Sluiten
Premies en subsidies in Vlaanderen / Wallonië / Brussels gewest
 • 1. Premies cumuleren

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent subsidies toe voor de meeste duurzame investeringen in gebouwen. Deze kunnen gecumuleerd worden met andere financiële steun (federaal, regionaal).

  Het totaal van al deze steun verkregen door eenzelfde aanvrager voor het uitvoeren van dezelfde werken zal niet meer mogen bedragen dan 100% van de prijs van de investering of van de werken. Wordt deze bovengrens overschreden, dan zal de toegekende energiepremie in verhouding worden verminderd.

  De ouderdom van het gebouw en de ligging ervan zijn bepalend voor de toekenning van de steun.

  Alles wat je moet weten over energiepremies in het Brussels Gewest staat op https://leefmilieu.brussels.

 • 2. De belangrijkste regels die moeten worden nageleefd

  De aanvraag moet worden ingediend aan de hand van het juiste formulier. Voor sommige premies moet de toestemming worden verkregen vóór de werken starten. Dat is bijvoorbeeld zo voor de renovatiepremies. Bij de energiepremies moet de aanvraag ten laatste 12 maanden na de laatste factuur worden ingediend.

  Elke aanvraag waarbij het premiebedrag lager is dan € 50 zal automatisch worden geweigerd.

 • 3. Nieuwigheden in 2021 – Energiepremies

  • Tot 31 december 2021 zal het mogelijk zijn een extra bonus te verkrijgen die de terugbetaling doet stijgen tot 70% van het aangerekende bedrag. Voor meer details over deze Bonus Energiepremie surf je naar de webpagina van Leefmilieu Brussel door op deze link te klikken: HIER.
  • Een nieuwe bonus in de verwarmingscategorie wordt gecreëerd en is van toepassing wanneer een stookolieketel of een stookolie- of kolenkachel wordt vervangen bij het installeren van een gasverwarmingsketel (C1), een warmtepomp (C4/C5) of een zonneboiler (C7).
  • Er wordt een nieuwe premie TOTEM-ontwerpstudie opgezet, premie A2 genaamd, om het gebruik van deze software te subsidiëren, met als doel bepaalde keuzes van materialen en bouwelementen in termen van milieu-impact te optimaliseren.
  • Het voordeligste niveau van energiepremies is nu beschikbaar voor de sector van de volwassenenopleiding en persoonsbijstand, en dit dankzij het in overweging nemen van nieuwe NACE-codes voor collectieve voorzieningen.
  • Aanvullende informatie kan ook worden verzonden via het beveiligde platform IRISbox.
 • 4. Energiepremies

  Energiepremies zijn geldig voor gebouwen uit de residentiële sector en voor collectieve voorzieningen (crèches, scholen, opvangtehuizen en wzc's). Je kunt ze cumuleren met de renovatiepremies.

  De energiepremies worden in drie groepen verdeeld:

  1. Premies voor studies en audits: een energieaudit wordt aanbevolen om de sterke en zwakke punten van uw woning aan het licht te brengen, voordat met de verbeteringswerkzaamheden gestart wordt.
  2. Isolatie- en ventilatiepremies: dak-, muur- en vloerisolatie, superisolerende beglazing, mechanische ventilatie, …
  3. Warmtepremies: verwarmingsketel, zonneboiler, warmtepomp, temperatuurregeling, enz.

  Twijfel je? Check https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/premies-en-stimuli/energiepremies-2021/samenvatting-van-administratieve

  Alles wat je moet weten over energiepremies in het Brussels Gewest staat op https://leefmilieu.brussels.

  Er bestaan ook energiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor gebouwen uit de tertiaire en industriële sector.

   

 • 5. Premies voor de renovatie van het woonmilieu

  Alleen huizen of appartementen gebouwd minstens 30 jaar vóór het jaar van invoering van de premie komen ervoor in aanmerking. De aanvraag moet vóór de werken gebeuren. Houd rekening met een wachttijd voordat het Gewest akkoord gaat.

  Het steunbedrag van het Gewest hangt af van de plaats waar uw woning zich bevindt en van uw inkomen. Er bestaat echter een maximumbedrag van € 35.000 voor de werken dat per woning aanvaard wordt (+ verhogingen).

  Bekijk alle toekenningsvoorwaarden op https://wijken.brussels/.

  Er bestaan heel wat steunmaatregelen die betrekking hebben op de renovatiepremies waaronder:

  • behandeling tegen vocht;
  • werken betreffende de stabiliteit van het gebouw;
  • gas- en elektriciteitswerken;

  Als je het slachtoffer bent van geluidsoverlast, kun je een geluidsisolatiepremie voor je woning krijgen.
  Deze geluidsisolatie omvat:

  • de muren, de vloeren en het hellend dak;
  • de ramen en het raamwerk;
  • de buitendeuren;
  • de rolluikkasten en de brievenbussen.

  Deze premie is cumuleerbaar met de energiepremies die worden toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met de gemeentelijke premies.

  Meer informatie nodig over de premies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Surf naar https://huisvesting.brussels/nl?set_language=nl of naar https://homegrade.brussels/nl/