Sluiten

Vier inkomenscategorieën

Het premiebedrag is sterk gekoppeld aan de inkomsten van de gezinnen. Een maximaal inkomen dat niet mag overschreden worden om in aanmerking te kunnen komen voor premies werd vastgesteld op 93.000 euro. Een coëfficiënt begunstigt op die manier de lage inkomens.

De premie wordt maal drie vermenigvuldigd bij inkomens van minder dan 21.900 euro (Cat. 1), maal twee voor de schijf tot 31.100 euro (Cat. 2) en met 1,5 voor die tot 41.100 euro (Cat. 3). Boven de € 41.100 tot het plafond van € 93.000 (Cat. 4) zal het basisbedrag van de premie van toepassing zijn.

We vermelden ook dat om rekening te houden met de gezinsgrootte, het netto belastbaar inkomen van de gezinnen zal worden verminderd met 5.000 euro per kind ten laste.

Nederlands
Gewest: