouwproject een succes te maken

Download onze 10 gouden tips

Tref de nodige voorbereidingen voor je project

Denk na over je specifieke wensen en informeer je. Schakel een architect in als je project een omgevingsvergunning nodig heeft; ook in andere gevallen kan een architect je bijstaan bij bv. welke voorzieningen getroffen moeten worden, over welke budget je moet beschikken en of je hiervoor o.m. een beroep moet of kan doen op een lening en/of premies, enz. Neem ten slotte de nodige tijd om een aannemer te zoeken en beslis niet overhaast. Bezoek de website van de aannemer, bekijk recent uitgevoerde werken of vraag aan bestaande klanten of ze tevreden zijn....

Controleer de aannemer met wie je wil samenwerken

Controleer of je aannemer geen sociale of fiscale schulden heeft. Dat kan via de portaalwebsite van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij de aannemers op Build Your Home gebeurt deze controle automatisch. Controleer ook of hij de juiste vakkennis heeft. Dat doe je via de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Zoek op hoelang het bedrijf al bestaat en welke opdrachten het heeft uitgevoerd. Als hij geen ondernemingsnummer heeft, betekent dit dat hij niet ingeschreven bij de KBO en dus geen werkzaamheden kan uitvoeren.

Schenk voldoende aandacht aan de inhoud van de offerte en de algemene voorwaarden

Lees de inhoud van de offerte grondig. Let op de algemene voorwaarden en aarzel niet om uitleg te vragen aan de aannemer.Weet dat vanaf het moment dat de offerte en dus het contract ondertekend is, dit bindend is voor beide partijen; zowel de aannemer als de bouwheer, moeten zich aan de gemaakte afspraken houden. Besef dat nadien wijzigingen wel nog kunnen, maar deze een impact kunnen hebben op de prijs en de planning. Een gedetailleerde en technisch onderbouwde offerte bespaart je al heel wat kopzorgen.

Vraag meer dan een offerte en kies voor de juiste prijs-kwaliteit

Neem naast de prijs ook andere criteria in overweging zoals de kwaliteit van de materialen die gebruikt worden, de uitvoeringstermijn, de oplevering van de werken, de algemene voorwaarden, enz.; een scherpe prijs zegt niet alles. Kies voor een aannemer die voldoende aandacht besteedt aan veilig werken.Vraag eventueel en indien nodig referenties van gelijkaardige werken op. Weet dat een offerte niet noodzakelijk gratis hoeft te zijn, bv. indien er belangrijk studiewerk mee gepaard gaat, maar dat de aannemer je daarover dan moet informeren.Vergelijk meerdere offertes en maak een weloverwogen keuze.

Laat je goed verzekeren

Verlies het verzekeringsaspect niet uit het oog: het is belangrijk om goed verzekerd te zijn. Weet dat in sommige gevallen de aannemer verplicht is zich te verzekeren voor zijn tienjarige aansprakelijkheid. Deze verzekering is alleen van toepassing op de verwezenlijking van de gesloten ruwbouw van een woning en dekt de risico’s die onder de 10-jarige aansprakelijkheid voor de gesloten ruwbouw vallen, namelijk de risico’s verbonden aan de soliditeit, de stabiliteit en de waterdichtheid van de woning. Contacteer je aannemer of doe een beroep op je verzekeraar of verzekeringsmakelaar om te bespreken welke verzekeringen aangewezen zijn voor je project.

Accepteer geen buitensporige voorschotten

Weet dat met uitzondering van de Wet-Breyne waar een maximumvoorschot van 5% geldt, voorschotten gebruikelijk zijn bij bouwprojecten. Vaak moet een aannemer immers ook op voorhand materiaal aankopen, dus het voorschot dient doorgaans om de prefinancieringskosten of het maatwerk te dekken. In voorkomend geval is het belangrijk dat je als consument om uitleg vraagt. Een contractuele clausule waarbij voorschotten worden gevraagd die neerkomen op 100 % vooraleer er tot uitvoering van de werken wordt overgegaan, kan als een onrechtmatig beding worden beschouwd. Aanvaard een dergelijke clausule dus niet als consument.

Rekening houden met regels bij cashbetalingen

Vermijd zoveel mogelijk cashbetalingen. Weet dat cashbetalingen begrensd zijn en dat als de prijs van de uit te voeren werken gelijk aan of hoger is dan 3.000 euro, maximum 3.000 euro cash betaald mag worden. Vraag in geval van cashbetaling om een bewijs. In geval van aankoop van een onroerend goed mag helemaal niets contant betaald worden.

Bevraag je over de BTW-tarieven, vraag een factuur en let op voor factuurfraude

Om de juiste BTW-tarieven te kennen die van toepassing zijn op je werken, raadpleeg de website Build Your Home (Bouwen van A tot Z). Weet dat werken die uitgevoerd worden zonder factuur als zwartwerk worden beschouwd en dat voor sommige premies of belastingverminderingen een factuur noodzakelijk is. Een factuur geef je een goed overzicht van de verrichte werken, hetgeen nuttig kan zijn bij het zoeken naar een oplossing bij eventuele conflicten.

Informeer je over de Wet-Breyne

Controleer bij een nieuwbouwproject of een grondige renovatie of de Wet-Breyne van toepassing is. Deze wet biedt een bijzondere bescherming aan de opdrachtgever met betrekking tot verschillende aspecten zoals de uitvoeringstermijn, de totaalprijs, de garanties, de betalingsmodaliteiten, enz.

Overleg en communiceer in geval van conflict

Vermijd een rechtszaak en communiceer en overleg daarom in geval van conflict.Tracht een minnelijke oplossing te zoeken waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Subsidies en premies

Vlaanderen

Vlaanderen heeft een tiental subsidies waar je gebruik van kunt maken. 

Bekijk alle voordelen voor Vlaanderen

Wallonië

In Wallonië zijn er twee grote categorieën: renovatiepremies en energiepremies.  Bekijk ze hier allemaal!

Bekijk alle voordelen voor Wallonië

Brussels gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent verschillende premies toe, in de vorm van een financiële tegemoetkoming: energiepremies en renovatiepremies. Ter aanvulling bestaan er ook gemeentelijke premies voor installaties met een milieubeschermend effect. 

Bekijk alle voordelen voor Brussels gewest

Onze gouden tips

De 10 gouden tips geven de consument raad  over hoe best tewerk wordt gegaan opdat  zijn bouw- of verbouwproject een succesverhaal kan worden, samen met de aannemer.

Onze 10 gouden tips