Sluiten

FAQ

Formaliteiten

 • Op welke kwaliteitslabels moet ik letten?

  Er bestaan verschillende kwaliteitslabels voor de bouwsector. Wij bieden u er nu vier aan: Construction Quality, het Charter van de bouwers van individuele woningen, het label Dé Parketplaatsers en de waarborg van de leden van de Confederatie Bouw.

 • Is de verzekering Gewaarborgd Wonen (tegen inkomensverlies) gratis?

  Ja, als aan verschillende criteria voldaan wordt. In Vlaanderen is de verzekering gewaarborgd wonen gratis en zij kent aan wie onvrijwillig werkloos wordt gedurende 3 jaar een financiële tegemoetkoming toe. In Brussel is de verzekering tegen inkomensverlies gratis voor wie een hypothecaire lening afsluit voor de aankoop, de bouw of de renovatie van een woning. Een aantal voorwaarden moet worden nageleefd, onder andere wat de maximale verkoopwaarde van de woning betreft. Het moet ook gaan om de enige woning waarin de koper zelf woont. In Wallonië is de verzekering tegen inkomensverlies gratis als de koper geen andere woning bezit en geen andere woning in bezit heeft gehad tijdens de twee jaar die voorafgaan aan de datum van de aanvraag. Hij moet ook een stabiel inkomen kunnen aantonen.

 • Wat is een bijgebouw?

  Het is een bouwwerk dat gelegen is op hetzelfde perceel als het hoofdgebouw. De oppervlakte die wordt ingenomen door de bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 20% van de totale oppervlakte van de grond. Dit bouwwerk kan vrijstaand of aangebouwd zijn.

 • Wie wordt beschermd door de wet-Breyne?

  De consumenten (klanten) in hun relaties met de aannemer. De wet impliceert:
  - de naleving van de uitvoeringstermijn en van de overeengekomen prijs;
  - een duidelijke en volledige overeenkomst tussen consument en aannemer;
  - een voorschot van maximaal 5% van de prijs en latere stortingen mogen nooit meer bedragen dan de kosten van de uitgevoerde werken;
  - het verstrekken van solvabiliteitswaarborgen door de aannemer.