Sluiten

Renovatiepremie

Eind 2018 heeft de Vlaamse Regering beslist een overkoepelende renovatiepremie in te voeren. De verbeteringspremie verdwijnt en gaat volledig op in de renovatiepremie. De aanpassingspremie voor werken in een woning voor de 65-plusser blijft wel afzonderlijk bestaan.

Zowel de bewoner als de verhuurder kan een renovatiepremie aanvragen. Er gelden inkomensgrenzen, behalve als je jouw woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

Het inkomen van de bewoner en de eventuele partner en eventuele andere inwonenden op het moment van de aanvraag, mag voor aanvragen in 2021 niet meer bedragen dan: 44.620 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste, 63.740 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.570 euro per extra persoon ten laste of 63.740 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.570 euro per persoon ten laste.

Op de officiële website van Vlaamse overheid vind je meer informatie en voorwaarden over deze premie.
Nederlands
Gewest: