Sluiten

Ingrijpende Energetische Renovatie

De ingrijpende energetische renovatie is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en waarbij minstens 75 procent van bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving, wordt (na)geïsoleerd.

Er zijn twee kortingen van toepassing:

Korting op de onroerende voorheffing;
Korting op registratierechten

Wie vanaf 1 januari 2020 een bouwaanvraag voor een ingrijpende energetische renovatie indient en op het einde van de rit een E-peil van maximaal E60 kan voorleggen, kan gedurende vijf jaar een korting van 100 procent op de onroerende voorheffing krijgen.

Wie sinds 1 juni 2018 een woning koopt en die binnen de 5 jaar ingrijpend energetisch renoveert, kan genieten van 1% korting op de registratiekosten bij de aankoop van de enige woning. Deze korting vóór de start van de werken geeft u meer kapitaalkracht om te investeren in een energiezuinige woning. Spreek er uw notaris over aan, zodat hij of zij dat opneemt in uw notariële akte.

Let op: om te bewijzen dat het effectief om een ingrijpende energetische renovatie gaat, moet u voor de start van de werken een bouwaanvraag indienen. Na afloop van de werken toont het EPC Bouw aan dat u ingrijpend energetisch renoveerde. Als u ingrijpende werken doet, maar geen bouwaanvraag indient, komt u niet in aanmerking voor de vermindering.

Als achteraf blijkt dat de renovatie geen ingrijpende energetische renovatie was, de termijn van 5 jaar is overschreden, of u aan de andere voorwaarden niet voldoet, dan had u geen recht op de vermindering en moet u die terugbetalen. Bovenop die 1% die u terugbetaalt, komt een boete van 20% (op die 1%).

Je kunt de korting op de registratierechten ook retro-actief aanvragen als u de korting niet op het ogenblik van de notariële akte aanvroeg. Als na het verlijden van de notariële akte (voor koopovereenkomsten afgesloten vanaf 1 juni 2018) blijkt dat u effectief de intentie heeft om een ingrijpende energetische renovatie uit te voeren of ondertussen uitgevoerd heeft, kunt u toch nog de 1% korting op de registratierechten aanvragen. U dient daarvoor een verklaring in te dienen bij de Vlaamse Belastingadministratie binnen een termijn van 5 jaar.

Wie een ingrijpende energetische renovatie uitvoert, kan ook genieten van de diverse individuele premies en de totaalrenovatiebonus.

Nederlands
Gewest: