Sluiten

Totaalrenovatiebonus en EPC-labelpremie

Totaalrenovatiebonus

Tot eind 2020 kon iedereen die binnen de vijf jaar minstens drie van de zeven opgesomde energetische verbeteringsmaatregelen liet uitvoeren, rekenen op een financieel extraatje. Deze ‘Totaalrenovatiebonus’ kwam bovenop de individuele energiepremies en varieerde tussen de 1250 euro voor drie uitgevoerde maatregelen tot 4750 euro als alle zeven de maatregelen werden uitgevoerd.

Intussen werd de labelpremie ingevoerd. En deze is niet te combineren met de Totaalrenovatiebonus. Wie al één investering heeft gedaan met eindfactuur in de periode 2017-2020 en daarvoor een energiepremie aanvroeg bij de distributienetbeheerder, zit automatisch in het traject van de Totaalrenovatiebonus en komt niet in aanmerking voor de EPC-labelpremie.

Wie in 2020 een bestelbon/offerte heeft ondertekend voor een investering die kan meetellen voor de Totaalrenovatiebonus en de eindfactuur hiervoor in 2021 ontvangt, heeft de keuze tussen de Totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie.

EPC-labelpremie

Woningeigenaars van woningen of appartementen met een slechte energieprestatie en die hun woning renoveren met een aanzienlijke EPC-labelverbetering tot gevolg, hebben recht op de EPC-labelpremie. Deze premie varieert per woningtype, het EPC-label voor renovatie én het EPC-label na renovatie.

Woningen moeten een EPC-label van E of F hebben en moeten binnen de vijf jaar minimaal label C halen. Voor appartementen is dat oorspronkelijke EPC-label D, E of F en moeten minstens, ook binnen de vijf jaar, minimaal label B halen.

De premie voor woningen bedraagt 5000 euro als label A wordt behaald, 3750 voor label B en 2500 euro bij behalen van label C. Voor appartementen is dat 3750 euro als label A wordt behaald en 2500 eur bij behalen van label B. Voor beschermede afnemers gelden er hogere tarieven.

Neem een kijkje voor meer info en alle voorwaarden op de officiële website van de Vlaamse overheid

Renovatiekrediet/energielening +

Vanaf 2021 kunnen nieuwe eigenaars van een woning of appartement een renteloos renovatiekrediet krijgen. Woningen met een slecht energetisch EPC-label komen in aanmerking. Met ‘slecht’ worden de labels F en E verstaan. Wie zich engageert om de woning naar label A te brengen binnen de vijf jaar, kan tot 60.000 euro lenen. Voor label B is dat 45.000 euro en voor label C is dat 30.000 euro.

Voor appartementen moet het oorspronkelijk label D, E of F bedragen en moet er een labelverbetering tot tenminste B gebeuren. Dan kun je een renovatiekrediet bekomen van 30.000 euro. Renoveer je je appartement naar label A, dan wordt dat maximum 45.000 euro.

Het renteloos renovatiekrediet kan je afsluiten bij jouw bank, samen met het afsluiten van het hoofdkrediet voor het verwerven van een woning. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap zal elk jaar automatisch de interesten terugbetalen.

Als je een woning geërfd of geschonken krijgt, kan je ook renteloos lenen voor energetische verbeteringen. Dit zal dan niet via jouw bank gaan, maar via het energiehuis. Om deze energielening+ te kunnen krijgen, moeten dezelfde labelverbeteringen gerealiseerd worden dan bij het renovatiekrediet. Bij de energielening+ zal u meteen renteloos kunnen lenen. Dat is dan ook meteen het grootste verschil met de renovatielening, waar je de reeds betaalde interesten jaarlijks terugbetaald krijgt van het VEKA.

Nederlands
Gewest: