Alle aannemers zijn lid van Embuild en hebben geen sociale of fiscale schulden

Sluiten

Er zijn twee soorten tijdelijke premies waarvan je kan profiteren.

1. Verwarmings- en warmwatertoestel - overstroming 2021


Heb je woning schade opgelopen door de overstromingen van 13-16 juli 2021?

Voorwaarden

 

 • Voorwaarden met betrekking tot de aanvrager:
 1. minstens 18 jaar oud zijn of erkend zijn als geëmancipeerde minderjarige,
 2. een reëel recht hebben op het onroerend goed (volledige of gedeeltelijke eigenaar, vruchtgebruiker, naakte eigenaar, enz.)
 • Voorwaarden met betrekking tot het gebouw waarop het werk betrekking heeft:
 1. tot rampgebied zijn verklaard na de overstromingen van 13 tot 16 juli gelegen zijn in een van de als getroffen aangemerkte gemeenten,
 2. voor ten minste 50% bestemd zijn voor huisvesting.
 • Algemene voorwaarden voor de werkzaamheden
 1. de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een aannemer die is ingeschreven bij de Banque-Carrefour des Entreprises. Als je de werkzaamheden zelf uitvoert, kan je niet profiteren van de financiële steun die Wallonië biedt,
 2. de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en gefactureerd tussen 13 juli 2021 en 31 december 2022 inbegrepen.
 • Specifieke voorwaarden verbonden aan de werkzaamheden :

- Werkzaamheden aan verwarmings- en warmwatersystemen


Te volgen in onderstaande volgorde:

 

 1. Uitvoering van de werken : je laat de werken uitvoeren door een aannemer die ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. De eindafrekening van het werk ligt tussen 13 juli 2021 en 31 december 2022.
 2. INDIENING VAN DE AANVRAAG: je stuurt je ingevulde en ondertekende premieaanvraag uiterlijk op 15 juni 2023 naar de overheid.

Het basisbedrag van de premie kan worden vermenigvuldigd met 1, 2, 3, 4 of 6, afhankelijk van jouw inkomen en de samenstelling van jouw huishouden. Het bedrag van de premies zal ook afhangen van de werkzaamheden die je wilt uitvoeren en de bijdrage ervan aan de verbetering van de energieprestatie van jouw woning. Maar altijd met een maximum van 70% van de facturen. Voor meer informatie, klik hier.
 

2. Verwarmings- en warmwatertoestel - voor iedereen

Wil je je verwarmings- of warmwatersysteem installeren, vervangen of laten installeren/vervangen?

Voorwaarden 

 

 • Voorwaarden met betrekking tot de aanvrager
 1. minstens 18 jaar oud zijn of erkend zijn als geëmancipeerde minderjarige,
 2. een reëel recht op het onroerend goed hebben (volledige of gedeeltelijke eigenaar, vruchtgebruiker, naakte eigenaar, enz.)

De persoon die de toelage aanvraagt moet het onroerend goed gedurende een bepaald aantal jaren hebben bewoond:

 1. ofwel woon je er reeds: je moet zich er dan toe verbinden er ten minste 5 jaar na de datum van ontvangst van de premieaanvraag te blijven wonen
 2. ofwel woon je er nog niet (bijvoorbeeld omdat er gewerkt wordt): je hebt dan 24 maanden na de datum van ontvangst van de premieaanvraag om er te gaan wonen. Je moet zich ertoe verbinden om er minstens 5 jaar na de datum van bewoning te blijven wonen;

- of het is jouw woning maar
           - je huurt het (met registratie van het huurcontract en naleving van de huurschaal) voor minstens 5 jaar
           - je stelt het gedurende ten minste 9 jaar ter beschikking van een AIS (Agence Immobilière Sociale) of een SLSP (Société de logement de service public);
           - je stelt het gratis ter beschikking, als hoofdverblijf, aan een familielid of verwant tot in de tweede graad gedurende ten minste 1 jaar.

 

 • Algemene voorwaarden met betrekking tot de werkzaamheden :

De werken moeten worden uitgevoerd door een aannemer die is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Indien je de werken zelf uitvoert, zal je niet kunnen genieten van de door Wallonië aangeboden financiële steun.

 • Voorwaarden met betrekking tot het gebouw waarop de werken betrekking hebben:
 1. zich in Wallonië bevinden
 2. voor minstens 50% gebruikt worden voor huisvesting.
 • Algemene voorwaarden met betrekking tot de werken

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en gefactureerd tussen 1 februari 2022 en 30 juni 2023.

 • Specifieke voorwaarden met betrekking tot de werkzaamheden :

- Werkzaamheden aan verwarmings- en warmwatersystemen

 

Het bedrag

Het basisbedrag van de premie kan vermenigvuldigd worden met 1, 2, 3, 4 of 6 afhankelijk van je inkomen en de samenstelling van jouw huishouden. Het bedrag van de premies zal ook afhangen van de werken die je wenst uit te voeren en de bijdrage ervan tot de verbetering van de energieprestaties van jouw woning. Maar altijd met een maximum van 70% van de rekeningen.

 

Voor meer info over deze premies, surf naar de website van de SPW Energie Wallonie

Subsidies en premies

Vlaanderen

Vlaanderen heeft een tiental subsidies waar je gebruik van kunt maken. We hebben ze mooi voor je opgelijst. Als je er nog andere zou vinden, geef ze dan zeker door aan ons.

Bekijk alle voordelen voor Vlaanderen

Wallonië

In Wallonië zijn er twee grote categorieën: renovatiepremies en energiepremies.  Bekijk ze hier allemaal!

Bekijk alle voordelen voor Wallonië

Brussels gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent verschillende premies toe, in de vorm van een financiële tegemoetkoming: energiepremies en renovatiepremies. Ter aanvulling bestaan er ook gemeentelijke premies voor installaties met een milieubeschermend effect. 

Bekijk alle voordelen voor Brussels gewest