Sluiten

Energiepremies

Energiepremies zijn geldig voor gebouwen uit de residentiële sector en voor openbare instanties (kinderdagverblijven, scholen, opvangtehuizen en rust- en verzorgingstehuizen) van 1 januari tot 31 december 2016. Ze zijn met elkaar, met gemeentelijke premies en met renovatiepremies cumuleerbaar.

Premies voor studies en audits: een energieaudit wordt aanbevolen om de sterke en zwakke punten van uw woning op te sporen, vooraleer met verbeteringswerken te starten.

Isolatie- en ventilatiepremies: passieve nieuwbouw, lage-energierenovatie, isolatie van dak, muren of vloer, superisolerend glas, groendak, mechanische ventilatie enz

Premies voor efficiënte verwarming: verwarmingsketel, boiler, warmtepomp, thermostaat en thermostatische kraan.

Premies voor hernieuwbare energie: zonneboiler, fotovoltaïsche panelen

Premies voor energie-efficiënte investeringen: warmtenetwerk, optimalisering van de verlichting, warmte-krachtkoppeling enz

Premies voor energiezuinige huishoudtoestellen: koelkast, diepvriezer, droogkast Het plafond van de energiepremie is verhoogd met € 5 000:

  • Als de aanvrager (of de aanvragers in het geval van een koppel) jonger dan 35 jaar is/zijn op de datum van de aanvraag
  • Per persoon ten laste vermeld op het aanslagbiljet van de personenbelasting en aanvullende belastingen (bv kinderen waarvoor u kinderbijslag ontvangt, een grootouder enz ) 

Alles wat u moet weten over energiepremies via www.leefmilieubrussel.be. Er bestaan ook energiepremies voor gebouwen uit de tertiaire en industriële sector.

Nederlands