Sluiten
Premies en subsidies in Vlaanderen / Wallonië / Brussels gewest
 • Nieuwbouwwoningen

  Het maximale E-peil blijft E30 maar het maximale S-peil gaat van S31 naar S28. Van dit laatste S-peil kan in bepaalde omstandigheden afgeweken worden wanneer het E-peil lager is dan E30. Voor de precieze voorwaarden verwijzen we naar energiesparen.be.

  Wie in 2022 een omgevingsvergunning aanvraagt voor een nieuwbouwwoning krijgt gedurende vijf jaar 50 % korting op de onroerende voorheffing als het E-peil tussen E10 en E20 ligt. De korting wordt 100 % bij E10 of lager.

  Er mag geen stookolieketel meer geplaatst worden bij nieuwbouw of een ingrijpende energetische renovatie met vergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2022. Deze maatregel geldt voor woon- en niet-woon-gebouwen, en hij geldt ook wanneer een aansluiting op aardgas onmogelijk is.

  De netbeheerders mogen sinds 2021 geen aardgas meer leggen bij grote nieuwe woningprojecten zoals verkavelingen of flatgebouwen. Bij vergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2022 geldt dit voor projecten vanaf 15 wooneenheden. In 2021 lag de lat nog op 25.

 • Isolatie

  De bedragen en voorwaarden van de isolatiepremies veranderen niet in 2022.

  • Dak- of zoldervloerisolatie: € 4 per vierkante meter (Rd-waarde minstens 4,5 m²K/W).
  • Na-isolatie buitenmuren aan de buitenkant: € 30 per vierkante meter (Rd-waarde minstens 3 m²K/W).
  • Na-isolatie spouwmuur: € 5 per vierkante meter (uitvoering in overeenstemming met STS 71-1).
  • Na-isolatie buitenmuren aan de binnenkant € 15 per vierkante meter (Rd-waarde minstens 2 m²K/W).
  • Na-isolatie vloer of kelder: € 6 per vierkante meter (Rd-waarde minstens 2 m²K/W).
  • Hoog-rendementsglas: € 16 per vierkante meter (U-waarde van maximaal 1,0 W/m²K).

  Als de isolatie van het dak of de zoldervloer gepaard gaat met asbestverwijdering stijgt de premie naar € 12 per vierkante meter. Wordt de na-isolatie van buitenmuren aan de buitenkant gecombineerd met asbestverwijdering dan gaat de premie naar € 38 per vierkante meter.

 • Zonnepanelen

  De premie voor zonnepanelen blijft dit jaar op het niveau van 2021. Tot 4 kWp bedraagt hij € 300 per kWp. Een grotere installatie krijgt daar bovenop € 150 per kWp tussen 4 en 6 kWp. Het maximale premiebedrag blijft dus € 1500.

  Over de komende jaren bestaat nog geen duidelijkheid wanneer we dit schrijven.

  Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap heeft een tool ontwikkeld die een overzicht geeft van de premies waarvoor je aanmerking kan komen. Neem hiervoor een kijkje op: https://apps.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule

   

 • Warmtepompen

  Ook de premies voor warmtepompen, zonneboilers en warmtepompboilers blijven dezelfde.

  • Geothermische warmtepomp: € 4000.
  • Lucht-water warmtepomp: € 1500.
  • Hybride lucht-water warmtepomp: € 800.
  • Lucht-lucht warmtepomp: € 300.
 • Boilers

  Per wooneenheid bedraagt de premie voor een warmtepompboiler 40 % van de factuur met een maximaal premiebedrag van € 300. Een zonneboiler krijgt per wooneenheid 40 % van de factuur met een maximum van € 550 per vierkante meter collectoroppervlakte. De premie stopt bij 5 vierkante meter en bedraagt dus maximaal € 2750.

 • Stookolieketels

  Vanaf 1 januari 2022 mag geen nieuwe stookolieketel meer geplaatst worden in bestaande gebouwen als er in de straat aardgas ligt. Dit verbod geldt voor woon- en niet-woongebouwen.

 • Thuisbatterij

  Voor aanvragen vanaf 1 januari 2022 daalt de premie voor een thuisbatterij. Hij bedraagt dan 40 % van de factuur, met een maximum van € 225 per kilowattuur voor de eerste 4 kWh, € 187,5 per kWh tussen 4 en 6 kWh en € 150 per kWh voor 6 tot 9 kWh.

  Het maximale premiebedrag is dus € 1725.

  Er zijn verdere dalingen van deze premie gepland na 2022.

  Vanaf 1 januari 2022 wordt er ook een milieubijdrage ingevoerd voor thuisbatterijen. Voor meer informatie, zie energiesparen.be.

 • EPC

  Bij de verkoop van een woning of appartement moet het EPC opgemaakt zijn in 2019 of recenter. Vorig jaar mocht een EPC nog tien jaar oud zijn bij verkoop. Bij verhuur mag een EPC nog steeds tot tien jaar oud zijn.

 • Gemeenschappelijk delen

  Op 1 januari 2022 moeten alle grote appartementsgebouwen vanaf 15 gebouweenheden over een EPC van de gemeenschappelijke delen beschikken. Gebouweenheden zijn zowel wooneenheden als winkeltjes, kantoortjes, dokterspraktijken enzovoort.

   

   

 • Micro-WKK

  De premie voor micro-warmtekrachtkoppeling (ook wel bekend als "brandstofcel") kleiner dan 10 kW wordt afgeschaft vanaf 2022 als de installatie gebruik maakt van fossiele brandstof.

 • Ingrijpende renovaties

  Bij ingrijpende energetische renovaties met vergunningsaanvraag vanaf 2020 moet E60 of beter gehaald worden. Vorig jaar was dit nog E70. Ter herinnering: een ingrijpende energetische renovatie is een renovatie met vergunningsaanvraag die aan twee voorwaarden voldoet:

  • minsten 75 % van de bestaande of nieuwe buitenschil wordt geïsoleerd:
  • minstens de "opwekker" van warmte (of koude) moet volledig vervangen worden.

  Wat betreft de tweede voorwaarde: de volledige definitie is iets complexer en verwijst ook naar andere installaties. Maar de woningen die ingrijpend energetisch gerenoveerd worden, zijn doorgaans alleen uitgerust met een verwarmingsketel en eventueel een airco. Zie ook energiesparen.be.

 • Tijdelijke premie

  Voor niet-woongebouwen zonder verwarming heeft Fluvius in 2022 een tijdelijke premie van € 12 per vierkante meter dak waarvan het asbest verwijderd wordt. De voorwaarde is wel dat er op dezelfde site een nieuwe PV-installatie wordt geplaatst. Haar oppervlakte moet minsten 10 % van de gesaneerde dakoppervlakte zijn.

  De finale goedkeuring van deze premie wordt verwacht in de loop van januari 2022. Voor meer informatie, zie fluvius.be.