Sluiten

Architect

De architect ontwerpt de woning. Maar hij doet méér dan dat. Hij verzamelt alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het ontwerp (onderzoek van de plaats, grondonderzoek, bouwverordeningen, stedenbouwkundige voorschriften). Hij stelt de contractuele documenten op (plannen, bestek enzovoort). Hij adviseert u als bouwheer en begeleidt u in de keuze van andere bouwpartners (aannemer, energiedeskundige, verslaggevers, veiligheidscoördinator, ingenieur en studiebureau). Hij vertegenwoordigt u bij hen. Hij controleert ook de goede uitvoering van de werken bij elke werffase. Zijn opdrachten hangen uiteraard af van wat contractueel met u als bouwheer werd overeengekomen.

Is een architect verplicht?

De bijstand van een architect is verplicht voor elk “vergunningsplichtig” bouwwerk. Dit is bij wet geregeld. De uitzonderingen op deze verplichting zijn ook bij wet vastgelegd. Zo zijn er dus (ver)bouwwerken waarvoor wel een bouwvergunning vereist is, maar het niet verplicht is hiervoor een beroep te doen op een architect. Deze regelgeving kan verschillen in de drie gewesten en volgens de gemeente waarin het te bouwen goed gelegen is.

Wat kost een architect?

Het ereloon van een architect is afhankelijk van het bouwproject, de opdrachten en de uit te voeren taken die u als bouwheer aan de architect toevertrouwt.

Erelonen, taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van de architect vindt u op www.ordevanarchitecten.be en op www.nav.be. Neem zeker ook eens een kijkje op www.zoekeenarchitect.be.