Sluiten

Meer en soepelere energiepremies bij mede-eigendom

Nederlands

Er gelden geen maximale bedragen meer voor de premies (tenzij voor de totaalrenovatiebonus) van de netbeheerders voor dak-, zoldervloer-, vloer-, spouwmuur- en buitenmuurisolatie en voor hoogrendementsbeglazing. Daardoor worden hogere premies mogelijk wanneer grotere oppervlaktes moeten worden aangepakt, zoals bij appartementsgebouwen vaker het geval is. Voor  muurisolatie, zonneboilers en warmtepompen gelden wel nog maximale bedragen maar die mogen vermenigvuldigd worden met het aantal wooneenheden.

Wat de Totaalrenovatiebonus betreft: in geval van investeringen in gemeenschappelijke delen van een woongebouw, krijgt de eigenaar van het betrokken appartement de totaalrenovatiebonus (dus niet de syndicus of de vereniging van mede-eigenaren). Bij elke premieaanvraag voor een specifieke investering zal gevraagd worden of deze al dan niet betrekking heeft op meerdere wooneenheden. Zo weet de netbeheerder welke appartementen ook gemeenschappelijke investeringen hebben gedaan. Ook bedraagt de totaalrenovatiebonus ook maar 50 procent van premies voor woningen. Voor 3 investeringen krijgt u 625 euro, voor 7 investeringen is dat 2.375 euro. Klik hier voor meer informatie over deze premies.
Gewest: