Sluiten
Premies en subsidies in Vlaanderen / Wallonië / Brussels gewest
 • 1. Bestaande woningen

  In Vlaanderen krijgt u bij energiebesparende investeringen verschillende premies in de vorm van financiële tegemoetkomingen. De bedragen en de voorwaarden zijn meestal afhankelijk van de aard van de energiebesparende investeringen, maar soms ook van de samenstelling van het gezin en het inkomen of vermogen van de bouwer/verbouwer. Ga vooraf goed alle toekenningvoorwaarden, bedragen en aanvraagprocedures van deze tegemoetkomingen en premies na op de sites van de Vlaamse overheid, van uw gemeente en uw distributienetbeheerder. 

 • Renovatiepremie

  De Vlaamse regering keurde op 30 oktober 2015 de nieuwe renovatiepremie definitief goed. De nieuwe premie kan worden aangevraagd sinds 1 december 2015. De premie geldt voor werken aan structurele elementen van de woning, daken, buitenschrijnwerk en technische installaties. Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een eigen woning van minstens 30 jaar oud willen renoveren, of die een bestaand gebouw willen omvormen tot woning.

  Goed om weten is dat als je al een premie aanvroeg voor 1 januari 2017 voor een woning van minstens 25 jaar oud, je een tweede aanvraag kan indienen na 1 januari, ook al is je woning nog geen 30 jaar oud. Het maximum bedraagt ligt wel vast op 10.000 euro.

  De site van Wonen Vlaanderen legt uit wie en welke werken precies in aanmerking komen en hoeveel de premie bedraagt, bevat de vereiste aanvraagformulieren en licht ook de overgangsmaatregel toe voor wie voor 1 december een overeenkomst met een aannemer afsloot.

 • Energiepremies

  Vlaanderen telde in 2015 2.6 miljoen gebouwen, samen goed voor iets meer dan 3 miljoen woongelegenheden. Uit een peiling uitgevoerd door het Vlaams Energieagentschap blijkt dat 18 procent van deze woningen nog steeds zonder dakisolatie zit, dat 11 procent nog altijd enkel glas heeft en dat de buitenmuren bij 53 procent van de Vlaamse woningen nog steeds niet geïsoleerd zijn.

  Nochtans heeft de Vlaamse overheid, naast de premies die door de netbeheerders uitgekeerd worden om energetische renovaties te promoten, ook de spreekwoordelijke stok bovengehaald. Er werden enkele belangrijke deadlines voor de transitie naar een energiezuinig woonpatrimonium vastgelegd. 2020, 2023 en 2050 zijn enkele van de te onthouden data.

  Het ontbreken van dakisolatie zal vanaf 2020 leiden tot het ongeschikt verklaren van de woning en ook het ontbreken van dubbelglas geeft vanaf 2023 aanleiding tot dezelfde sanctie. En als we dan nog iets verder in de toekomst kijken: de BENOvatie-doelstelling 2050. Tegen dan moet élke woning in Vlaanderen voldoen aan een E-peil van maximum 60 of een EPC-kernwaarde van rond de 100 kWh/m2/jaar.

  De Vlaamse Confederatie Bouw berekende dat het huidige renovatieritme voorlopig niet hoger ligt dan 0,61 procent per jaar. Om tegen 2050 héél het Vlaams woonpatrimonium onder E60 of EPC-kernwaarde van 100 kWh/m2/jaar te krijgen, moet jaarlijks minstens 2,7 procent van het woningpatrimonium grondig gerenoveerd worden.

  2050 mag dan ver weg lijken, maar om de opgelegde doelstelling te halen, moet de renovatiegraad omhoog. Een eengezinswoning in open bebouwing in Vlaanderen heeft gemiddeld een EPC-kernaarde van 398 kWh/m2/jaar, eengezinswoningen in gesloten bebouwing 296. De gemiddelden liggen dus nog ruim boven de 2050-norm.

  Als u beslist om energetische verbeteringen door te voeren aan uw woning, krijgt u daar premies voor. Deze zijn in een overzichtelijke affiche gegoten die u hier terugvindt.

 • Burenpremie

  Vanaf dit jaar kunnen buren samen renoveren. De premie gaat naar projectbegeleiders die per project minstens 10 woningen helpen energiezuinig te maken. Hij krijgt maximaal 400 euro per woning en daarvoor zal hij u ontzorgen. Hij zal u informeren over de mogelijkheden, aannemers contacteren, enz.

