Sluiten

Renovatiepremie

Als u slachtoffer van geluidshinder bent, kunt u een premie voor geluidsisolatie krijgen voor uw woning. Deze geluidsisolatie omvat:

  • de muren, vloeren en het hellend dak;
  • de vensters en ramen;
  • de buitendeuren;
  • de rolluikkasten en brievenbussen

Andere werken worden gesubsidieerd:

  • behandeling tegen vocht;
  • werken betreffende de stabiliteit van het gebouw;
  • gas- en elektriciteitswerken

Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • Enkel huizen of appartementen die minstens 30 jaar voor het jaar van indiening van de premieaanvraag gebouwd zijn, komen hiervoor in aanmerking;
  • Het onroerend goed moet uw hoofdverblijfplaats zijn;
  • De woning moet blootgesteld zijn aan het lawaai van het wegverkeer (alleen voor de werken rond geluidsisolatie) Bekijk hiervoor de kaart met de verschillende stedelijke gebieden.

Het bedrag van de gewestelijke tegemoetkoming hangt af van de plaats waar uw woning gelegen is en van het inkomen. Er bestaat wel een maximumbedrag voor werken dat per woning aanvaard wordt: € 35 000 Dit bedrag wordt verhoogd met € 5 000 per slaapkamer vanaf de 3de kamer. Deze premie kan gecumuleerd worden met de energiepremies die worden toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met de gemeentelijke premies.

Nederlands