Alle aannemers zijn lid van Embuild en hebben geen sociale of fiscale schulden

Sluiten

Wil je jouw dak renoveren?
Moet jouw woning licht gerenoveerd worden?

 

Voorwaarden
 • Voorwaarden met betrekking tot de aanvrager 
 1. Een burger, een natuurlijke persoon of een vereniging van mede-eigenaars zijn
 2. Als burger:
 3. Minstens 18 jaar oud zijn of erkend zijn als geëmancipeerde minderjarige
 4. Houder zijn van een zakelijk recht op de woning (volledige of gedeeltelijke eigenaar, vruchtgebruiker, blote eigenaar, ...)
 • Voorwaarden met betrekking tot het gebouw waarop de werken betrekking hebben:
 1. Gelegen zijn in het Waalse Gewest
 2. Minstens 15 jaar oud zijn op de datum van de premieaanvraag
 3. Minstens 50% van het gebouw moet gebruikt worden voor huisvesting

Je woning wordt verhuurd of je wenst deze te verhuren binnen 24 maanden na de betaling van de premie, dan moet je zich ertoe verbinden om

 1. De woning via een beheersmandaat ter beschikking te stellen van een sociale huisvestingsmaatschappij, een openbare huisvestingsmaatschappij of een andere door de minister voor Wonen aangewezen instantie, voor een periode van minimaal negen jaar;
 2. de woning te verhuren door middel van een geregistreerd huurcontract, overeenkomstig de indicatieve huurschaal, voor een periode van minimaal vijf jaar.

 

Te volgen in onderstaande volgorde

 

 1. Voor bepaalde werken is een voorafgaand bezoek van de SPW-schatter voor huisvesting onontbeerlijk voor de uitvoering van de werken. 
 2. Uitvoering van de werken: je laat de werken uitvoeren door een aannemer die ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of je voert de werken zelf uit (zie lijst van werken die u zelf mag uitvoeren). De eindfactuur van de werken moet gedateerd zijn vanaf 1 mei 2022.
 3. INDIENING VAN DE AANVRAAG: binnen 4 maanden na de laatste factuur moet je je ingevulde en ondertekende aanvraag per post, per e-mail of via het elektronische formulier  of via een Guichet naar de administratie sturen. 

Zodra de aanvraag door de autoriteiten is ontvangen, krijgt je binnen 15 dagen een ontvangstbevestiging.

 

Het bedrag 


Het basisbedrag van de premie kan worden vermenigvuldigd met 1, 2, 3, 4 of 6, afhankelijk van je inkomen en de samenstelling van jouw huishouden. Het bedrag van de premies zal ook afhangen van de werkzaamheden die je wenst uit te voeren, maar altijd met een maximum van 80% van de rekening. Voor meer info over het bedrag, surf naar deze website.


Opmerkingen 

 

 1. Sommige werkzaamheden vereisen een voorafgaand bezoek van een woningtaxateur van SPW ! Controleer hier of voor jouw werkzaamheden de aanwezigheid van een taxateur vereist is. 
 2. Elke 24 maanden kan je een premie aanvragen voor 5 renovatiewerken en 5 energiebesparende verbeteringen. Het plafond van 3.000 euro exclusief btw voor de premie geldt voor renovatie-/energieverbeteringswerken en dus niet voor de renovatie van je dak. Dit plafond moet ook niet begrepen worden als geldend voor het totaal van alle werkposten, maar voor elke hieronder opgesomde werkpost. 
 3. Met uitzondering van de dakwerken, mag de factuur van je investering niet hoger zijn dan 3.000 euro exclusief btw.
 4. Het bedrag van de premie zal niet meer bedragen dan 80% van het factuurbedrag voor elk werk.

Subsidies en premies

Vlaanderen

Vlaanderen heeft een tiental subsidies waar je gebruik van kunt maken. We hebben ze mooi voor je opgelijst. Als je er nog andere zou vinden, geef ze dan zeker door aan ons.

Bekijk alle voordelen voor Vlaanderen

Wallonië

In Wallonië zijn er twee grote categorieën: renovatiepremies en energiepremies.  Bekijk ze hier allemaal!

Bekijk alle voordelen voor Wallonië

Brussels gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent verschillende premies toe, in de vorm van een financiële tegemoetkoming: energiepremies en renovatiepremies. Ter aanvulling bestaan er ook gemeentelijke premies voor installaties met een milieubeschermend effect. 

Bekijk alle voordelen voor Brussels gewest