Sluiten
Premies en subsidies in Vlaanderen / Wallonië / Brussels gewest
 • Energieloketten

  Accurate en geactualiseerde informatie over de beschikbare energiepremies wordt verstrekt door de Energieloketten of via het gratis nummer 1718.

  Contactgegevens van de Energieloketten:

  Aarlen: 063/24 51 00
  ‘s-Gravenbrakel: 067/56 12 21
  Charleroi: 071/33 17 95
  Eupen: 087/55 22 44
  Hoei: 085/21 48 68
  Libramont: 061/62 01 60
  Luik: 04/221 66 66
  Marche-en-Famenne: 084/31 43 48
  Bergen: 065/35 54 31
  Moeskroen: 056/33 49 11
  Namen: 081/26 04 74
  Ottignies: 010/40 13 00
  Perwez: 081/41 43 06
  Philippeville: 071/61 21 30
  Doornik: 069/85 85 34
  Verviers: 087/44 03 60

 • Ecopack

  Het Ecopack, de lening tegen nultarief voor energiebesparende werken. De werken worden bepaald tijdens een voorafgaand gesprek met een 'Ecopasseur' (een soort energieconsulent). Zij kunnen worden gefinancierd voor een bedrag van maximaal 30.000 euro. De prijs van de werken omvat het geheel van de kosten en prestaties die er betrekking op hebben.

  Sinds 1 januari 2015 neemt het ecopack de vorm aan van een lening op afbetaling tegen 0%. De maximale looptijd van het krediet is vastgesteld op 5, 8, 10 of 12 jaar afhankelijk van het niveau van het belastbare inkomen van de aanvrager.

  Alles wat u moet weten over het Ecopack in het Waalse Gewest staat op www.swcs.be
 • Procedure

  Voor alle investeringen die in aanmerking komen voor een premie stuurt de aanvrager naar de administratie een melding vooraleer hij de investering uitvoert. Deze voorafgaande melding is 2 jaar geldig. Na deze termijn moeten de werken opnieuw gemeld worden. De premieaanvraag wordt bezorgd aan de administratie binnen de 4 maanden na de datum van de eindfactuur voor de werken of voor het laatste uitgevoerde bouwwerk. De aanvrager zal een ontvangstbewijs toegestuurd krijgen binnen de 14 dagen. De administratie beschikt dan over 3 maanden voor de kennisgeving van de toekennings- of weigeringsbeslissing inzake de premie.

 • Vier inkomenscategorieën

  Het premiebedrag is sterk gekoppeld aan de inkomsten van de gezinnen. Een maximaal inkomen dat niet mag overschreden worden om in aanmerking te kunnen komen voor premies werd vastgesteld op 93.000 euro. Een coëfficiënt begunstigt op die manier de lage inkomens.

  De premie wordt maal drie vermenigvuldigd bij inkomens van minder dan 21.900 euro (Cat. 1), maal twee voor schijf tot 31.100 euro (Cat. 2) en met 1,5 voor die tot 41.100 euro (Cat. 3). Boven de € 41.100 tot het plafond van € 93.000 (Cat. 4) zal het basisbedrag van de premie van toepassing zijn.

  We vermelden ook dat om rekening te houden met de gezinsgrootte, het netto belastbaar inkomen van de gezinnen zal worden verminderd met 5.000 euro per kind ten laste.

 • Energiepremies

  Vijf energiepremies: de uitvoering van een energie-audit met het oog op een renovatie, de thermische isolatie van het dak, de muren en de vloeren, de installatie van een verwarmings- en/of sanitair warmwatersysteem (aardgascondensatieketel, warmtepomp voor sanitair warm water, warmtepomp verwarming of gecombineerd, biomassaketel en zonneboiler).

  Alles wat u moet weten over energiepremies in het Waalse Gewest vindt u op deze website.

 • Renovatiepremies

  Vier renovatiepremies: het gaat om dakwerken, droogmaking, stabilisatie en sanering van de muren en de bodem (daaronder begrepen huiszwam en radon), aanpassing van de elektrische installatie, inclusief het verbeteren of de vervanging van de elektriciteitskast en ten slotte de vervanging van buitenschrijnwerk. 

  Alles wat u moet weten over renovatiepremies in het Waalse Gewest staat op http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/Log/Pages/Aides/AidesMenu.asp.