Alle aannemers zijn lid van Embuild en hebben geen sociale of fiscale schulden

Sluiten

De RENOLUTION-premies zijn de nieuwe overkoepelende naam van de Energiepremies, de Premie voor de renovatie van het woonmilieu en de Premie voor de verfraaiing van gevels. De RENOLUTION-premies worden van kracht op 1 januari 2022.

 

Deze 42 premies zijn beschikbaar voor alle huiseigenaren, bewoners, verhuurders, huurders enz. Zorg er echter voor dat de premie waarin u geïnteresseerd bent ook daadwerkelijk voor u is. 

Om een RENOLUTIE-premie te ontvangen, moet u

  • de werken worden uitgevoerd door een professionele onderneming (of aannemer), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
  • de werken hebben alleen betrekking op gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die ouder zijn dan 10 jaar. 

 

Bij de uitwerking van de RENOLUTION-premies wordt er gestreefd naar continuïteit voor alle doelgroepen, en in het bijzonder voor de lage-inkomensgroepen, waar het doel is om ten minste 50% van de kosten van de energiewerken te financieren. De aanvragen voor RENOLUTION-premies zullen worden behandeld door de bevoegde administraties Urban en Leefmilieu Brussel.

Om meer info te krijgen:

Over de RENOLUTION-premies: RENOLUTION

 

Voor al uw vragen over renovaties:

Voor particulieren: Homegrade
Voor professionelen: Facilitator Duurzame Gebouwen.

Subsidies en premies

Vlaanderen

Vlaanderen heeft een tiental subsidies waar je gebruik van kunt maken. We hebben ze mooi voor je opgelijst. Als je er nog andere zou vinden, geef ze dan zeker door aan ons.

Bekijk alle voordelen voor Vlaanderen

Wallonië

In Wallonië zijn er twee grote categorieën: renovatiepremies en energiepremies.  Bekijk ze hier allemaal!

Bekijk alle voordelen voor Wallonië

Brussels gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent verschillende premies toe, in de vorm van een financiële tegemoetkoming: energiepremies en renovatiepremies. Ter aanvulling bestaan er ook gemeentelijke premies voor installaties met een milieubeschermend effect. 

Bekijk alle voordelen voor Brussels gewest