Sluiten

Premies cumuleren

Energiepremies zijn cumuleerbaar met andere (federale, gewestelijke of gemeentelijke) financiële steun.

Het totaal van al deze steun verkregen door eenzelfde aanvrager voor het uitvoeren van dezelfde werken zal niet meer mogen bedragen dan 100% van de prijs van de investering of van de werken.

Wordt deze bovengrens overschreden, dan zal de toegekende energiepremie in verhouding worden verminderd.

Het aanvragen van een premie gebeurt online. Meer uitleg vind je op de website van Leefmilieu Brussel.

Alles wat u moet weten over energiepremies in het Brussels Gewest staat op www.environnement.brussels. Lees ook de website http://huisvesting.brussels.
Nederlands