Sluiten

4. Huur- en isolatiepremie

De Vlaamse overheid wil slecht geïsoleerde huurwoningen helpen isoleren. Voor huurwoningen bewoond door prioritaire groepen zijn er extra hoge premies voor sociale dakisolatieprojecten, sociale beglazingsprojecten en sociale spouwmuurisolatieprojecten. Bovendien begeleidt een projectpromotor de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering van de werken.

Wie valt onder deze doelgroep?

• Kwetsbare gezinnen: beschermde afnemers, huurders via sociaal verhuurkantoor of OCMW, huishoudens met actieve budgetmeter, prioritaire doelgroep van de 0% energielening, personen met verzoek tot afsluiting gas/elektriciteit bij Lokale Adviescommissie.

• Personen met huurovereenkomsten met een bescheiden huurprijs (521,69 euro en 571,69 euro in centrumsteden of Vlabinvestgebied, bedragen nog te indexeren voor 2020). Welke woningen komen in aanmerking voor deze extra’s ?

• Alle huurwoningen bewoond door kwetsbare gezinnen.

• Woningen verhuurd door sociale huisvestingsmaatschappijen komen niet in aanmerking. Hoeveel bedraagt de financiële ondersteuning?

• Er is een forfaitaire premie voor de projectpromotor van 200 euro per uitgevoerd werk (uitzondering voor appartementsgebouwen).

• De investeerder krijgt: o maximaal 20 euro per m2 geplaatste dak- of zoldervloerisolatie o maximaal 12 euro per m2 geplaatste spouw- muurisolatie o maximaal 85 euro per m2 geplaatste hoogrendementsbeglazing

Nederlands
Gewest: