Sluiten
Premies en subsidies in Vlaanderen / Wallonië / Brussels gewest
 • De RENOLUTION-premies

  De RENOLUTION-premies zijn de nieuwe overkoepelende naam van de Energiepremies, de Premie voor de renovatie van het woonmilieu en de Premie voor de verfraaiing van gevels. De RENOLUTION-premies worden van kracht op 1 januari 2022.

  Het gezamenlijk budget voor de premies voor 2022 is opgetrokken tot 53,6 miljoen euro. Op die manier kunnen de huidige interessante voorwaarden gehandhaafd blijven. Bij de uitwerking van de RENOLUTION-premies wordt er gestreefd naar continuïteit voor alle doelgroepen, en in het bijzonder voor de lage-inkomensgroepen, waar het doel is om ten minste 50% van de kosten van de energiewerken te financieren. De aanvragen voor RENOLUTION-premies zullen worden behandeld door de bevoegde administraties Urban en Leefmilieu Brussel.

  Voor al uw vragen over renovaties:

  Voor particulieren: Homegrade
  Voor professionelen: Facilitator Duurzame Gebouwen.

 • Wat zijn de nieuwigheden voor 2022?

  De RENOLUTION-premies treden in werking op 1 januari 2022 en zullen pas vanaf 1 maart 2022 formeel toegankelijk zijn via IRISbox, het digitale loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Een belangrijk nieuw element van de premies 2022 is dat alle subsidieaanvragen zullen moeten worden ingediend nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, d.w.z. nadat de saldofactuur (laatste in aanmerking komende factuur) is ontvangen en betaald. De RENOLUTION-premies worden daarom afgestemd op één enkel systeem. De vroegere stelsels van premies voor de renovatie van het woonmilieu en premies voor de verfraaiing van gevels zijn op 31 december 2021 ingetrokken. Voor de Energiepremies geldt dat als uw factuur gedateerd is op 2021, u onder de regeling voor 2021 valt. Meer informatie vindt u hieronder.

 • Wat zijn de nieuwe RENOLUTION-premies?

  De technische bepalingen voor de verkrijging van de premies worden momenteel gevalideerd door de regering. U vindt hieronder de lijst van beschikbare premies, met de bedragen en een beknopte beschrijving van de betrokken werken of studies. U kunt deze tabel ook in pdf-formaat downloaden. De technische en administratieve handleidingen voor elke premie zijn eveneens beschikbaar in de tabel.

  Opgelet: de informatie in deze documenten is voorlopig en kan worden gewijzigd tot de definitieve goedkeuring door de Brusselse regering, die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 zal plaatsvinden. De formulieren en attesten waarnaar in deze documenten wordt verwezen, zijn nog niet beschikbaar. Aanvragen voor premies kunnen alleen vanaf maart worden ingediend.

  Vanaf maart zult u ook alle informatie over de RENOLUTION-premies kunnen raadplegen op de nieuwe website RENOLUTION.brussels, waar alle informatie over de premies en de financiële steun voor renovaties van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest zal worden gecentraliseerd.

 • Mijn saldofactuur is gedateerd in 2021. Heb ik dan nog recht op een premie?

  Als u uw werkzaamheden voltooid hebt en een saldofactuur van 2021 hebt, kunt u nog steeds een aanvraag indienen voor een Energiepremie 2021. U vindt alle informatie op de website Energiepremies 2021 van Leefmilieu Brussel. [Link nog te leggen, a.u.b.]

  Alleen de premie “C8 – Periodieke controle” kan worden ingediend als u een factuur van 2022 hebt. Hieronder vindt u meer informatie.

  Wat de premies voor woningrenovatie en gevelverfraaiing betreft, kunnen vanaf 24/12/2021 geen aanvragen meer worden ingediend, maar kunnen tot 31/12/2021 nog aangetekende brieven worden verzonden, waarbij het poststempel als bewijs dient. Alleen aanvragen die vóór 31/12/2021 zijn ingediend, worden behandeld volgens de regels die in 2021 gelden. Voor deze aanvragen kunnen de toe te zenden documenten (door de administratie gevraagde aanvullende documenten, documenten over het einde van het werk, enz.) bij Urban ingediend worden.


  Meer informatie op de site https://wijken.brussels/4/.
 • De premie C8 – EPB-Periodieke controle in 2022

  De EPB-periodieke controle is tweejaarlijks verplicht voor alle gasverwarmingsketels of gasboilers. De premie C8 blijft beschikbaar bij Leefmilieu Brussel. De nieuwe premie C8 betreft de EPB-periodieke controle van een verwarmingsketel op gas en/of gasboiler. De premie is alleen beschikbaar voor gezinnen in categorie III (voorheen categorie C).

  Welke regels moeten worden nageleefd?

  De controle dient uitgevoerd te worden door een door Leefmilieu Brussel erkend EPB-verwarmingsketeltechnicus voor EPB-periodieke controle voor verwarmingsketels op gas en gasboilers.
  Deze premie is niet geldig voor verwarmingsketels die meer dan één wooneenheid verwarmen.

  Welk bedrag?

  Het bedrag blijft hetzelfde als in 2021: € 100  per controle, maximaal 2 attesten (model van Leefmilieu Brussel) per wooneenheid.

  U vindt alle administratieve, technische en financiële details in de nieuwe gids Algemene en technische voorwaarden voor het verkrijgen van de premie C8 – EPB-periodieke controle (.pdf).

  Hoe de premie EPB-Periodieke controle aanvragen?

  Stel uw dossier samen met alle in de handleiding vermelde documenten, rekening houdend met de termijn van 12 maanden na ontvangst van de saldofactuur voor uw EPB-controle. De aanvraag kan daarna worden ingediend hetzij:

  Per e-mail naar primes-premies@environnement.brussels
  Per aangetekende post naar:

  Leefmilieu Brussel – Departement Energiepremies
  Thurn & Taxis-site
  Havenlaan 86c/3000
  1000 Brussel

  Online via het beveiligd platform IRISbox