Sluiten

Ingrijpende Energetische Renovatie

De ingrijpende energetische renovatie is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en waarbij minstens 75 procent van bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving, wordt (na)geïsoleerd.

Wie een ingrijpende energetische renovatie laat uitvoeren, kan rekenen op fiscale gunsttarieven

  • vermindering van de onroerende voorheffing;
  • verlaagde registratierechten;
  • teruggave deel schenkingsrechten.

Vermindering van de onroerende voorheffing

Wie een bouwaanvraag voor een ingrijpende energetische renovatie indient en op het einde van de rit een E-peil van maximaal E60 kan voorleggen, kan gedurende vijf jaar een korting van 100 procent op de onroerende voorheffing krijgen.

Zie ook: https://www.vlaanderen.be/vermindering-van-de-onroerende-voorheffing-voor-ingrijpende-energetische-renovatie

Verlaagde registratierechten

Wie een woning koopt en die binnen de vijf jaar ingrijpend energetisch renoveert, geniet van een korting van 1% op de registratierechten bij de aankoop van de woning. Je betaalt dan 5% in plaats van het normale tarief dat 6% bedraagt.

Jouw notaris zal dit opnemen in je notariële akte, dus het is belangrijk dit tegen je notaris te zeggen.

Om te bewijzen dat het om een ingrijpende energetische renovatie gaat, moet je voor de start van de werken een bouwaanvraag indienen. Na afloop van de werken zal je via jouw EPC kunnen aantonen dat je daadwerkelijk ingrijpend energetisch renoveerde. Indien er geen bouwaanvraag gebeurde, kom je niet in aanmerking voor deze korting.

Indien je er niet in slaagt om de voorwaarden na te leven en je renovatie dus geen ingrijpende energetische renovatie bleek te zijn, of je de termijn van 5 jaar overschreed, dan moet je de korting op je onroerende voorheffing terugbetalen én een boete van 20% (op het bedrag dat de 1% korting betekende).

Als je de korting niet hebt aangevraagd op het moment van de notariële akte, kan je deze achteraf nog aanvragen. Als na verlijden van de notariële akte blijkt dat je effectief een ingrijpende energetische renovatie wil uitvoeren of al uitgevoerd hebt, kan je de 1% korting op de registratierechten nog aanvragen. Dat doe je door een verklaring in te dienen bij de Vlaamse Belastingdienst binnen vijf jaar.

Wie een ingrijpende energetische renovatie uitvoert, kan ook genieten van de verschillende individuele energiepremies en de labelpremie.

Teruggave deel schenkingsrechten

Als je een woning geschonken krijgt, en deze binnen de vijf jaar energetisch verbeterd voor minstens 10.000 euro (exclusief BTW), kan u een korting krijgen op de schenkingsrechten. De standaardtarieven voor schenkingen van onroerende goederen zijn 3% voor schenkingen t.e.m. 150.000 euro,  9% voor bedragen tussen 150.000,01 t.e.m. 250.000 euro, 18% voor bedragen tussen 250.000,01 t.e.m. 450.000 en 27% voor bedragen vanaf 450.000,01 euro. Als je binnen de vijf jaar energetische verbeteringswerken uitvoert, dalen deze percentages naar respectievelijk 3%, 6%, 12% en 18%.

De werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer.

 

Nederlands
Gewest: