Alle aannemers zijn lid van Embuild en hebben geen sociale of fiscale schulden

Sluiten
Premies en subsidies in Vlaanderen / Wallonië / Brussels gewest
 • Adviesloketten ter promotie van energiebesparing

  Precieze en actuele informatie over de energie- en renovatiepremies wordt verstrekt door de Adviesloketten ter promotie van energiebesparing of telefonisch op het nummer: 1718 (gratis).

  Contactgegevens van de Adviesloketten ter promotie van energiebesparing:

  Aarlen: 063 24 51 00
  ‘s-Gravenbrakel: 067 56 12 21
  Charleroi: 071 33 17 95
  Eupen: 087 55 22 44
  Hoei: 085 21 48 68
  Libramont: 061 62 01 60
  Luik: 04 221 66 66
  Marche-en-Famenne: 084 31 43 48
  Bergen: 065 35 54 31
  Moeskroen: 056 33 49 11
  Namen: 081 26 04 74
  Ottignies: 010 40 13 00
  Perwez: 081 41 43 06
  Philippeville-Dinant: 071 61 21 30
  Doornik: 069 85 85 34
  Verviers: 087 32 75 87

 • Lokale platforms voor energierenovatie

  Je moet ook weten dat het Waalse Gewest sinds 2021 een systeem van lokale renovatieplatforms heeft opgezet, met als doel "proactief kandidaat-renovateurs te identificeren en hen te begeleiden tijdens het hele proces van woningrenovatie".

  Deze burgerhulpplatforms zijn vooral gericht op woningen met een lage EPB (F of G) en huishoudens met een laag inkomen en verhuurders in precaire situaties. Dankzij deze platformen wordt de kandidaat-renovateur geholpen om de juiste aannemer te vinden en de goede opvolging van de werkzaamheden te garanderen en wordt hij in elke fase van zijn renovatie geïnformeerd, bijvoorbeeld om premies en belastingvoordelen te verkrijgen. 

 • "Fonds du Logement de Wallonie" leningen

  Voorwaarden voor toekenning
  1. Je bent een groot gezin (3 of meer kinderen). Je bent van plan een woning te kopen of de staat van jouw woning te verbeteren. Je bent op zoek naar een betaalbare en veilige financieringsoplossing, advies over de beste optie of hulp bij jouw procedures en werkzaamheden.
  2. Je bent een intergenerationeel huishouden (d.w.z. je woont samen met een ouder van 60 jaar of ouder). Je wil je woning renoveren of verbeteren. 
  3. Je bent verhuurder en wilt een woning renoveren en het beheer ervan toevertrouwen aan een erkende woningbouwvereniging.
  4. Misschien ben je mede-eigenaar en wil je renovatiewerkzaamheden of energiebesparende verbeteringen in de gemeenschappelijke ruimten van uw gebouw uitvoeren?

  Dan kan je bij het "Fonds du Logement de Wallonie" leningen tegen verlaagd tarief aanvragen.

 • Kleine werken en dakpremies

  Wil je jouw dak renoveren?
  Moet jouw woning licht gerenoveerd worden?

   

  Voorwaarden
  • Voorwaarden met betrekking tot de aanvrager 
  1. Een burger, een natuurlijke persoon of een vereniging van mede-eigenaars zijn
  2. Als burger:
  3. Minstens 18 jaar oud zijn of erkend zijn als geëmancipeerde minderjarige
  4. Houder zijn van een zakelijk recht op de woning (volledige of gedeeltelijke eigenaar, vruchtgebruiker, blote eigenaar, ...)
  • Voorwaarden met betrekking tot het gebouw waarop de werken betrekking hebben:
  1. Gelegen zijn in het Waalse Gewest
  2. Minstens 15 jaar oud zijn op de datum van de premieaanvraag
  3. Minstens 50% van het gebouw moet gebruikt worden voor huisvesting

  Je woning wordt verhuurd of je wenst deze te verhuren binnen 24 maanden na de betaling van de premie, dan moet je zich ertoe verbinden om

  1. De woning via een beheersmandaat ter beschikking te stellen van een sociale huisvestingsmaatschappij, een openbare huisvestingsmaatschappij of een andere door de minister voor Wonen aangewezen instantie, voor een periode van minimaal negen jaar;
  2. de woning te verhuren door middel van een geregistreerd huurcontract, overeenkomstig de indicatieve huurschaal, voor een periode van minimaal vijf jaar.

   

  Te volgen in onderstaande volgorde

   

  1. Voor bepaalde werken is een voorafgaand bezoek van de SPW-schatter voor huisvesting onontbeerlijk voor de uitvoering van de werken. 
  2. Uitvoering van de werken: je laat de werken uitvoeren door een aannemer die ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of je voert de werken zelf uit (zie lijst van werken die u zelf mag uitvoeren). De eindfactuur van de werken moet gedateerd zijn vanaf 1 mei 2022.
  3. INDIENING VAN DE AANVRAAG: binnen 4 maanden na de laatste factuur moet je je ingevulde en ondertekende aanvraag per post, per e-mail of via het elektronische formulier  of via een Guichet naar de administratie sturen. 

  Zodra de aanvraag door de autoriteiten is ontvangen, krijgt je binnen 15 dagen een ontvangstbevestiging.

   

  Het bedrag 


  Het basisbedrag van de premie kan worden vermenigvuldigd met 1, 2, 3, 4 of 6, afhankelijk van je inkomen en de samenstelling van jouw huishouden. Het bedrag van de premies zal ook afhangen van de werkzaamheden die je wenst uit te voeren, maar altijd met een maximum van 80% van de rekening. Voor meer info over het bedrag, surf naar deze website.


  Opmerkingen 

   

  1. Sommige werkzaamheden vereisen een voorafgaand bezoek van een woningtaxateur van SPW ! Controleer hier of voor jouw werkzaamheden de aanwezigheid van een taxateur vereist is. 
  2. Elke 24 maanden kan je een premie aanvragen voor 5 renovatiewerken en 5 energiebesparende verbeteringen. Het plafond van 3.000 euro exclusief btw voor de premie geldt voor renovatie-/energieverbeteringswerken en dus niet voor de renovatie van je dak. Dit plafond moet ook niet begrepen worden als geldend voor het totaal van alle werkposten, maar voor elke hieronder opgesomde werkpost. 
  3. Met uitzondering van de dakwerken, mag de factuur van je investering niet hoger zijn dan 3.000 euro exclusief btw.
  4. Het bedrag van de premie zal niet meer bedragen dan 80% van het factuurbedrag voor elk werk.
 • Tijdelijke premies

  Er zijn twee soorten tijdelijke premies waarvan je kan profiteren.

  1. Verwarmings- en warmwatertoestel - overstroming 2021


  Heb je woning schade opgelopen door de overstromingen van 13-16 juli 2021?

  Voorwaarden

   

  • Voorwaarden met betrekking tot de aanvrager:
  1. minstens 18 jaar oud zijn of erkend zijn als geëmancipeerde minderjarige,
  2. een reëel recht hebben op het onroerend goed (volledige of gedeeltelijke eigenaar, vruchtgebruiker, naakte eigenaar, enz.)
  • Voorwaarden met betrekking tot het gebouw waarop het werk betrekking heeft:
  1. tot rampgebied zijn verklaard na de overstromingen van 13 tot 16 juli gelegen zijn in een van de als getroffen aangemerkte gemeenten,
  2. voor ten minste 50% bestemd zijn voor huisvesting.
  • Algemene voorwaarden voor de werkzaamheden
  1. de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een aannemer die is ingeschreven bij de Banque-Carrefour des Entreprises. Als je de werkzaamheden zelf uitvoert, kan je niet profiteren van de financiële steun die Wallonië biedt,
  2. de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en gefactureerd tussen 13 juli 2021 en 31 december 2022 inbegrepen.
  • Specifieke voorwaarden verbonden aan de werkzaamheden :

  - Werkzaamheden aan verwarmings- en warmwatersystemen


  Te volgen in onderstaande volgorde:

   

  1. Uitvoering van de werken : je laat de werken uitvoeren door een aannemer die ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. De eindafrekening van het werk ligt tussen 13 juli 2021 en 31 december 2022.
  2. INDIENING VAN DE AANVRAAG: je stuurt je ingevulde en ondertekende premieaanvraag uiterlijk op 15 juni 2023 naar de overheid.

  Het basisbedrag van de premie kan worden vermenigvuldigd met 1, 2, 3, 4 of 6, afhankelijk van jouw inkomen en de samenstelling van jouw huishouden. Het bedrag van de premies zal ook afhangen van de werkzaamheden die je wilt uitvoeren en de bijdrage ervan aan de verbetering van de energieprestatie van jouw woning. Maar altijd met een maximum van 70% van de facturen. Voor meer informatie, klik hier.
   

  2. Verwarmings- en warmwatertoestel - voor iedereen

  Wil je je verwarmings- of warmwatersysteem installeren, vervangen of laten installeren/vervangen?

  Voorwaarden 

   

  • Voorwaarden met betrekking tot de aanvrager
  1. minstens 18 jaar oud zijn of erkend zijn als geëmancipeerde minderjarige,
  2. een reëel recht op het onroerend goed hebben (volledige of gedeeltelijke eigenaar, vruchtgebruiker, naakte eigenaar, enz.)

  De persoon die de toelage aanvraagt moet het onroerend goed gedurende een bepaald aantal jaren hebben bewoond:

  1. ofwel woon je er reeds: je moet zich er dan toe verbinden er ten minste 5 jaar na de datum van ontvangst van de premieaanvraag te blijven wonen
  2. ofwel woon je er nog niet (bijvoorbeeld omdat er gewerkt wordt): je hebt dan 24 maanden na de datum van ontvangst van de premieaanvraag om er te gaan wonen. Je moet zich ertoe verbinden om er minstens 5 jaar na de datum van bewoning te blijven wonen;

  - of het is jouw woning maar
             - je huurt het (met registratie van het huurcontract en naleving van de huurschaal) voor minstens 5 jaar
             - je stelt het gedurende ten minste 9 jaar ter beschikking van een AIS (Agence Immobilière Sociale) of een SLSP (Société de logement de service public);
             - je stelt het gratis ter beschikking, als hoofdverblijf, aan een familielid of verwant tot in de tweede graad gedurende ten minste 1 jaar.

   

  • Algemene voorwaarden met betrekking tot de werkzaamheden :

  De werken moeten worden uitgevoerd door een aannemer die is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Indien je de werken zelf uitvoert, zal je niet kunnen genieten van de door Wallonië aangeboden financiële steun.

  • Voorwaarden met betrekking tot het gebouw waarop de werken betrekking hebben:
  1. zich in Wallonië bevinden
  2. voor minstens 50% gebruikt worden voor huisvesting.
  • Algemene voorwaarden met betrekking tot de werken

  De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en gefactureerd tussen 1 februari 2022 en 30 juni 2023.

  • Specifieke voorwaarden met betrekking tot de werkzaamheden :

  - Werkzaamheden aan verwarmings- en warmwatersystemen

   

  Het bedrag

  Het basisbedrag van de premie kan vermenigvuldigd worden met 1, 2, 3, 4 of 6 afhankelijk van je inkomen en de samenstelling van jouw huishouden. Het bedrag van de premies zal ook afhangen van de werken die je wenst uit te voeren en de bijdrage ervan tot de verbetering van de energieprestaties van jouw woning. Maar altijd met een maximum van 70% van de rekeningen.

   

  Voor meer info over deze premies, surf naar de website van de SPW Energie Wallonie

 • De leningen van de "Société wallonne du crédit social (SWCS)"

  De renteloze leningen ("Rénopack" en "Rénoprêt")

  De renteloze leningen ("Rénopack" en "Rénoprêt") zijn leningen om energiebesparende werken en renovatiewerken uit te voeren. Het gezin moet meer bepaald eigenaar zijn van een in Wallonië gelegen woning, die meer dan 15 jaar geleden werd gebouwd, mag een inkomensplafond niet overschrijden, moet aantonen dat het beschikt over voldoende terugbetalingscapaciteit en moet de werken laten uitvoeren door een aannemer.

  Enkele voorbeelden van werkzaamheden die gefinancierd kunnen worden: elektrische installatie, vervanging van het dak en de ramen, isolatie van het dak, de muren en de vloeren, plaatsing van condensatieketels op aardgas, biomassaketels, warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en het uitvoeren van energieaudits.

