Sluiten

Fiscale voordelen

Er worden fiscale voordelen toegekend voor hypothecaire leningen en voor bepaalde soorten werken: inbraak-en brandbeveiliging, dakisolatie.

De Waalse wooncheque (chèque habitat)

In Wallonië wordt een "wooncheque" toegekend om burgers te helpen die een lening aangaan met het oog op de aankoop van een woning (verwerving van een bestaand onroerend goed of bouw van een nieuw onroerend goed). Deze regeling vervangt de "woonbonus". Dit is een belastingvermindering voor alle contracten die op of na 1 januari 2016 zijn ondertekend. Het doel van deze regeling is de toegang tot eigendomsverwerving voor zoveel mogelijk gezinnen te bevorderen, waarbij de nadruk voornamelijk ligt op gezinnen met een laag of middelgroot inkomen (degressief voordeel). Het toegekende belastingvoordeel wordt op maat gemaakt, in de vorm van een belastingvermindering die in een belastingkrediet kan worden omgezet. Het voordeel is maximaal 20 jaar geldig.

Registratierechten (in Wallonië)

Sinds 2018 heeft Wallonië een verlaging van de registratierechten ingevoerd bij de aankoop van een eerste woning die als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt (onder bepaalde voorwaarden). Dit is een vrijstelling van € 20.000 op de berekeningsbasis van de registratierechten. Teruggave van schenk- en successierechten is ook mogelijk bij energiebesparende werkzaamheden in de woning. Deze teruggave is vastgesteld op 25% van de uitgaven die zijn gedaan om energie te besparen en is begrensd tot een maximum van € 2500.

BTW

Bij renoveren of bouwen kunnen bepaalde btw-voordelen worden verkregen. Deze mogen niet verward worden met de fiscale aftrekmogelijkheden. Op het ogenblik bedraagt het btw-tarief bij nieuwbouw 21% Dat bij vernieuwbouw bedraagt 6%. Bij renovatie kan een tarief van 6% btw toegepast worden.

Nieuwbouw

Het btw-tarief bij nieuwbouw bedraagt 21%.

Afbraak-herbouw

Het verlaagde btw-tarief van 6% kan ook toegepast worden wanneer een oud gebouw wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe woning. Deze maatregel moet het opwaarderen van leegstaande en verouderde gebouwen aanmoedigen. Opgelet: deze regeling is beperkt tot 32 welbepaalde stadsgebieden. Na voltooiing van de werken moet het gebouw (hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk) gebruikt worden als privéwoning. Om het tarief van 6% te genieten, moet de klant ook een attest bezorgen aan de belastingadministratie, waarvan hij een kopie bezorgt aan de aannemer. Uit dit attest moet blijken dat alle voorwaarden vervuld zijn. Deze informatie moet ook op de factuur vermeld worden.

Hieronder in alfabetische volgorde de lijst van 32 gebieden waarin het btw-tarief van 6% kan worden toegepast bij afbraak-herbouw: Aalst, Anderlecht, Antwerpen, Bergen, Brugge, Brussel, Charleroi, Dendermonde, Doornik, Elsene, Etterbeek, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, La Louvière, Leuven, Luik, Mechelen, Moeskroen, Namen, Oostende, Roeselare, Schaarbeek, Seraing, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Niklaas, Ukkel, Verviers en Vorst.

De woning moet gelegen zijn in een van deze gemeenten of in een van de deelgemeenten ervan.

Renovatie

Het btw-tarief bedraagt bij renovatie doorgaans 21%, maar wordt soms verminderd tot 6%. De voorwaarden zijn:

  • De handelingen moeten de omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of het onderhoud geheel of ten dele van een woning tot voorwerp hebben.
  • Reinigingswerken zijn uitgesloten van de verlaagde btw.
  • Na renovatie moet het gebouw (hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk) gebruikt worden als privéwoning.
  • De klant moet een attest bezorgen aan de aannemer waarop vermeld staat dat aan alle voorwaarden is voldaan. Deze informatie moet ook op de factuur vermeld worden.