Sluiten

FAQ

Fiscale voordelen & btw

 • Hoeveel bedraagt de belastingaftrek voor een hypothecaire lening?

  In 2012 is die goed voor een bedrag van 2.220 € per belastingplichtige, ongeacht het niveau van de belastbare inkomsten. Als de woning de enige is die eigendom is van de eigenaar en als hij die als hoofdverblijfplaats gebruikt, bedraagt die aftrek 2.930 € gedurende de 10 eerste belastbare tijdperken van de lening (kalenderjaren). Voor mensen met drie of meer kinderen ten laste mag gedurende de 10 eerste belastbare tijdperken van het krediet nog 70 € worden toegevoegd. De aftrek wordt toegekend per persoon en wordt dus verdubbeld voor gehuwden en wettelijk samenwonenden.

 • Tegen welk btw-tarief kan ik laten bouwen?

  Het btw-tarief voor nieuwbouw bedraagt 21%.

 • Hoe kan ik in aanmerking komen voor een belastingvermindering voor beveiliging tegen diefstal of brand?

  De aannemer moet u een attest bezorgen waarin hij waarborgt dat hij de werken volgens de vereiste normen heeft uitgevoerd. Om de beveiliging van privé-woningen tegen inbraak of brand te verbeteren werd een fiscaal voordeel toegekend van 50% van de investering maar dit wordt beperkt tot een maximaal bedrag. Voor uitgaven gedaan vanaf 2015 is dit voordeel afgeschaft in Vlaanderen en Wallonië. Alleen in het Brussels Gewest kan deze belastingvermindering nog aangevraagd worden. Het bedrag van het voordeel is daar momenteel op 760 vastgesteld. 

  Het betreft volgende investeringen:

  • inbraakvertragende gevelelementen (specifiek brandwerend glas, beveiligingssystemen of gepantserde deuren);
  • alarmsystemen;
  • camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem;
  • waterblussers;
  • deuren met een brandweerstand van minimum een half uur.

  De aannemer moet aan de klant een attest bezorgen waarin hij waarborgt dat hij de werken vol-gens de vereiste normen heeft uitgevoerd.

  De belastingplichtige moet het volgende ter beschikking van de FOD Financiën houden:

  • De facturen betreffende de aankopen en de prestaties die aan de basis liggen van de uit-gaven.
  • Het bewijs van de betaling van de bedragen die op deze facturen worden vermeld.
 • Kan ik een voordelig btw-tarief genieten als ik zelf mijn woning renoveer?

  Nee, de renovatie moet worden uitgevoerd door een aannemer die een attest van de klant zal ontvangen, waaruit blijkt dat alle voorwaarden vervuld zijn. Deze informatie moet ook op de factuur staan.