Sluiten

Procedure

Voor alle investeringen die in aanmerking komen voor een premie stuurt de aanvrager naar de administratie een voorafgaande melding vooraleer hij de investering uitvoert. Deze voorafgaande melding is 2 jaar geldig. Na deze termijn moeten de werken opnieuw gemeld worden. De premieaanvraag wordt bezorgd aan de administratie binnen de 4 maanden na de datum van de eindfactuur voor de werken of voor het laatste uitgevoerde bouwwerk. De aanvrager zal een ontvangstbewijs toegestuurd krijgen binnen de 14 dagen. De administratie beschikt dan over 3 maanden voor de kennisgeving van de toekennings- of weigeringsbeslissing inzake de premie.

Nederlands
Gewest: