Sluiten

Renovatiepremie

Eind 2018 heeft de Vlaamse Regering beslist een overkoepelende renovatiepremie in te voeren. De verbeteringspremie verdwijnt en gaat volledig op in de renovatiepremie. De aanpassingspremie voor werken in een woning voor de 65-plusser blijft wel afzonderlijk bestaan.

Als u als bewoner de premie aanvraagt in 2020, mocht u twee jaar eerder (dus in 2018) niet meer verdienen dan:

44.160 euro voor een alleenstaande
63.090 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.540 euro per bijkomende persoon ten laste
63.090 euro voor gehuwden en samenwonenden, te verhogen met 3.540 euro per persoon ten laste

De renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen (exclusief btw) met een maximum van 10.000 euro. De premie wordt gespreid over 2 aanvragen.

Binnen de renovatiepremie zijn er 4 categorieën, met een maximale premie per categorie van 2500 euro:

• structurele elementen van de woning (ruwbouwwerken)

• het dak (eventueel ook in combinatie met een nieuwe dakstructuur)

• het buitenschrijnwerk (ramen [ventilatie-eisen!], buitendeuren, maar geen veranda’s)

• de technische installaties (o.a. het plaatsen van een condensatieketel, maar geen zonneboilers, zonnepanelen of warmtepompen)

Klik hier voor meer informatie over de overkoepelende renovatiepremie.

De site van Wonen Vlaanderen legt uit wie en welke werken precies in aanmerking komen en hoeveel de premie bedraagt, bevat de vereiste aanvraagformulieren en licht ook de overgangsmaatregel toe voor wie voor 1 december een overeenkomst met een aannemer afsloot.

Nederlands
Gewest: