Alle aannemers zijn lid van Embuild en hebben geen sociale of fiscale schulden

Sluiten

Btw

Renoveren en bouwen kunnen recht geven op bepaalde btw-voordelen, die niet met belastingaftrekken mogen worden verward. Op het ogenblik bedraagt het btw-tarief bij nieuwbouw 21%. Voor afbraak-herbouw bedraagt dit tarief 6%. Bij renovatie kan een tarief van 6% btw toegepast worden.

Nieuwbouw

Het btw-tarief bij nieuwbouw bedraagt 21%.

Slopen-herbouw

Het verlaagde btw-tarief van 6% kan toegepast worden wanneer een oud gebouw wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe woning. Deze maatregel moet het opwaarderen van leegstaande en verouderde gebouwen aanmoedigen.

Deze regeling was tot eind 2021 beperkt tot 32 welbepaalde stadsgebieden: Aalst, Anderlecht, Antwerpen, Bergen, Brugge, Brussel, Charleroi, Dendermonde, Doornik, Elsene, Etterbeek, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, La Louvière, Leuven, Luik, Mechelen, Moeskroen, Namen, Oostende, Roeselare, Schaarbeek, Seraing, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Niklaas, Ukkel, Verviers en Vorst. Na voltooiing van de werken moet het gebouw (hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk) gebruikt worden als privéwoning.

Tot eind 2023 kan het btw-tarief van 6% voor de sloop en herbouw van een woning in het ganse land toegepast worden in plaats van in de 32 stadsgebieden. Bovendien geldt het niet alleen voor wie zelf afbreekt en herbouwt maar ook voor wie een huis of appartement koopt dat gebouwd werd na afbraak van een oud gebouw. Er worden wel sociale beperkingen ingevoerd. Het moet gaan om woningen die gedurende 5 jaar gebruikt worden als de enige en eigen woning van de bouwheer/koper die een natuurlijk persoon moet zijn.

Om het tarief van 6% te genieten, moet een verklaring bezorgd worden aan de belastingadministratie waaruit moet blijken dat alle voorwaarden vervuld zijn. Deze informatie moet ook op de factuur vermeld worden.

Renovatie

Het btw-tarief bedraagt bij renovatie 6% wanneer volgende voorwaarden vervuld zijn :

  • De woning moet ouder zijn dan 10 jaar. 
  • De handelingen moeten de omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of het onderhoud geheel of ten dele van een woning tot voorwerp hebben. Reinigingswerken zijn uitgesloten van de verlaagde btw. 
  • Na renovatie moet het gebouw (hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk) gebruikt worden als privéwoning.
  • De aanemer moet een specifieke vermelding aanbrengen op de factuur. De klant moet geen attest meer overmaken aan de aanemer. 

 

Brussels gewest:

Er worden fiscale voordelen toegekend voor hypothecaire leningen en voor bepaalde soorten werken: inbraak-en brandbeveiliging, dakisolatie.

De woonbonus

De woonbonus is sinds 1 januari 2017 afgeschaft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Abattement

Een abattement is een vermindering van de belastbare grondslag van de registratierechten, met andere woorden het is een vermindering van de registratierechten. Een abattement heeft enkel betrekking op de verwerving van de geheelheid in volle eigendom van een onroerend goed door een natuurlijke persoon (of meerdere natuurlijke personen) om er zijn (hun) hoofdverblijfplaats(en) te vestigen. Bij de fiscale hervorming is het abattement verhoogd.

Wallonië:

Er worden fiscale voordelen toegekend voor hypothecaire leningen en voor bepaalde soorten werken: inbraak-en brandbeveiliging, dakisolatie.

De Waalse wooncheque (chèque habitat)

In Wallonië wordt een "wooncheque" toegekend om burgers te helpen die een lening aangaan met het oog op de aankoop van een woning (verwerving van een bestaand onroerend goed of bouw van een nieuw onroerend goed). Deze regeling vervangt de "woonbonus". Dit is een belastingvermindering voor alle contracten die op of na 1 januari 2016 zijn ondertekend. Het doel van deze regeling is de toegang tot eigendomsverwerving voor zoveel mogelijk gezinnen te bevorderen, waarbij de nadruk voornamelijk ligt op gezinnen met een laag of middelgroot inkomen (degressief voordeel). Het toegekende belastingvoordeel wordt op maat gemaakt, in de vorm van een belastingvermindering die in een belastingkrediet kan worden omgezet. Het voordeel is maximaal 20 jaar geldig.

Registratierechten (in Wallonië)

Sinds 2018 heeft Wallonië een verlaging van de registratierechten ingevoerd bij de aankoop van een eerste woning die als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt (onder bepaalde voorwaarden). Dit is een vrijstelling van € 20.000 op de berekeningsbasis van de registratierechten. Teruggave van schenk- en successierechten is ook mogelijk bij energiebesparende werkzaamheden in de woning. Deze teruggave is vastgesteld op 25% van de uitgaven die zijn gedaan om energie te besparen en is begrensd tot een maximum van € 2500.

Subsidies en premies

Vlaanderen

Vlaanderen heeft een tiental subsidies waar je gebruik van kunt maken. We hebben ze mooi voor je opgelijst. Als je er nog andere zou vinden, geef ze dan zeker door aan ons.

Bekijk alle voordelen voor Vlaanderen

Wallonië

In Wallonië zijn er twee grote categorieën: renovatiepremies en energiepremies.  Bekijk ze hier allemaal!

Bekijk alle voordelen voor Wallonië

Brussels gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent verschillende premies toe, in de vorm van een financiële tegemoetkoming: energiepremies en renovatiepremies. Ter aanvulling bestaan er ook gemeentelijke premies voor installaties met een milieubeschermend effect. 

Bekijk alle voordelen voor Brussels gewest