Sluiten
Premies en subsidies in Vlaanderen / Wallonië / Brussels gewest
 • Energieloketten

  Accurate en geactualiseerde informatie over de beschikbare energiepremies wordt verstrekt door de Energieloketten of via het gratis nummer 1718.

  Contactgegevens van de Energieloketten:

  Aarlen: 063/24 51 00
  ‘s-Gravenbrakel: 067/56 12 21
  Charleroi: 071/33 17 95
  Eupen: 087/55 22 44
  Hoei: 085/21 48 68
  Libramont: 061/62 01 60
  Luik: 04/221 66 66
  Marche-en-Famenne: 084/31 43 48
  Bergen: 065/35 54 31
  Moeskroen: 056/33 49 11
  Namen: 081/26 04 74
  Ottignies: 010/40 13 00
  Perwez: 081/41 43 06
  Philippeville: 071/61 21 30
  Doornik: 069/85 85 34
  Verviers: 087/44 03 60

 • Renovatiepremies

  Er bestaan vier renovatiepremies in Wallonië.

  Het gaat om dakwerken, droogmaking, stabilisatie en sanering van de muren en de bodem (daaronder begrepen huiszwam en radon), aanpassing van de elektrische installatie, inclusief het verbeteren of de vervanging van de elektriciteitskast en ten slotte de vervanging van buitenschrijnwerk. Er wordt een (kosteloze) openbare schatter aangesteld door de administratie om na te gaan of de woning waarvoor de aanvraag wordt ingediend, kan worden verbeterd en om vast te stellen of de woning in aanmerking komt voor werken (na de verzending van de voorafgaande melding, zie procedure hieronder).

  Alles wat u moet weten over renovatiepremies in het Waalse Gewest staat op http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/Log/Pages/Aides/AidesMenu.asp.

 • Energiepremies

  Vijf energiepremies: de uitvoering van een energieaudit met het oog op een renovatie, de thermische isolatie van het dak, de muren en de vloeren, de installatie van een verwarmings- en/of sanitair warmwatersysteem (aardgascondensatieketel, warmtepomp voor sanitair warm water, warmtepomp verwarming of gecombineerd, biomassaketel en zonneboiler).

  Alles wat u moet weten over energiepremies in het Waalse Gewest vindt u op deze website.

 • Vier inkomenscategorieën

  Het premiebedrag is sterk gekoppeld aan de inkomsten van de gezinnen. Een maximaal inkomen dat niet mag overschreden worden om in aanmerking te kunnen komen voor premies werd vastgesteld op 93.000 euro. Een coëfficiënt begunstigt op die manier de lage inkomens.

  De premie wordt maal drie vermenigvuldigd bij inkomens van minder dan 21.900 euro (Cat. 1), maal twee voor de schijf tot 31.100 euro (Cat. 2) en met 1,5 voor die tot 41.100 euro (Cat. 3). Boven de € 41.100 tot het plafond van € 93.000 (Cat. 4) zal het basisbedrag van de premie van toepassing zijn.

  We vermelden ook dat om rekening te houden met de gezinsgrootte, het netto belastbaar inkomen van de gezinnen zal worden verminderd met 5.000 euro per kind ten laste.

 • Procedure

  Voor alle investeringen die in aanmerking komen voor een premie stuurt de aanvrager naar de administratie een voorafgaande melding vooraleer hij de investering uitvoert. Deze voorafgaande melding is 2 jaar geldig. Na deze termijn moeten de werken opnieuw gemeld worden. De premieaanvraag wordt bezorgd aan de administratie binnen de 4 maanden na de datum van de eindfactuur voor de werken of voor het laatste uitgevoerde bouwwerk. De aanvrager zal een ontvangstbewijs toegestuurd krijgen binnen de 14 dagen. De administratie beschikt dan over 3 maanden voor de kennisgeving van de toekennings- of weigeringsbeslissing inzake de premie.

 • Leningen tegen voordelige tarieven

  Renopack en Ecopack

  Het Renopack en Ecopack zijn renteloze leningen op afbetaling voor energiebesparende werken en renovatiewerkzaamheden. De looptijd van het krediet ligt tussen 5 en 15 jaar afhankelijk van het niveau van het belastbare inkomen van de aanvrager. Enkele voorbeelden van werkzaamheden die gefinancierd kunnen worden: elektrische installatie, vervanging van het dak en de ramen, isolatie van het dak, de muren en de vloeren, plaatsing van condensatieketels op aardgas, biomassaketels, warmtepompen, zonneboilers, stookoliecondensatieketels, pelletkachels en het uitvoeren van energieaudits.

  Accesspack

  Het Accesspack is een lening met vaste rentevoet (maximaal 30 jaar) die het mogelijk maakt om de aankoop of de bouw van een woning in Wallonië te financieren. Het gezin mag een inkomensplafond niet overschrijden, moet voldoende terugbetalingscapaciteit bewijzen en een woning kiezen met een marktwaarde van minder dan € 205.000 (€ 276.750 in een vastgoeddrukgebied).

  Alles wat u moet weten over het Ecopack in het Waalse Gewest staat op www.swcs.be