Alle aannemers zijn lid van Embuild en hebben geen sociale of fiscale schulden

Sluiten

Fiche over de tienjarige aansprakelijkheidsverzekering

Meer weten over een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering? Drie vragen onder de loep.

 

1. Doe je 'gesloten bouwkundige werken' waarvoor je een architect nodig heeft en waarvoor je een bouwvergunning nodig hebt die na 1 juli 2018 is afgegeven?

Aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector (behalve projectontwikkelaars) zijn verzekeringsplichtig voor hun tienjarige aansprakelijkheid (1).

  • 1.1.Voor welke werken?

* Deze verzekering geldt alleen voor de ruwbouw van een woning en dekt de risico's in verband met de stevigheid, stabiliteit en waterdichtheid van de woning, wanneer deze laatste de stevigheid of stabiliteit van de woning in gevaar brengt.

* De gesloten ruwbouw betreft de dragende elementen die de stabiliteit of de stevigheid van de woning waarborgen (fundering en draagconstructie = ruwbouw), alsmede de elementen die de woning wind- en waterdicht maken (buitenschrijnwerk en dak = sluiting van de ruwbouw).

* Zo kunnen bijvoorbeeld dakwerkzaamheden onder de verplichte verzekering vallen, maar binnenschilderwerk niet.

  • De tussenkomst van een architect is vereist evenals een stedenbouwkundige vergunning afgegeven na 1 juli 2018

De verzekeringsplicht geldt enkel voor bouwwerken waarvoor de tussenkomst van een architect wettelijk vereist is, d.w.z. werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is die na 1 juli 2018 werd afgeleverd (verschillende regelgeving in de drie gewesten).

 

2. Hoeveel moet er verzekerd worden?

Voor de totale materiële en immateriële schade per schadegeval/per gebouw moet de verzekering de herbouwwaarde van de woning dekken. Indien de herbouwwaarde van de woning hoger is dan 500 000 euro plus de ABEX-index(2), kan het verzekerde bedrag worden beperkt tot 500 000 euro plus de ABEX-index (3).

 

3. Hoe kan deze verzekering worden gecontroleerd?

Er is een controlesysteem ingevoerd in die zin dat het bewijs van verzekering moet worden geleverd door het overleggen van een verzekeringsbewijs

  • vóór de aanvang van de werkzaamheden, aan de opdrachtgever en de architect;
  • aan de RSZ door de aannemer die verantwoordelijk is voor de registratie van de werkverslagen; 
  • op de werf bij het eerste verzoek.

 

(1)Wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, BS 9 juni 2017

(2) Vanaf 1 januari 2023 is het geïndexeerde verzekeringsbedrag € 774.691

(3) Vanaf 1 januari 2023 is het geïndexeerde verzekeringsbedrag € 774.691

Subsidies en premies

Vlaanderen

Vlaanderen heeft een tiental subsidies waar je gebruik van kunt maken. We hebben ze mooi voor je opgelijst. Als je er nog andere zou vinden, geef ze dan zeker door aan ons.

Bekijk alle voordelen voor Vlaanderen

Wallonië

In Wallonië zijn er twee grote categorieën: renovatiepremies en energiepremies.  Bekijk ze hier allemaal!

Bekijk alle voordelen voor Wallonië

Brussels gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent verschillende premies toe, in de vorm van een financiële tegemoetkoming: energiepremies en renovatiepremies. Ter aanvulling bestaan er ook gemeentelijke premies voor installaties met een milieubeschermend effect. 

Bekijk alle voordelen voor Brussels gewest