Sluiten
Premies en subsidies in Vlaanderen / Wallonië / Brussels gewest
 • 1. Bestaande woningen

  Een bestaande woning is een woning die vóór 1 januari 2006 is aangesloten op het elektriciteitsnet. Als de woning láter werd aangesloten, vallen ook de woningen met een bouwaanvraag van vóór 1 januari 2006 onder de definitie van bestaande woningen.

  Om de energieprestaties van onze woningen sterk te verbeteren, hebben de Vlaamse overheid en diverse sectororganisaties uit de bouwwereld de handen in elkaar geslagen en een Renovatiepact gesloten

  De uiteindelijke ambitie is dat in 2050 elk huis of elk appartement even energiezuinig is als een energetisch performante nieuwbouwwoning van vandaag of een energielabel A heeft. Wie verstandig is ‘BENOveert’ : renoveert beter, met hogere ambities op het vlak van energieprestaties. En ook grondiger, goed gepland en met deskundig advies, zodat de verschillende renovatiestappen in de meest logische volgorde worden uitgevoerd, en ook latere renovatiestappen haalbaar blijven.

  In Vlaanderen krijgt u bij energiebesparende investeringen verschillende premies in de vorm van financiële tegemoetkomingen. De bedragen en de voorwaarden zijn meestal afhankelijk van de aard van de energiebesparende investeringen, maar soms ook van de samenstelling van het gezin en het inkomen of vermogen van de bouwer/verbouwer. Ga vooraf goed alle toekenningvoorwaarden, bedragen en aanvraagprocedures van deze tegemoetkomingen en premies na op de sites van de Vlaamse overheid, van uw gemeente en uw distributienetbeheerder. 

  EPC

  Een EPC (EnergiePrestatieCertificaat) is verplicht bij verhuur of verkoop van een woning. Dit certificaat geeft je informatie over de energiezuinigheid van jouw (toekomstige) woning. Deze energiezuinigheid wordt uitgedrukt in een energielabel van A+ (heel energiezuinig) tot F (heel energieverslindend) of een score.  De langetermijndoelstelling van de Vlaamse overheid is om tegen 2050 een energie-efficiënt Vlaams woningpark te hebben. Dat betekent een energielabel A of een EPC-score van rond de 100 kWh/m2/jaar.

  Naast het energielabel, vind je ook een schatting van de kostprijs van de energetische renovatie(s) die nodig zijn om je woning energiezuinig te maken.

 • Renovatiepremie

  Eind 2018 heeft de Vlaamse Regering beslist een overkoepelende renovatiepremie in te voeren. De verbeteringspremie verdwijnt en gaat volledig op in de renovatiepremie. De aanpassingspremie voor werken in een woning voor de 65-plusser blijft wel afzonderlijk bestaan.

  Zowel de bewoner als de verhuurder kan een renovatiepremie aanvragen. Er gelden inkomensgrenzen, behalve als je jouw woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

  Het inkomen van de bewoner en de eventuele partner en eventuele andere inwonenden op het moment van de aanvraag, mag voor aanvragen in 2021 niet meer bedragen dan: 44.620 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste, 63.740 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.570 euro per extra persoon ten laste of 63.740 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.570 euro per persoon ten laste.

  Op de officiële website van Vlaamse overheid vind je meer informatie en voorwaarden over deze premie.
 • Energiepremies

  Voor energetische verbeteringen aan bestaande woningen, zijn er nog verschillende premies te bekomen via de distributienetbeheerder. De premies moeten aangevraagd worden bij Fluvius.

  Voor 2021 werden de premies voor glas- en buitenmuurisolatie verdubbeld, is er een premie voor PV-panelen en een isolatiepremie gekoppeld aan asbestverwijdering.

