Sluiten

Aannemer

De aannemer voert de bouw- en/of renovatiewerken uit. U heeft verschillende mogelijkheden en kunt kiezen tussen een formule van algemene aanneming, werken met afzonderlijke aannemers voor de diverse bouwactiviteiten, of een coördinatieovereenkomst. Zorg er altijd voor dat u nagaat of uw aannemer over de nodige ondernemersvaardigheden beschikt voor de werken die u hem toevertrouwt en vermijd vooral zwartwerk en onrealistische en abnormaal lage prijzen.

Algemeen aannemingsbedrijf

Dit betekent dat u maar één enkele medecontractant als gesprekspartner heeft. De algemene aannemer staat in voor de volledige uitvoering van uw project. De algemene aannemer verzorgt, voor de in het contract vastgestelde prijs en binnen een overeengekomen termijn, de levering van een volledig voltooid bouwwerk. Hebt u weinig tijd om zelf persoonlijk uw bouwproject te coördineren en op te volgen? Dan is een algemeen aannemingsbedrijf voor u de geknipte formule. Hierdoor verloopt de coördinatie tussen de verschillende bouwpartners door uw algemeen aannemingsbedrijf die de woningbouwwet (of Wet-Breyne) moet naleven.

Bouwen of verbouwen met verschillende aannemers

U kan er ook voor kiezen om voor de verschillende bouwwerken rechtstreeks een beroep te doen op verschillende aannemers. U sluit dan afzonderlijke overeenkomsten af met de aannemers die deze werken uitvoeren en u of uw architect doet de coördinatie van de opeenvolgende werken: ruwbouw, dakwerken, schrijnwerkerij, sanitair, elektriciteit, isolatie, schilderwerken enzovoort.

Bij deze oplossing bent u zelf betrokken en moet u hiervoor informatie en tijd nemen om uw project te volgen: vergelijken van offertes en de controle van de goede uitvoering van de werken eventueel met de hulp van uw architect (tegen betaling).

Coördinatieovereenkomst

Soms wordt het beheer van de bouwwerken toevertrouwd aan een bouwcoördinator. Opgelet: de bouwcoördinator is niet verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de werken, in tegenstelling tot de algemene aannemer.

Hoe het beste een aannemer zoeken?

Bouwers en verbouwers kiezen hun bouwpartners vaak op basis van ervaringen van kennissen, vrienden of familie of op voorstel van hun architect na een geslaagd bouwproject. Vakmanschap, correcte prijzen, correcte uitvoeringstermijnen en het vakkundig uitvoeren van werken met deskundig gekozen duurzame en veilige bouwmaterialen en –technieken.

Op deze website vindt u aannemers die lid zijn van Embuild en die geen sociale en fiscale schulden hebben. U kan de vakmensen selecteren op basis van sleutelwoorden, beroepsspecialisaties en hun vestiging. Voor referenties kan u doorklikken. U kan bovendien meteen een prijsofferte opvragen aan een individuele aannemer of uw aanvraag laten doorgeven aan de aannemers die het meest geschikt zijn om de door u opgegeven werken te voltooien. Wees daarom steeds voldoende specifiek en uw aanvraag.

Moet de aannemer erkend zijn?

De erkenning van een aannemer houdt in dat de erkenningscommissie zijn financiële draagkracht en technische capaciteiten heeft onderzocht. De erkenning is vooral belangrijk bij overheidsopdrachten.

Voor de private opdrachten is de erkenning wel belangrijk in het kader van de woningbouwwet, of Wet-Breyne, en dit meer bepaald in het kader van de waarborgregeling. 

Erkenning wordt vaak verward met registratie. De Belgische wetgever werd gevraagd de registratieplicht voor aannemers stop te zetten, omdat deze het vrij verkeer van diensten en personen binnen Europa belemmerde. De registratieplicht van aannemers verdween in 2009. Sindsdien zijn er géén geregistreerde aannemers meer. 

Kan iedereen zomaar bouwwerken uitvoeren?

Om met de auto te rijden, moet u een rijbewijs hebben. Hiervoor moet u praktische examens afleggen, rijles volgen, rijervaring onder begeleiding opdoen en geslaagd zijn voor een rijexamen. Gelukkig kan niet zomaar iedereen die een auto koopt meteen achter het stuur gaan zitten en op de openbare weg rijden. Ook voor bouwwerkzaamheden zijn er regels en verplichtingen. Aannemer zijn van bouwwerken vereist vakkennis, vakmanschap maar ook ondernemingsvaardigheden om gereglementeerde bouwactiviteiten te mogen uitvoeren.

Op basis van de vestigingswet zijn meerdere bouwactiviteiten gereglementeerd. Dit betekent dat de aannemer over minimale ondernemingsvaardigheden moet beschikken om deze activiteiten te mogen uitvoeren. Elke aannemer moet zich, met vermelding van de commerciële activiteiten, ook inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) via een ondernemingsloket zoals Formalis. Het ondernemingsloket onderzoekt dan of de aannemer voldoet aan de vereiste ondernemersvaardigheden en aan de technische vakkennis als het om een gereglementeerd beroep gaat.

De bouwactiviteiten waarvoor een aannemer de ondernemingsvaardigheden moet bewijzen, zijn: de ruwbouwwerken (metsel-, beton- of sloopwerken), de stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten, de tegel-, marmer- en natuursteenwerken, de waterdichtings- en dakwerken, de schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten, de eindafwerking (schilder- en behangwerken en het plaatsen van soepele vloerbekleding), de installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair, de elektrotechnische activiteiten, de algemene aannemingsactiviteiten. 

Controleer dus niet enkel of uw aannemer voldoet aan zijn sociale en fiscale verplichtingen maar vooral ook of hij beschikt over de vereiste technische vakkennis en dus over de daarvoor noodzakelijke ondernemingsvaardigheden. Om te controleren of een aannemer ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en over technische vakkennis beschikt, kunt u de website www. economie.fgov.be raadplegen.

Zijn er nog bijkomende pluspunten bij de keuze van aannemers?

Uiteraard wilt u zoveel mogelijk te weten komen over de bouwpartners met wie u gaat werken en die uw bouwdromen zullen kunnen waarmaken. Daarom ook altijd veilig om te kiezen voor een aannemer die lid is van Embuild. Het ledenlogo zal meestal vermeld worden door de aannemer op zijn website en briefwisseling.

Lid zijn van een beroepsorganisatie heeft immers veel voordelen voor de aannemers: zij worden continu geïnformeerd over de nieuwste technische en wettelijke verplichtingen. Zij krijgen continu opleiding en de laatste vakkennis via onze beroepsfederaties. Zij worden begeleid en hebben ook de juiste attesten, documenten en modelcontracten.

Embuild werkt mee aan kwaliteitslabels voor de bouw zoals het Construction Qualitylabel. Héél wat van haar beroepsfederaties hebben specifieke kwaliteitslabels uitgewerkt om de kwaliteit en het vakmanschap te promoten: Dé Parketplaatser, het Charter voor de Woningbouwers, enz. Daarnaast bestaan er verplichte labels rond na-isolatie, controle stookolietanks enzovoort.

Meer informatie over lidmaatschap en kwaliteitslabels vindt u op www.confederatiebouw.be,  www.constructionquality.be en op deze website onder de tab Kwaliteitslabels.