Alle aannemers zijn lid van Embuild en hebben geen sociale of fiscale schulden

Sluiten

De RENOLUTION-premies treden in werking op 1 januari 2022 en zullen pas vanaf 1 maart 2022 formeel toegankelijk zijn via IRISbox, het digitale loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een belangrijk nieuw element van de premies 2022 is dat alle subsidieaanvragen zullen moeten worden ingediend nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, d.w.z. nadat de saldofactuur (laatste in aanmerking komende factuur) is ontvangen en betaald. De RENOLUTION-premies worden daarom afgestemd op één enkel systeem. De vroegere stelsels van premies voor de renovatie van het woonmilieu en premies voor de verfraaiing van gevels zijn op 31 december 2021 ingetrokken. Voor de Energiepremies geldt dat als uw factuur gedateerd is op 2021, u onder de regeling voor 2021 valt. Meer informatie vindt u hieronder.

Subsidies en premies

Vlaanderen

Vlaanderen heeft een tiental subsidies waar je gebruik van kunt maken. We hebben ze mooi voor je opgelijst. Als je er nog andere zou vinden, geef ze dan zeker door aan ons.

Bekijk alle voordelen voor Vlaanderen

Wallonië

In Wallonië zijn er twee grote categorieën: renovatiepremies en energiepremies.  Bekijk ze hier allemaal!

Bekijk alle voordelen voor Wallonië

Brussels gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent verschillende premies toe, in de vorm van een financiële tegemoetkoming: energiepremies en renovatiepremies. Ter aanvulling bestaan er ook gemeentelijke premies voor installaties met een milieubeschermend effect. 

Bekijk alle voordelen voor Brussels gewest