  NIEUW in 2021:

  • Verdubbeling premie voor hoogrendementsglas: van 8 eur/m2 naar 16 eur/m2 voor dit jaar. Klanten met ‘uitsluitend nachttarief’ krijgt 24 eur/m2. Beschermde afnemers kunnen een nog hogere premie krijgen.
  • Verdubbeling premie voor buitenmuurisolatie: 30 eur/m2 voor een klant met enkel een elektriciteitsmeter dag of dag/nacht en 45 eur/m2 voor klanten met een meter uitsluitend nachttarief voor elektriciteit. De beschermde afnemers krijgen 45 eur/m2.
  • Premie voor PV-panelen: In 2021 zal de premie 300 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 euro. Deze premie zal jaarlijks gradueel dalen.
  • Premie voor isolatie gekoppeld aan ‘gelijktijdige’ asbestverwijdering: indien je jouw zolder of buitenmuur isoleert en ‘tegelijk’ asbest verwijderd, worden deze energiepremies verhoogd met 8 eur/m2. De isolatiewerken en asbestverwijderingswerken mogen niet langer dan 12 maanden van elkaar liggen.

  Op de premieaffiche vind je een overzicht van alle premies van 2021 die aangevraagd kunnen worden bij de distributienetbeheerder.

  Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap heeft een tool ontwikkeld die een overzicht geeft van de premies waarvoor je aanmerking kan komen. Neem hiervoor een kijkje op: https://apps.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule

   

 • Ingrijpende Energetische Renovatie

  De ingrijpende energetische renovatie is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en waarbij minstens 75 procent van bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving, wordt (na)geïsoleerd.

  Wie een ingrijpende energetische renovatie laat uitvoeren, kan rekenen op fiscale gunsttarieven

  • vermindering van de onroerende voorheffing;
  • verlaagde registratierechten;
  • teruggave deel schenkingsrechten.

  Vermindering van de onroerende voorheffing

  Wie een bouwaanvraag voor een ingrijpende energetische renovatie indient en op het einde van de rit een E-peil van maximaal E60 kan voorleggen, kan gedurende vijf jaar een korting van 100 procent op de onroerende voorheffing krijgen.

  Zie ook: https://www.vlaanderen.be/vermindering-van-de-onroerende-voorheffing-voor-ingrijpende-energetische-renovatie

  Verlaagde registratierechten

  Wie een woning koopt en die binnen de vijf jaar ingrijpend energetisch renoveert, geniet van een korting van 1% op de registratierechten bij de aankoop van de woning. Je betaalt dan 5% in plaats van het normale tarief dat 6% bedraagt.

  Jouw notaris zal dit opnemen in je notariële akte, dus het is belangrijk dit tegen je notaris te zeggen.

  Om te bewijzen dat het om een ingrijpende energetische renovatie gaat, moet je voor de start van de werken een bouwaanvraag indienen. Na afloop van de werken zal je via jouw EPC kunnen aantonen dat je daadwerkelijk ingrijpend energetisch renoveerde. Indien er geen bouwaanvraag gebeurde, kom je niet in aanmerking voor deze korting.

  Indien je er niet in slaagt om de voorwaarden na te leven en je renovatie dus geen ingrijpende energetische renovatie bleek te zijn, of je de termijn van 5 jaar overschreed, dan moet je de korting op je onroerende voorheffing terugbetalen én een boete van 20% (op het bedrag dat de 1% korting betekende).

  Als je de korting niet hebt aangevraagd op het moment van de notariële akte, kan je deze achteraf nog aanvragen. Als na verlijden van de notariële akte blijkt dat je effectief een ingrijpende energetische renovatie wil uitvoeren of al uitgevoerd hebt, kan je de 1% korting op de registratierechten nog aanvragen. Dat doe je door een verklaring in te dienen bij de Vlaamse Belastingdienst binnen vijf jaar.

  Wie een ingrijpende energetische renovatie uitvoert, kan ook genieten van de verschillende individuele energiepremies en de labelpremie.

  Teruggave deel schenkingsrechten

  Als je een woning geschonken krijgt, en deze binnen de vijf jaar energetisch verbeterd voor minstens 10.000 euro (exclusief BTW), kan u een korting krijgen op de schenkingsrechten. De standaardtarieven voor schenkingen van onroerende goederen zijn 3% voor schenkingen t.e.m. 150.000 euro,  9% voor bedragen tussen 150.000,01 t.e.m. 250.000 euro, 18% voor bedragen tussen 250.000,01 t.e.m. 450.000 en 27% voor bedragen vanaf 450.000,01 euro. Als je binnen de vijf jaar energetische verbeteringswerken uitvoert, dalen deze percentages naar respectievelijk 3%, 6%, 12% en 18%.

  De werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer.

   

 • Totaalrenovatiebonus en EPC-labelpremie

  Totaalrenovatiebonus

  Tot eind 2020 kon iedereen die binnen de vijf jaar minstens drie van de zeven opgesomde energetische verbeteringsmaatregelen liet uitvoeren, rekenen op een financieel extraatje. Deze ‘Totaalrenovatiebonus’ kwam bovenop de individuele energiepremies en varieerde tussen de 1250 euro voor drie uitgevoerde maatregelen tot 4750 euro als alle zeven de maatregelen werden uitgevoerd.

  Intussen werd de labelpremie ingevoerd. En deze is niet te combineren met de Totaalrenovatiebonus. Wie al één investering heeft gedaan met eindfactuur in de periode 2017-2020 en daarvoor een energiepremie aanvroeg bij de distributienetbeheerder, zit automatisch in het traject van de Totaalrenovatiebonus en komt niet in aanmerking voor de EPC-labelpremie.

  Wie in 2020 een bestelbon/offerte heeft ondertekend voor een investering die kan meetellen voor de Totaalrenovatiebonus en de eindfactuur hiervoor in 2021 ontvangt, heeft de keuze tussen de Totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie.

  EPC-labelpremie

  Woningeigenaars van woningen of appartementen met een slechte energieprestatie en die hun woning renoveren met een aanzienlijke EPC-labelverbetering tot gevolg, hebben recht op de EPC-labelpremie. Deze premie varieert per woningtype, het EPC-label voor renovatie én het EPC-label na renovatie.

  Woningen moeten een EPC-label van E of F hebben en moeten binnen de vijf jaar minimaal label C halen. Voor appartementen is dat oorspronkelijke EPC-label D, E of F en moeten minstens, ook binnen de vijf jaar, minimaal label B halen.

  De premie voor woningen bedraagt 5000 euro als label A wordt behaald, 3750 voor label B en 2500 euro bij behalen van label C. Voor appartementen is dat 3750 euro als label A wordt behaald en 2500 eur bij behalen van label B. Voor beschermede afnemers gelden er hogere tarieven.

  Neem een kijkje voor meer info en alle voorwaarden op de officiële website van de Vlaamse overheid

  Renovatiekrediet/energielening +

  Vanaf 2021 kunnen nieuwe eigenaars van een woning of appartement een renteloos renovatiekrediet krijgen. Woningen met een slecht energetisch EPC-label komen in aanmerking. Met ‘slecht’ worden de labels F en E verstaan. Wie zich engageert om de woning naar label A te brengen binnen de vijf jaar, kan tot 60.000 euro lenen. Voor label B is dat 45.000 euro en voor label C is dat 30.000 euro.

  Voor appartementen moet het oorspronkelijk label D, E of F bedragen en moet er een labelverbetering tot tenminste B gebeuren. Dan kun je een renovatiekrediet bekomen van 30.000 euro. Renoveer je je appartement naar label A, dan wordt dat maximum 45.000 euro.

  Het renteloos renovatiekrediet kan je afsluiten bij jouw bank, samen met het afsluiten van het hoofdkrediet voor het verwerven van een woning. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap zal elk jaar automatisch de interesten terugbetalen.

  Als je een woning geërfd of geschonken krijgt, kan je ook renteloos lenen voor energetische verbeteringen. Dit zal dan niet via jouw bank gaan, maar via het energiehuis. Om deze energielening+ te kunnen krijgen, moeten dezelfde labelverbeteringen gerealiseerd worden dan bij het renovatiekrediet. Bij de energielening+ zal u meteen renteloos kunnen lenen. Dat is dan ook meteen het grootste verschil met de renovatielening, waar je de reeds betaalde interesten jaarlijks terugbetaald krijgt van het VEKA.

 • Dakisolatie- en dubbelglasnorm

  Het ontbreken van dakisolatie kan vanaf 1 januari 2020 leiden tot het ongeschikt verklaren van de woning en ook het ontbreken van dubbelglas geeft vanaf 2023 aanleiding tot dezelfde sanctie.

  Tot 1 januari 2020 werden er slechts een beperkt aantal strafpunten toegekend voor het ontbreken van voldoende dakisolatie of dubbelgas. Vanaf 2020 worden echter meteen 15 strafpunten toegekend als de woning niet voldoet aan de vooropgestelde norm. Dat betekent dat de burgemeester de woning ongeschikt kan verklaren. Mogelijke sancties bij een ongeschiktverklaring zijn een jaarlijkse heffing of strafrechtelijke handhaving.

  Deze norm heeft niet meteen een impact op de eigenaar-bewoner, maar des te meer op de eigenaar-verhuurder. Het zijn niet enkel de woonentiteiten die onder het dak liggen die ongeschikt verklaard kunnen worden, maar álle woonentiteiten in de hele blok riskeren deze sanctie. Of u nu op het gelijkvloers uw appartement verhuurd of op de bovenste verdieping. Er zal geen onderscheid gemaakt worden.

  Klik hier voor meer informatie over de dakisolatienorm.
 • Extra verplichtingen voor energiezuinigheid en hernieuwbare energie

  Nieuwe woningen sinds 2014 een minimumhoeveelheid hernieuwbare energie opwekken. De opdrachtgever kan kiezen uit één van de volgende maatregelen: de plaatsing van een zonneboiler, fotovoltaïsche panelen, de toepassing van biomassa als hoofdverwarming, de aansluiting bij stadsverwarming- of koeling of de participatie in een nieuw project met hernieuwbare energie binnen de provincie.

  Voor elke maatregel gelden een aantal kwaliteitsvoorwaarden om te garanderen dat het systeem op een voldoende efficiënte wijze hernieuwbare energie produceert. Zo wordt aan warmtepompen een seizoenprestatiefactor van meer dan vier opgelegd. Ook een combinatie van maatregelen is mogelijk op voorwaarde dat minstens 15 kWh per jaar energie per m² bruikbare oppervlakte uit hernieuwbare energiebronnen wordt gehaald. Dat geldt ook voor een Ingrijpende Energetische Renovatie (IER).

  Klik hier voor een overzicht van de eisen op het vlak van hernieuwbare energie.
 • 2. Nieuwbouw of herbouw

  Sinds 2006 is de energieprestatieregeling van kracht. Vanaf dan vallen alle woningen met een nieuwe bouwaanvraag onder deze regelgeving en moeten deze woningen een bepaalde energieprestatie halen. Die prestatie wordt uitgedrukt in een E-peil. Voor bouwaanvragen vanaf 2020 mag het E-peil maximaal E35 bedragen. Voor bouwaanvragen vanaf 2021 mag het E-peil maximum E30 bedragen.

 • Korting op onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen

  Voor nieuwbouwwoningen  die nog energiezuiniger zijn dan de eisen op het ogenblik van de bouwaanvraag, krijg je een korting op de onroerende voorheffing. De korting is afhankelijk van het jaar van de bouwaanvraag en het behaalde E-peil. Deze korting wordt automatisch toegekend en moet dus niet apart worden aangevraagd. Je krijgt 100% korting op onroerende voorheffing als je nieuwbouwwoning een maximum E-peil behaalt van E20, je krijgt 50% korting als je nieuwbouwwoning een E-peil heeft tussen de E21 en E30.

   

 • Sloop- en heropbouwpremie

  De Vlaamse Regering voerde in 2018 een sloop- en heropbouwpremie in voor particulieren. De premie wordt in 2021 verhoogd naar 10.000 euro. Ook de aanvraagmodaliteiten werden aangepast.  

  Procedure voor de aanvraag van de premie

  De slooppremie dient online aangevraagd te worden via www.energiesparen.be/slooppremie en dit binnen de 3 maanden na de goedkeuring van de omgevingsvergunning voor sloop- en heropbouw. Je hoeft dus niet te wachten op de goedkeuring van je vergunning om de premie aan te vragen.  Je zal ook een verklaring op eer moeten ondertekenen dat u op basis van de federale btw-wetgeving voor uw bouwproject niet in aanmerking kunt komen voor het 6% btw-tarief bij sloop en heropbouw en geen aanvraag daartoe ingediend hebt of zult indienen.

 • 3. Huur- en isolatiepremie

  De Vlaamse overheid wil slecht geïsoleerde huurwoningen helpen isoleren. Voor huurwoningen bewoond door prioritaire groepen zijn er extra hoge premies voor sociale dakisolatieprojecten, sociale beglazingsprojecten en sociale spouwmuurisolatieprojecten. Bovendien begeleidt een projectpromotor de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering van de werken.

  Voorwaarden:

  • huurders die recht hebben op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit ('beschermde afnemers')
  • huurders die een actieve budgetmeter hebben voor elektriciteit en aardgas
  • huurders met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1)
  • huurders die in schuldbemiddeling zijn (bijv. bij het OCMW of CAW)
  • huurders die door het OCMW geholpen worden bij onbetaalde energiefacturen
  • huurders waarvan de woning verhuurd wordt via een sociaal verhuurkantoor, OCMW of lokaal bestuur
  • huurders voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend
  • huurder met een huishouden met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 19.105,58 euro, verhoogd met 3.536,95 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 1 jaar terug)
  • huurders met een huishouden met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 31.550 euro, verhoogd met 1.650 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).
  • huurders met een geregistreerde huurovereenkomst van minstens 1 jaar met een maximale huurprijs (niet-geïndexeerde huurprijs, dus zoals bij begin van het huurcontract)

  Bij een premieaanvraag in 2021:

  • met een maximale huurprijs van 528,57 euro
  • of met een maximale huurprijs van 578,57 euro in
  • de steden Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout
  • de gemeenten Affligem, Asse, Beersel, Bertem, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart, Huldenberg, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Kortenberg, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Zemst.
  Voor meer info, kijk dan op: https://www.huur-en-isolatiepremie.be/

   

 • 4. Burenpremie

  Vanaf 2017 werd er een nieuwe premie ingevoerd voor collectieve renovatieprojecten, beter bekend als de burenpremie. De premie is bestemd voor projectbegeleiders of benovatiecoaches die collectief een aantal woningen (minstens 10) begeleiden om ze energiezuinig te maken.

  De projectbegeleider zorgt dus vooral voor de ondersteuning van de woningeigenaar bij het realiseren van energiebesparende investeringen. Hij neemt daarbij zoveel mogelijk taken uit handen van de eigenaar, bijvoorbeeld energetische doorlichting van de woning, timing, advies over de energierenovatie en plan van aanpak, meetstaat opmaken, het zoeken van aannemers, werfopvolging, administratieve ondersteuning bij premieaanvragen en financiering …

  Hoeveel bedraagt de premie?

  De premie voor collectieve renovatieprojecten bedraagt maximaal 400 euro per woning of appartement en komt toe aan de projectbegeleider die instaat voor de volledige ontzorging van de eigenaar van een woning of appartement bij het collectieve renovatieproject. In appartementsgebouwen daalt de premie vanaf het zesde appartement naar 100 euro per appartement. De premie wordt beperkt tot maximaal 5000 euro voor het gebouw.

  Een collectief project bestaat uit minstens 10 woningen of appartementen uit dezelfde straat, gemeente of aanpalende gemeenten die minstens in energieverbeterende werken.

  De projectbegeleider neemt heel wat taken uit handen van wie wil renoveren. Hij bekijkt bovendien het totaalplaatje, bijvoorbeeld niet alleen het dak van de woning, maar ook of de later te plaatsen muurisolatie wel vlot kan aansluiten op de te plaatsen dakisolatie.

  Door de collectieve aanpak kan de projectbegeleider ertoe bijdragen dat de energierenovatiewerken efficiënter, vlotter, kwaliteitsvoller en goedkoper kunnen worden uitgevoerd. De aannemer kan vlotter werken, hoeft zich minder te verplaatsen en hoeft ook minder tijd te steken in de opmaak van offertes. Ook op de kostprijs voor de plaatsing van stellingen of de collectieve huur van een afvalcontainer kan heel wat bespaard worden.

  Als eigenaar heb je meer zekerheid over een vlotte afhandeling van de renovatiewerken en lagere investeringskosten en meer garantie dat de werken afgestemd zijn op je andere renovatiewensen. Bovendien leer je je buren beter kennen.