 • Totaalrenovatiebonus

  De ‘Totaalrenovatiebonus’, ook wel de ‘BENO-pass’ genoemd. Dit is een bonus, een financieel extraatje dat u krijgt wanneer u minstens drie energie-investeringen binnen een periode van vijf jaar laat uitvoeren. Dat extraatje komt bovenop de bestaande energiepremies.

  Voorbeeld: uw dak en muren zijn nog niet geïsoleerd. U kiest er daarom voor om in 2017 uw dak te laten isoleren, in het voorjaar van 2018 laat u uw spouwmuren isoleren en in het najaar laat u een zonneboiler plaatsen.

  Als u deze werken laat uitvoeren door een aannemer, heeft u recht op energiepremies. Dakisolatie: 6 euro/m², spouwmuurisolatie in 2018: 5 euro/m² (in 2017 is dat nog 6 euro/m²) en voor de zonneboiler krijgt u 550 euro/m². En daarbovenop de Totaalrenovatiebonus: 1250 euro omdat u drie maatregelen binnen de vijf jaar liet uitvoeren. Laat u binnen dezelfde vijf jaar ook nog een ventilatiesysteem plaatsen krijgt u er nog eens 500 euro bij en daarna voor elke maatregel 1000 euro. Dat kan, als u alle zeven maatregelen laat uitvoeren, oplopen tot een extraatje van 4750 euro.

  Er zijn zeven soorten investeringen die in aanmerking komen (dak-, muur-, vloerisolatie, hoogrendementsglas, warmtepomp, zonneboiler, ventilatiesysteem). Belangrijk: de bonus komt bovenop de individuele premies!

  De toekenning van de Totaalrenovatiebonus gebeurt automatisch.

   

 • Verbeteringspremie

  De verbeteringspremie is enkel bedoeld voor de laagste inkomens die beschikken over een woning van minstens 25 jaar oud. De premie is onder meer van toepassing voor de plaatsing van ramen met hoogrendementsbeglazing of de plaatsing van een condensatieketel. Je kan ze niet combineren met de renovatiepremie.

 • Korting op de onroerende voorheffing

  Als eigenaar van een woning betaal je jaarlijks belastingen, beter bekend als de onroerende voorheffing. Je kan daarvoor een korting krijgen als je een ingrijpende energetische renovatie (IER) uitvoert. Dat is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil wordt (na)geïsoleerd. De korting geldt voor vijf jaar en bedraagt 50% als je een E-peil van maximaal E90 haalt en 100% voor wie beter doet tot maximaal E60. 

   

 • Dakisolatie- en dubbelglasnorm

  Tot 2020 wordt er een beperkt aantal strafpunten toegekend voor het ontbreken van voldoende dakisolatie of dubbelgas. Vanaf 2020 voor dakisolatie en vanaf 2023 voor dubbelglas worden echter meteen 15 strafpunten toegekend als de woning niet voldoet aan de vooropgestelde norm. Dat betekent dat de burgemeester de woning ongeschikt kan verklaren.

  De mogelijke sancties bij een ongeschiktverklaring, zoals een jaarlijkse heffing of een strafrechtelijke handhaving, zijn niet van toepassing als de woning door de eigenaar zelf bewoond wordt. In de praktijk betekent dit dus dat vooral eigenaars-verhuurders getroffen zullen worden door deze maatregel. Het zijn niet enkel de woonentiteiten die onder het dak liggen die ongeschikt kunnen verklaard worden; het zijn alle woonentiteiten in de hele blok. Of u nu op het gelijkvloers uw appartement verhuurd of op de bovenste verdieping. Er zal geen onderscheid gemaakt worden.

  Meer weten over de overgangsmaatregel?
  https://www.energiesparen.be/vlaamsedakisolatienorm
 • Meer en soepelere energiepremies bij mede-eigendom

  Er gelden geen maximale bedragen meer voor de premies (tenzij voor de totaalrenovatiebonus) van de netbeheerders voor dak-, zoldervloer-, vloer-, spouwmuur- en buitenmuurisolatie en voor hoogrendementsbeglazing. Daardoor worden hogere premies mogelijk wanneer grotere oppervlaktes moeten worden aangepakt, zoals bij appartementsgebouwen vaker het geval isVoor  muurisolatie, zonneboilers en warmtepompen gelden wel nog maximale bedragen maar die mogen vermenigvuldigd worden met het aantal wooneenheden.

  Wat de Totaalrenovatiebonus betreft:in geval van investeringen in gemeenschappelijke delen van een woongebouw, krijgt de eigenaar van het betrokken appartement de totaalrenovatiebonus (dus niet de syndicus of de vereniging van mede-eigenaren). Bij elke premieaanvraag voor een specifieke investering zal gevraagd worden of deze al dan niet betrekking heeft op meerdere wooneenheden. Zo weet de netbeheerder welke appartementen ook gemeenschappelijke investeringen hebben gedaan. Ook bedraagt de totaalrenovatiebonus ook maar 50 procent van premies voor woningen. Voor 3 investeringen krijgt u 625 euro, voor 7 investeringen is dat 2375 euro.Alles wat u moet weten over deze premies via www.vlaanderen.bewww.energiesparen.bewww.wonenvlaanderen.be.
 • Extra verplichtingen voor energiezuinigheid en hernieuwbare energie

   

  Verder moeten nieuwe woningen nu een E-peil van 40 of lager halen. Deze verlaging van het maximale E-peil geldt voor projecten met een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2018. In 2020 zal het E-peil opnieuw met 5 E-peilpunten verstrengen naar E35 om in 2021 aan de BEN-standaard, nl maximum E30, te gaan.

  Bovendien moeten nieuwe woningen sinds 2014 een minimumhoeveelheid hernieuwbare energie opwekken. De opdrachtgever kan kiezen uit één van de volgende maatregelen: de plaatsing van een zonneboiler, fotovoltaïsche panelen, de toepassing van biomassa als hoofdverwarming, de aansluiting bij stadsverwarming- of koeling of de participatie in een nieuw project met hernieuwbare energie binnen de provincie.

   

  Voor elke maatregel gelden een aantal kwaliteitsvoorwaarden om te garanderen dat het systeem op een voldoende efficiënte wijze hernieuwbare energie produceert.

 • 2. Nieuwe woningen

  Sinds 2006 is de energieprestatieregelgeving van kracht. Sindsdien moeten nieuwe woningen (en ook verbouwingen) een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie behalen. In nieuwbouwwoningen is bovendien een minimale en gecontroleerde ventilatie nodig. Kortom, ze moeten een bepaalde energieprestatie halen. Die wordt uitgedrukt in een E-peil.
   
  Voor bouwaanvragen dit jaar (2018) bedroeg het wettelijke E-peil maximaal E40.. Het E-peil zal de komende jaren verder aangescherpt worden om in 2021 E30 te bedragen, vanaf dan wettelijk verplicht voor alle nieuwe woningen. We spreken in die context ook wel van BEN-woningen, voluit Bijna-Energieneutrale gebouwen. Dat zijn gebouwen die weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die ze dan nodig hebben, halen ze hoofdzakelijk uit groene en hernieuwbare energiebronnen.

  Vroeger kregen bouwers een premie naargelang het E-peil. Hoe lager dat peil, hoe hoger de premie. Voor bouwaanvragen vanaf 2017 werden die premies nieuwbouwwoningen met een laag E-peil echter afgeschaft. De korting op de onroerende voorheffing (zie hieronder) blijft wel behouden.

  Als het E-peil van uw woning hoger is dan het maximaal E-peil dat hoort bij het jaar van uw bouwaanvraag, dan krijgt u een boete.  De boetes voor het niet naleven van de nieuwbouweisen (EPB-eisen) zijn afhankelijk van de overtreding. Hoe groter de overtreding, hoe groter de boete. De overtredende bouwheer kan een boete krijgen van minstens 250 euro en een maximum kent van 25 euro/m³ nieuw gecreëerd volume. De bouwheer van een nieuwbouwwoning van bijvoorbeeld 700 m³ zal dus een maximale boete van 17.500 euro in de bus krijgen.

 • Korting op onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen

  De overheid heeft een financieel extraatje voor bouwheren die beslissen om energiezuiniger te bouwen dan de norm oplegt: de bouwheer die ervoor kiest om vandaag al E30 te bouwen krijgt een korting van 50 procent op de onroerende voorheffing voor vijf jaar. Iemand die nog 10 E-peilpunten verder gaat en dus een woning van maximum E20 laat bouwen, krijgt maar liefst 100 procent korting op de onroerende voorheffing. Ook gedurende vijf jaar.

 • 3. Energielening

  Met een energielening kan u werken financieren waardoor u energie zal besparen in uw woning of nieuwbouw BEN-woning. U kunt maximaal 15.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van acht jaar. De intrest bedraagt 2%. Nog tot eind 2018 kan een energielening worden afgesloten.

  Eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor) kunnen nog tot eind 2018 een lening voor maximaal 15.000 euro afsluiten, aan een 0% interestvoet. De lening is terug te betalen over een periode van 10 jaar.

  Voor meer informatie, zie https://www.energiesparen.be/energielening.