  Het Accesspack

  Het Accesspack is een hypothecair krediet met vaste rentevoet (maximaal 30 jaar) die het mogelijk maakt om de aankoop, de bouw of de renovatie van een woning gelegen in Wallonië te financieren. Het gezin mag een inkomensplafond niet overschrijden, moet voldoende terugbetalingscapaciteit bewijzen en een woning kiezen met een marktwaarde van minder dan € 237.000 (€ 320.000 in een vastgoeddrukgebied).

   

  Surf naar www.swcs.be

 • Woonpremies

  Aan welke voorwaarden moet je voldoen om de premies te verkrijgen?

  Over jou:

  • Je bent minstens 18 jaar of een ontvoogde minderjarige;
  • Je bent volledig of gedeeltelijk eigenaar van het gebouw waarop de werken betrekking hebben, je bent blote eigenaar of vruchtgebruiker, met andere woorden: je hebt een zakelijk recht op dit gebouw.

  Over jouw gebouw

  • Het is gelegen in Wallonië;
  • Het werd meer dan 15 jaar geleden gebouwd;
  • Het zal hoofdzakelijk voor bewoning bestemd zijn;
  • Je verbindt je ertoe om een van de onderstaande voorwaarden na te leven ten laatste binnen de 2 jaar na de controle van de eerste werken:
   • Persoonlijk de woning bewonen gedurende minimaal 5 jaar; de woning minimaal 5 jaar lang verhuren, met naleving van het rooster met indicatieve huurprijzen;
   • De woning ter beschikking stellen van een Sociaal Verhuurkantoor of een Openbare Huisvestingsmaatschappij gedurende minimaal 9 jaar;
   • De woning gratis ter beschikking stellen als hoofdverblijfplaats, van een ouder of een bloedverwant tot de 2e graad gedurende minimaal 1 jaar.

  In een mede-eigendom kunnen alleen de individuele werken in aanmerking worden genomen (niet de gemeenschappelijke werken voor de hele mede-eigendom). 

  Hoe bepaal je jouw inkomenscategorie? 

  Alle premies kunnen verhoogd worden naargelang het referentie-inkomen van je gezin.

  Dit referentie-inkomen wordt berekend vertrekkende van de globale belastbare inkomsten van het gezin (bedrag dat vermeld staat op het aanslagbiljet van het jaar dat voorafgaat aan de registratie van jouw auditverslag of van jouw verslagen van de opvolging van de werken) waarvan 5.000 euro wordt afgetrokken per kind ten laste (levend, dat nog geboren moet worden of wees), per persoon met een handicap die deel uitmaakt van het gezin of per inwonende ouder die ouder is dan 60 jaar.

  De zo verkregen uitkomst is jouw referentie-inkomen dat jouw inkomenscategorie en de omvang van de verhoging van de basispremie bepaalt.

  Welke stappen moet ik ondernemen?

  1. Je laat een audit van je woning uitvoeren door een auditeur logement die erkend is door Wallonië voordat je start met de uitvoering van je werken

  Je zult een premie ontvangen om een deel van de auditkosten te dekken!

  • Je zoekt en vindt een auditeur (lijst beschikbaar op primeshabitation.wallonie.be).
  • De auditeur bezoekt jouw woning om vast te stellen welke werken er moeten uitgevoerd worden en in welke volgorde die moeten worden uitgevoerd.
  • Hij licht jou zijn verslag toe en jullie praten hierover. Hij stuurt zijn eindverslag naar de administratie.

  Je zult dan weten in welke volgorde je kunt starten met je werken.

  1. Je stuurt jouw aanvraag voor de "auditpremie" op

  Binnen de 4 maanden na de registratie van jouw auditverslag stuur je jouw aanvraag voor de "auditpremie" op via het formulier dat beschikbaar is op de site primeshabitation.wallonie.be, bij een Waals adviesloket ter promotie van energiebesparing, bij een infopunt met woonadvies of als je 1718 belt.

  1. Je start met je werken

  Je laat de werken uitvoeren door de aannemer(s) van jouw keuze in de volgorde vermeld in het auditverslag.

  START NIET MET JE WERKEN VOORDAT JE BEZOEK KREEG VAN DE AUDITEUR EN VOORDAT JE HET VERSLAG VAN DE AUDITEUR ONTVING!

  DE WERKEN MOETEN WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN AANNEMER DIE INGESCHREVEN IS BIJ DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN. VOOR DE WERKEN DIE JE ZELF UITVOERT KOM JE NIET IN AANMERKING VOOR DE VOORGESTELDE FINANCIËLE STEUN. DE WERKEN MOETEN WORDEN UITGEVOERD BINNEN DE 7 JAAR VANAF DE REGISTRATIEDATUM VAN HET AUDITVERSLAG. 

  Neem foto's voor, tijdens de hele duur van de werken en na de werken of vraag aan jouw aannemer om die foto's te maken. 

   

  1. Je bewijst dat je jouw werken hebt uitgevoerd met naleving van de prioriteitenvolgorde om de premies te ontvangen 

  Zodra alle werken van een bundel zijn voltooid, dien je een follow-upverslag te vragen waarin wordt bevestigd dat je de werkzaamheden hebt uitgevoerd in de volgorde die in het auditverslag is aangegeven en overeenkomstig de door de auditeur aanbevolen specificaties.

  Als je de volgorde en de specificaties van de werken zorgvuldig hebt nageleefd, dan kan de controle worden uitgevoerd door jouw auditeur of door de administratie.

  Deze controle wordt aangevraagd bij de administratie via het aanvraagformulier voor het verslag voor de opvolging van de werken beschikbaar op primeshabitation.wallonie.be, bij de Adviesloketten ter promotie van energiebesparing, bij de punten voor woonadvies of als je 1718 belt.

   

  Als je de volgorde en/of de specificaties van de werken niet zorgvuldig hebt nageleefd, dan moet de controle verplicht door een auditeur worden uitgevoerd. De voltooiing van een follow-upverslag leidt automatisch tot een premieaanvraag voor de gecontroleerde werkzaamheden.

  1. Je zult de aangekondigde premies ontvangen

  Als je verschillende bundels van werken laat uitvoeren, moet je telkens herbeginnen vanaf punt 3.

  IN ALLE GEVALLEN ZAL HET PREMIEBEDRAG BEGRENSD WORDEN TOT 70% VAN HET TOTAALBEDRAG VAN DE FACTUREN. DE AUDITEUR BEREKENT (MET EEN ERKEND COMPUTERPROGRAMMA) DE BESPARING IN KWH, MET ANDERE WOORDEN DE VERMINDERING VAN DE WARMTEVERLIEZEN VIA DE WANDEN OF GERELATEERD AAN HET VERWARMINGSSYSTEEM OF AAN HET SYSTEEM VOOR SANITAIR WARM WATER, VEROORZAAKT DOOR DE UITVOERING VAN DE AANBEVOLEN WERKEN.

  ER DIENT OPGEMERKT TE WORDEN DAT VOOR BEPAALDE WERKEN WAARVOOR GEEN PREMIE WORDT TOEGEKEND, ZOALS DE AANPASSING VAN DE WONING AAN DE HANDICAP VAN EEN PERSOON OF DE PLAATSING VAN FOTOVOLTAÏSCHE ZONNEPANELEN EEN RENTELOZE LENING KAN WORDEN AANGEVRAAGD (RENOPRET).

   

  Hier is een samenvatting van de woonpremies. 

Subsidies en premies

Vlaanderen

Vlaanderen heeft een tiental subsidies waar je gebruik van kunt maken. We hebben ze mooi voor je opgelijst. Als je er nog andere zou vinden, geef ze dan zeker door aan ons.

Bekijk alle voordelen voor Vlaanderen

Wallonië

In Wallonië zijn er twee grote categorieën: renovatiepremies en energiepremies.  Bekijk ze hier allemaal!

Bekijk alle voordelen voor Wallonië

Brussels gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent verschillende premies toe, in de vorm van een financiële tegemoetkoming: energiepremies en renovatiepremies. Ter aanvulling bestaan er ook gemeentelijke premies voor installaties met een milieubeschermend effect. 

Bekijk alle voordelen voor Brussels gewest