Sluiten

2. Nieuwbouw of herbouw

Sinds 2006 is de energieprestatieregeling van kracht. Vanaf dan vallen alle woningen met een nieuwe bouwaanvraag onder deze regelgeving en moeten deze woningen een bepaalde energieprestatie halen. Die prestatie wordt uitgedrukt in een E-peil. Voor bouwaanvragen vanaf 2020 mag het E-peil maximaal E35 bedragen. Voor bouwaanvragen vanaf 2021 mag het E-peil maximum E30 bedragen.

Nederlands
Gewest: