Sluiten

2. Nieuwe woningen

Nederlands

Sinds 2006 is de energieprestatieregelgeving van kracht. Sindsdien moeten nieuwe woningen (en ook verbouwingen) een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie behalen. In nieuwbouwwoningen is bovendien een minimale en gecontroleerde ventilatie nodig. Kortom, ze moeten een bepaalde energieprestatie halen. Die wordt uitgedrukt in een E-peil.
 
Voor bouwaanvragen dit jaar (2018) bedroeg het wettelijke E-peil maximaal E40. Het E-peil zal de komende jaren verder aangescherpt worden om in 2021 E30 te bedragen, vanaf dan wettelijk verplicht voor alle nieuwe woningen. We spreken in die context ook wel van BEN-woningen, voluit Bijna-Energieneutrale gebouwen. Dat zijn gebouwen die weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die ze dan nodig hebben, halen ze hoofdzakelijk uit groene en hernieuwbare energiebronnen.

Vroeger kregen bouwers een premie naargelang het E-peil. Hoe lager dat peil, hoe hoger de premie. Voor bouwaanvragen vanaf 2017 werden die premies nieuwbouwwoningen met een laag E-peil echter afgeschaft. De korting op de onroerende voorheffing (zie hieronder) blijft wel behouden.

Als het E-peil van uw woning hoger is dan het maximaal E-peil dat hoort bij het jaar van uw bouwaanvraag, dan krijgt u een boete.  De boetes voor het niet naleven van de nieuwbouweisen (EPB-eisen) zijn afhankelijk van de overtreding. Hoe groter de overtreding, hoe groter de boete. De overtredende bouwheer kan een boete krijgen van minstens 250 euro en een maximum kent van 25 euro/m³ nieuw gecreëerd volume. De bouwheer van een nieuwbouwwoning van bijvoorbeeld 700 m³ zal dus een maximale boete van 17.500 euro in de bus krijgen.

Gewest: