Sluiten

Nieuwbouwwoningen

Het maximale E-peil blijft E30 maar het maximale S-peil gaat van S31 naar S28. Van dit laatste S-peil kan in bepaalde omstandigheden afgeweken worden wanneer het E-peil lager is dan E30. Voor de precieze voorwaarden verwijzen we naar energiesparen.be.

Wie in 2022 een omgevingsvergunning aanvraagt voor een nieuwbouwwoning krijgt gedurende vijf jaar 50 % korting op de onroerende voorheffing als het E-peil tussen E10 en E20 ligt. De korting wordt 100 % bij E10 of lager.

Er mag geen stookolieketel meer geplaatst worden bij nieuwbouw of een ingrijpende energetische renovatie met vergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2022. Deze maatregel geldt voor woon- en niet-woon-gebouwen, en hij geldt ook wanneer een aansluiting op aardgas onmogelijk is.

De netbeheerders mogen sinds 2021 geen aardgas meer leggen bij grote nieuwe woningprojecten zoals verkavelingen of flatgebouwen. Bij vergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2022 geldt dit voor projecten vanaf 15 wooneenheden. In 2021 lag de lat nog op 25.

Nederlands
Gewest: