Alle aannemers zijn lid van Embuild en hebben geen sociale of fiscale schulden

Sluiten

Wanneer minstens twee aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens werkzaamheden uitvoeren op een bouwplaats is het verplicht een veiligheidscoördinator aan te stellen. Dit geldt altijd, zowel bij bouwen als bij verbouwen. Dus ook bij het vernieuwen van uw keuken of verbouwen van uw badkamer.

De veiligheidscoördinator moet een veiligheids- en gezondheidsplan opstellen voordat de werken beginnen. 

is een soepelere toepassing mogelijk voor kleinere bouwwerken (met een totale oppervlakte kleiner dan 500 m²). Voor verbouwingswerken wordt slechts rekening gehouden met de oppervlakte die verbouwd wordt. Onder welbepaalde voorwaarden kunnen de aannemers of de architecten de veiligheidscoördinatie op zich nemen op deze kleinere bouwplaatsen.

Voldoet de architect of aannemer niet aan de versoepelde voorwaarden voor de kleinere werken, dan moet een extern gecertificeerd of erkend veiligheidscoördinator worden aangesteld. De verplichte veiligheidscoördinator–ontwerp en de veiligheidscoördinator-uitvoering moeten niet één en dezelfde persoon zijn .

Wie stelt de veiligheidscoördinator aan?

Voor werken kleiner dan 500 m² is de architect, of bij gebrek de aannemer, verantwoordelijk voor het aanstellen van de veiligheidscoördinator. Hij blijft ook verantwoordelijk voor de organisatie van de veiligheidscoördinatie .

Voor werken groter dan 500 m² stelt de bouwheer (dus de opdrachtgever, dus u als bouwer/ verbouwer) de veiligheidscoördinator aan.

Als bouwheer bent u verantwoordelijk voor de organisatie van de coördinatie van de veiligheid op de bouwplaats.

Wat kost een veiligheidscoördinator?

De bouwheer betaalt altijd de kosten van de veiligheidscoördinator. Er zijn géén gereglementeerde tarieven. Doorgaans wordt het tarief van de veiligheidscoördinator berekend op basis van de moeilijkheidsgraad en de duur van de werken. 

Subsidies en premies

Vlaanderen

Vlaanderen heeft een tiental subsidies waar je gebruik van kunt maken. We hebben ze mooi voor je opgelijst. Als je er nog andere zou vinden, geef ze dan zeker door aan ons.

Bekijk alle voordelen voor Vlaanderen

Wallonië

In Wallonië zijn er twee grote categorieën: renovatiepremies en energiepremies.  Bekijk ze hier allemaal!

Bekijk alle voordelen voor Wallonië

Brussels gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent verschillende premies toe, in de vorm van een financiële tegemoetkoming: energiepremies en renovatiepremies. Ter aanvulling bestaan er ook gemeentelijke premies voor installaties met een milieubeschermend effect. 

Bekijk alle voordelen voor Brussels gewest