Alle aannemers zijn lid van Embuild en hebben geen sociale of fiscale schulden

Sluiten
Premies en subsidies in Vlaanderen / Wallonië / Brussels gewest
 • De RENOLUTION-premies

  De RENOLUTION-premies zijn de nieuwe overkoepelende naam van de Energiepremies, de Premie voor de renovatie van het woonmilieu en de Premie voor de verfraaiing van gevels. De RENOLUTION-premies worden van kracht op 1 januari 2022.

   

  Deze 42 premies zijn beschikbaar voor alle huiseigenaren, bewoners, verhuurders, huurders enz. Zorg er echter voor dat de premie waarin u geïnteresseerd bent ook daadwerkelijk voor u is. 

  Om een RENOLUTIE-premie te ontvangen, moet u

  • de werken worden uitgevoerd door een professionele onderneming (of aannemer), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
  • de werken hebben alleen betrekking op gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die ouder zijn dan 10 jaar. 

   

  Bij de uitwerking van de RENOLUTION-premies wordt er gestreefd naar continuïteit voor alle doelgroepen, en in het bijzonder voor de lage-inkomensgroepen, waar het doel is om ten minste 50% van de kosten van de energiewerken te financieren. De aanvragen voor RENOLUTION-premies zullen worden behandeld door de bevoegde administraties Urban en Leefmilieu Brussel.

  Om meer info te krijgen:

  Over de RENOLUTION-premies: RENOLUTION

   

  Voor al uw vragen over renovaties:

  Voor particulieren: Homegrade
  Voor professionelen: Facilitator Duurzame Gebouwen.

 • Het ECORENO-krediet

  Het ECORENO-krediet is, afhankelijk van de analyse van je dossier, ofwel een hypothecair krediet, ofwel een consumentenkrediet. Het ECORENO-krediet is voor eigenaars, toekomstige eigenaars en huurders. 

  Om meer te weten, klik hier. 

 • Wat zijn de nieuwigheden voor 2022?

  De RENOLUTION-premies treden in werking op 1 januari 2022 en zullen pas vanaf 1 maart 2022 formeel toegankelijk zijn via IRISbox, het digitale loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Een belangrijk nieuw element van de premies 2022 is dat alle subsidieaanvragen zullen moeten worden ingediend nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, d.w.z. nadat de saldofactuur (laatste in aanmerking komende factuur) is ontvangen en betaald. De RENOLUTION-premies worden daarom afgestemd op één enkel systeem. De vroegere stelsels van premies voor de renovatie van het woonmilieu en premies voor de verfraaiing van gevels zijn op 31 december 2021 ingetrokken. Voor de Energiepremies geldt dat als uw factuur gedateerd is op 2021, u onder de regeling voor 2021 valt. Meer informatie vindt u hieronder.

 • De premie C8 – EPB-Periodieke controle in 2022

  De EPB-periodieke controle is tweejaarlijks verplicht voor alle gasverwarmingsketels of gasboilers. De premie C8 blijft beschikbaar bij Leefmilieu Brussel. De nieuwe premie C8 betreft de EPB-periodieke controle van een verwarmingsketel op gas en/of gasboiler. De premie is alleen beschikbaar voor gezinnen in categorie III (voorheen categorie C).

  Welke regels moeten worden nageleefd?

  De controle dient uitgevoerd te worden door een door Leefmilieu Brussel erkend EPB-verwarmingsketeltechnicus voor EPB-periodieke controle voor verwarmingsketels op gas en gasboilers.
  Deze premie is niet geldig voor verwarmingsketels die meer dan één wooneenheid verwarmen.

  Welk bedrag?

  Het bedrag blijft hetzelfde als in 2021: € 100  per controle, maximaal 2 attesten (model van Leefmilieu Brussel) per wooneenheid.

  U vindt alle administratieve, technische en financiële details in de nieuwe gids Algemene en technische voorwaarden voor het verkrijgen van de premie C8 – EPB-periodieke controle (.pdf).

  Hoe de premie EPB-Periodieke controle aanvragen?

  Stel uw dossier samen met alle in de handleiding vermelde documenten, rekening houdend met de termijn van 12 maanden na ontvangst van de saldofactuur voor uw EPB-controle. De aanvraag kan daarna worden ingediend hetzij:

  Per e-mail naar primes-premies@environnement.brussels
  Per aangetekende post naar:

  Leefmilieu Brussel – Departement Energiepremies
  Thurn & Taxis-site
  Havenlaan 86c/3000
  1000 Brussel

  Online via het beveiligd platform IRISbox

Subsidies en premies

Vlaanderen

Vlaanderen heeft een tiental subsidies waar je gebruik van kunt maken. We hebben ze mooi voor je opgelijst. Als je er nog andere zou vinden, geef ze dan zeker door aan ons.

Bekijk alle voordelen voor Vlaanderen

Wallonië

In Wallonië zijn er twee grote categorieën: renovatiepremies en energiepremies.  Bekijk ze hier allemaal!

Bekijk alle voordelen voor Wallonië

Brussels gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent verschillende premies toe, in de vorm van een financiële tegemoetkoming: energiepremies en renovatiepremies. Ter aanvulling bestaan er ook gemeentelijke premies voor installaties met een milieubeschermend effect. 

Bekijk alle voordelen voor Brussels gewest