Sluiten

Nieuwe subdoelstellingen voor hernieuwbare energie

Zonnepanelen

 

De Vlaamse regering heeft nieuwe subdoelstellingen voor hernieuwbare energie vooropgesteld. In vergelijking met eind 2016 zou er tegen 2020 18% groene warmte en 43% groene stroom moeten bijkomen.

Op het vlak van groene warmte rekent de regering op circa 50% meer productie uit zonneboilers en op nagenoeg een verdubbeling van de productie uit warmtepompen. Op het vlak van groene stroom gaat de regering tegen 2020 uit van 80% extra productie uit windmolens op land en van bijna 60% extra productie uit zonne-energie maar nog amper van 18% extra uit biogas, 16% extra uit biomassa en 9% extra uit restafval.

Lees het persbericht en het beslissingsdocument met ook de bedenkingen van de stakeholders.