Sluiten

Extra verplichtingen voor energiezuinigheid en hernieuwbare energie

Nederlands

Verder moeten nieuwe woningen nu een E-peil van 40 of lager halen. Deze verlaging van het maximale E-peil geldt voor projecten met een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2018. In 2020 zal het E-peil opnieuw met 5 E-peilpunten verstrengen naar E35 om in 2021 aan de BEN-standaard, namelijk maximaal E30, te gaan.

Klik hier voor meer informatie over het E-peil.

Bovendien moeten nieuwe woningen sinds 2014, en ingrijpende energetische renovaties (IER) met bouwaanvraag vanaf 1 maart 2017, een minimumhoeveelheid hernieuwbare energie opwekken. De opdrachtgever kan kiezen uit één van de volgende maatregelen: de plaatsing van een zonneboiler, fotovoltaïsche panelen, de toepassing van biomassa als hoofdverwarming, de aansluiting bij stadsverwarming- of koeling of de participatie in een nieuw project met hernieuwbare energie binnen de provincie. Voor bouwprojecten waarbij geen van hierboven vermelde systemen zijn gebruikt, of waarbij de systemen niet voldoen aan de voorwaarden, wordt het maximale E-peil 10% strenger.

Voor elke maatregel gelden een aantal kwaliteitsvoorwaarden om te garanderen dat het systeem op een voldoende efficiënte wijze hernieuwbare energie produceert.

Klik hier voor een overzicht van de eisen op het vlak van hernieuwbare energie.
Gewest: